Olena Onogda / Оногда О.В.
Olena Onogda / Оногда О.В.
Academic Secretary, National Museum of Ukrainian History
Verified email at nmiu.com.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
До питання про своєрідну групу кераміки післямонгольського часу
О Оногда
Магістеріум 27, 70-74, 2007
52007
Основні типи кераміки Середньої Наддніпрянщини другої половини ХV - початку XVI ст.
О Оногда
Археологія, 55-63, 2008
32008
Про одну групу київської пізньосередньовічної кераміки
О Оногда, С Балакін
Археологія, 91-96, 2010
22010
Спільні риси розвитку гончарного виробництва Середньої Наддніпрянщини й Молдови впродовж ХІV–ХV століть
О Оногда
Археологічна Керамологія, 142-148, 2019
2019
Комплекс із полив’яною керамікою другої половини ХV — першої половини ХVІ ст. (за матеріалами розкопок Старого арсеналу в Києві)
О Оногда
Археологія і давня історія України, 246-253, 2018
2018
Огляд міжнародної літньої школи ЮНЕСКО "Менеджмент та захист історичних міст", 28.08-2.09.2017, м. Люблін
О Оногда
Місто: історія, культура, суспільство, 184-185, 2018
2018
Керамічні комплекси другої половини ХІІІ—середини ХІV ст. з поселень Ходосівка-Рославське та Іванків-3 на Київщині
МО Гунь, ОВ Оногда, ЛВ Чміль
Археологія і давня історія України, 172-179, 2016
2016
Порівняльний аналіз керамічних комплексів поселень Ходосівка-Рославське та Іванків-3
М Гунь, О Оногда, Л Чміль
Київське Полісся: історія, археологія, етнографія. Матеріали Всеукраїнської …, 2016
2016
Гончарний посуд ХIV-XVI ст. з розкопок на території Старого київського арсеналу
О Оногда
Болховітіновський щорічник, 137-152, 2015
2015
Керамічний комплекс з нововиявленого об'єкта другої половини XV ст. на поселенні в Китаєві
О Оногда
Могилянські читання 2014, 293-299, 2015
2015
До питання про термін «пізнє середньовіччя» в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох
О Оногда
Церква — наука — суспільство: питання взаємодії, 28-30, 2015
2015
Гончарний посуд XIV - початку XVI ст. з розкопок на території Старого київського Арсеналу
О Оногда
Церква – наука – суспільство: питання взаємодії: Матеріали Дванадцятої …, 2014
2014
Середньовічні керамічні матеріали з розкопок на території Гостиного двору у Києві (2013) [Додаток 1]
О Оногда
Археологічні дослідження київського Гостиного двору, 58-63, 71-72, 2014
2014
Нововиявлені керамічні матеріали другої половини ХІІІ - початку ХVІ ст. з Київського Подолу
ОВ Оногда
Могилянські читання 2012, 245-249, 2013
2013
Керамічний посуд із защипами з розкопок монастирських комплексів ХV — першої половини ХVІ ст. на території Києва
О Оногда
Церква — наука — суспільство: питання взаємодії, 29-31, 2013
2013
Кераміка Середньої Наддніпрянщини другої половини ХІІІ–XV ст
О Оногда
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, 2012
2012
Кераміка Середньої Наддніпрянщини другої половини ХІІІ-ХV ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.04 «археологія»
О Оногда
Інститут археології НАН України, 2012
2012
Північно-східні елементи в київських керамічних комплексах ХV ст.
О Оногда
Могилянські читання 2011, 423-428, 2012
2012
Late Medieval Archaeological Layers of Kyiv and Their Key Role in Studying City Structures (13th– 15th cent.)
Onogda
16th International Conference on “Cultural Heritage and New Technologies …, 2012
2012
Прийоми формування денець горщиків другої половини ХІІІ–ХV ст. як ознака технологічного прогресу гончарного виробництва
О Оногда
Могилянські читання 2010, 400-403, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20