Новицька Наталія Борисівна
Новицька Наталія Борисівна
Університет державної фіскальної служби України
Verified email at nusta.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
стан, проблеми та перспективи: монографія/ПВ Мельник, ЛЛ Тарангул, ЗС Варналій [та ін.]; за ред. ЗС Варналія
П політика України
К.: Знання України 675, 9, 2008
2422008
Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: монографія
ПВ Мельник, ЛЛ Тарангул, ЗС Варналiй
К.: Знання України, 675, 2008
882008
Екологічне право України
ВВ Костицький, ГІ Балюк, НБ Новицька, ЮС Шемшученко, АП Гетьман, ...
Kolo, 2013
342013
навч. посіб./ПВ Мельник, ЗС Варналій, ЛЛ Тарангул [та ін.]; за ред. ПВ Мельника
П політика України
К.: Знання України 505, 2011
242011
Podatkova polityka Ukrainy: stan, problemy ta perspektyvy [Tax policy in Ukraine: state, problems and prospects]
PV Melnyk, LL Tarantul, ZS Varnalii
Kyiv: Znannia Ukrainy, 2008
232008
Організаційно-правові аспекти інформаційної культури в управлінській діяльності
НБ Новицька
НБ Новицька, 2007
202007
Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України.
МЯ Азаров
Міністерство фінансів України 1, 448, 2010
14*2010
Право і мораль як соціальні регулятори формування інформаційного суспільства в Україні
НБ Новицька
Науковий вісник Національного університету податкової служби України …, 2012
82012
Правові основи захисту суспільної моралі в інформаційній сфері України: теорія та практика: дис.... доктора юрид. наук: 12.00. 07-Адміністративне право і процес; фінансове …
НБ Новицька
Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2016
62016
Захист суспільної моралі в умовах інформаційної трансформації суспільства: монографія
НБ Новицька
Дрогобич: Коло, 2016
52016
Інформаційна культура в управлінській діяльності
НБ Новицька
Науковий вісник Національної академії ДПС України, 63-67, 2005
52005
Сучасні інтерпретації інформаційно-правової культури як парадигмальні дороговкази державної інформаційної політики
І Сопілко
Юридичний вісник, 55-63, 2014
42014
Правові аспекти зловживання правом на свободу слова та інформації
НБ Новицька
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби …, 2013
42013
Організаційно-правові питання становлення інформаційного суспільства
Р Калюжний, Н Новицька
Правова інформатика, 17-22, 2006
42006
Інформаційна культура як чинник інформатизації ДПС України
НБ Новицька
Науковий вісник Національної академії ДПС України, 37-40, 2011
32011
Правові основи захисту дітей від негативного впливу інформаційного середовища
Н Новицька
Правова інформатика, 37-41, 2009
32009
Електронна торгівля (правовий аспект регулювання): монографія/[АМ Новицький, ВС Гаркуша, НБ Новицька, ВС Цимбалюк та ін.]; за заг. ред. д. ю. н., професора Костицького ВВ–К
АМ Новицький
МП “Леся, 2007
32007
Щодо визначення сутності поняття «інформаційна культура»
НБ Новицька
Соціологія права, 54-59, 2017
22017
Адміністративна відповідальність за правопорушення в сфері захисту суспільної моралі
НБ Новицька
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право, 59-64, 2012
22012
Проблеми становлення інформаційного суспільства в Україні
НБ Новицька
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби …, 2008
22008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20