Чернобай Сергій Володимирович
Чернобай Сергій Володимирович
Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН, лабораторія селекції тритикале ярого, завідувач
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Урожайність ячменю ярого сорту Докучаєвський 15 залежно від застосування різних норм висіву та позакореневих підживлень
АО Рожков, СВ Чернобай
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 30-34, 2014
72014
Формування показників якості зерна ячменю ярого за впливу норми висіву та позакореневих підживлень
СВ Чернобай
Миколаївський національний аграрний університет, 2014
32014
Вплив норм висіву та позакореневих підживлень на ефективність вирощування ячменю ярого сорту мономах
АО Рожков, СВ Чернобай
Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки, 40-49, 2015
12015
Адаптивні властивості сортів тритикале ярого в умовах східного Лісостепу України
ВК Рябчун, ВС Мельник, ТБ Капустіна, СВ Чернобай, ОЄ Щеченко
Агробіологія, 56-61, 2017
2017
Адаптивные свойства сортов тритикале ярового в условиях Восточной Лесостепи Украины
ВК РЯБЧУН, ВС МЕЛЬНИК, ТБ КАПУСТІНА, СВ ЧЕРНОБАЙ, ...
Агробіологія, 56-61, 2017
2017
Тритикале як цінна харчова культура
ВСМ В. К. Рябчун, С. В. Чернобай, Т. Б. Капустіна
Хлебный и кондитерский бизнес, 32-34, 2017
2017
Адаптивні властивості сортів тритикале ярого в умовах Східного Лісостепу України
ОЄЩ В. К. Рябчун, В. С. Мельник, Т. Б. Капустіна, С. В. Чернобай
Агробіологія, 57-61, 2017
2017
Культура ярового тритикале
ЧСВ Рябчун В. К., Капустина Т. Б. , Мельник В. С.
Развитие научного наследия Н. И. Вавилова по генетическим ресурсам его …, 2017
2017
Частка пагонів різних систем у біологічній урожайності зерна ячменю ярого залежно від норм висіву та позакореневих підживлень
АО Рожков, СВ Чернобай, АА Рожков
Миколаївський національний аграрний університет, 2015
2015
Crop productivity of Spring barley variety monomakh under the influence of different seeding rates and foliar additional fertilizing
AO Rozhkov, SV Chernobay
Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області, 60-68, 2014
2014
Влияние нормы высева и внекорневой подкормки на формирование биометрических показателей растений ячменя ярового
СВ Чернобай, АА Рожков, АХНИВВ До
Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии, 2014
2014
Урожайність ячменю ярого за впливу норми висіву та застосування позакореневих підживлень біопрепаратами і мікродобривами
СВ Чернобай, АО Рожков
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 35-39, 2014
2014
Формирование урожайности зерна различными системами стеблей ячменя ярового в зависимости от влияния норм высева и внекорневых подкормок
СВ Чернобай, АО Рожков
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 149-153, 2014
2014
Формування врожайності зерна різними системами пагонів ячменю ярого за впливу норм висіву і позакореневих підживлень
СВ Чернобай, АО Рожков
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 149-153, 2014
2014
УРОЖАЙНОСТЬ ЯЧМЕНЯ ЯРОВОГО ЗА ВЛИЯНИЯ НОРМЫ ВЫСЕВА И ПРИМЕНЕНИЯ ВНЕКОРНЕВЫХ ПОДКОРМОК БИОПРЕПАРАТАМИ И МИКРОУДОБРЕНИЯМИ
СВ Чернобай, АО Рожков
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва 85 …, 2014
2014
КАПУСТІНА ТБ, канд. с.-г. наук
СВ ЧЕРНОБАЙ, ОЄ ЩЕЧЕНКО
СУЧАСНИЙ СТАН БАЗОВОЇ КОЛЕКЦІЇ ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ РОСЛИН УКРАЇНИ
СВ Чернобай, ВК Рябчун, ТБ Капустіна, ВС Мельник, ОЄ Щеченко
Гуторов ОІ, Ковальова ОВ Формування чинників
ГП Пасемко, ТМ Лозинська, АО Рожков, СВ Чернобай, РВ Солошенко, ...
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18