Танащук Катерина Олександрівна
Танащук Катерина Олександрівна
Подтвержден адрес электронной почты в домене opu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Современные телекоммуникации. Технологии и экономика
СА Довгий, ПП Воробиенко, ОЛ Нечипорук, ЕА Танащук, НА Чумак
Эко-Трендз, 2003
132003
Сучасні телекомунікації: мережі, технології, економіка, управління, регулювання/Довгий СО, Савченко ОЯ, Воробієнко ПП [та ін.]; за ред. СО Довгого
СО Довгий
К.: Український видавничий центр, 2002
112002
Проблеми створення системи тарифного регулювання ринку телекомунікацій України
КО Танащук
Научные труды ОНАС им. АС Попова, 2008
42008
Theoretical and methodical principles of capital structure management in the innovation activity of telecommunication operators
KYV Tanashchuk K.O., Kovtunenko K.V.
Journal of Automation and Information Science - http://www.dl.begellhouse …, 2018
3*2018
Електронний бізнес як складова інформаційної економіки
КВ Ковтуненко, КО Танащук
Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті …, 2016
32016
Середньозважена вартість капіталу та її складові
КО Танащук, ІВ Політова
Труды Одесского политехнического университета, 29, 2008
32008
Основные принципы регулирования универсальных услуг в Украине
ЕА Танащук
Почтовая связь. Техника и технологии, 6-8, 2005
22005
Структурна перебудова в телекомунікаційних компаніях
КО Танащук
ступ. канд. екон. наук 08.07. 04/Інститут проблем ринку та економіко …, 2002
2*2002
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ КЛАСТЕРНОЇ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРА ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
НД МАХНОВСЬКА
Махновська НД, 0
2
Методологія побудови класифікатора експлуатаційних витрат операторів телекомунікацій
КО Танащук, ОІ Філіпова
Труды Одесского политехнического университета, 289, 2009
12009
Бізнес-процесний підхід до визначення витрат оператора телекомунікацій
КО Танащук, АГ Мартиненко
Научные труды ОНАС им. АС Попова, 2006
12006
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРОЙ КАПИТАЛА В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРОВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
ЕА Танащук, КВ Ковтуненко, ЮВ Ковтуненко
Проблемы управления и информатики, 133-145, 2018
2018
Дослідження специфіки кадрового прогнозування та сучасних тенденцій підготовки наукового та науково-педагогічного персоналу в Україні
ЗВІ Танащук К.О.
Економічний журнал Одеського політехнічного університету 4, 80-88, 2018
2018
Розробка Еталонних моделей для визначення видів телекомунікаційних послуг при організації взаємоз’єднання мереж операторів телекомунікацій
КО Танащук
Бизнес информ, 236-248, 2018
2018
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ТА МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ОПЕРАТОРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ЗІ ЗНАЧНОЮ РИНКОВОЮ ВЛАДОЮ
К Танащук
Економічний дискурс, 22-36, 2018
2018
РОЗРОБКА ЕТАЛОННИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВИДІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОЗ’ЄДНАННЯ МЕРЕЖ ОПЕРАТОРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
ТК О.
БІЗНЕСІНФОРМ http://www.business-inform.net/main/, 236-248, 2018
2018
Електронні комунікації у формуванні e-бізнесу виробничих підприємств
КО Танащук, КВ Ковтуненко, АА Богословова
Молодий вчений, 1002-1005, 2018
2018
Estimation of the factors’ influencing on expertise of the projects of international cooperation program
КV Kovtunenko, EO Tanashchuk, MV Atanasov
Економічний журнал Одеського політехнічного університету, 17-25, 2017
2017
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗРАХУНКУ ТАРИФІВ НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ
КО Танащук
Young 39 (12), 2016
2016
ИССЛЕДОВАНИЕ ТИПОВ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ
ЕА Танащук, ФА Джафаров
ББК 65 (4УКР) Е45, 77, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20