Follow
Миронов Юрій Богданович | Yuriy B. Myronov
Миронов Юрій Богданович | Yuriy B. Myronov
кандидат економічних наук, доцент, Львівський торговельно-економічний університет
Verified email at lute.lviv.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Основи рекламної діяльності: Навчальний посібник
ЮБ Миронов, РМ Крамар
Дрогобич: Посвіт, 2007
2162007
Основи рекламної діяльності
РМ Крамар, ЮБ Миронов
Львів: Кафедра менеджменту ЛТЕУ, 112-115, 2017
562017
Сутність та чинники сталого розвитку туризму в регіоні
ЮБ Миронов
Науковий вісник НЛТУ України 23 (11), 2013
342013
Соціологія ринку
НІ Фединець, ЮБ Миронов, МР Гонська
Львів: Видавництво ЛКА, 2011
332011
Психологія управління та конфліктологія: Підручник
ІІ Свидрук, ЮБ Миронов
Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017
302017
Організаційний механізм управління діяльністю підприємства
О Гавриляк, Ю Миронов
URL: http://kerivnyk. info/2012/04/gavryljak. html, 2017
302017
Інтернет-технології в туризмі
ЮБ Миронов
Економіка: проблеми теорії та практики: збірн. наук. праць.–Дніпропетровськ …, 2014
282014
Інформаційні технології в діяльності санаторно-готельних підприємств
ЮБ Миронов
Вісник Львівської комерційної академії/Серія: Економіка.–2007.–Вип 26, 193-200, 2007
262007
Особливості реклами в туризмі
ЮБ Миронов
Львів: Видавництво ЛКА, 2008
232008
Формування системи мотивації праці на підприємстві [Електронний ресурс]
С Коритко, Ю Миронов
Режим доступу: http://kerivnyk. info/2012/05/korytko. html, 2019
222019
Туризм як чинник економічного розвитку країни
ЮБ Миронов, ІІ Свидрук
Науковий вісник НЛТУ України: серія економічна, 255-262, 2016
222016
Маркетинг в туризмі
ЮБ Миронов
Режим доступу: http://tourlib. net/books_ukr/mark_tur01. htm, 2005
222005
Використання маркетингу у сфері туризму
ЮБ Миронов
Молодь і ринок, 57-60, 2002
222002
Теорія організації: підручник
ІІ Свидрук, ЮБ Миронов, ОО Кундицький
Львів: Новий світ, 2013
182013
Переваги та недоліки дистанційного навчання
ЮБ Миронов, МІ Миронова
ЮБ Миронов/Режим доступу: https://kerivnyk. info/perevahy-ta-nedoliky …, 0
18
Перспективи розвитку менеджменту в Україні
Г Алієв, Ю Миронов
Режим доступа: http://kerivnyk. info/2012/03/aliev. html, 0
17
Методологічні підходи до оцінювання економічної ефективності індустрії туризму та туристичного бізнесу
ЮБ Миронов, МІ Миронова
Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки …, 2019
152019
Фінансова стійкість підприємства та фактори, що впливають на неї [Електронний ресурс]/Студентський науковий вісник «Керівник. ІНФО»
Х Зазуляк, Ю Миронов
Режим доступу: https://kerivnyk.info/2014/04/zazulyak.html, 2014
132014
Перспективы развития международного туризма
ЮБ Миронов
ЮБ Миронов– Режим доступа: http://tourlib. net/statti_tourism/mironov. htm …, 2011
132011
Сучасні економічні теорії
БМ Шевчик, ГІ Башнянин, ЮБ Миронов, МІ Миронова
Львів: Новий Світ-2000 352, 11.2, 2011
122011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20