Follow
Olena Onogda / Оногда О.В. / Оногда, Олена
Olena Onogda / Оногда О.В. / Оногда, Олена
Academic Secretary, National Museum of Ukrainian History
Verified email at nmiu.com.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
До питання про своєрідну групу кераміки післямонгольського часу
О Оногда
Магістеріум 27, 70-74, 2007
62007
Основні типи кераміки Середньої Наддніпрянщини другої половини ХV - початку XVI ст.
О Оногда
Археологія, 55-63, 2008
42008
Про одну групу київської пізньосередньовічної кераміки
О Оногда, С Балакін
Археологія, 91-96, 2010
32010
До питання про технологію виробництва київської кераміки другої половини ХІІІ – початку ХVІ ст.
Л Чміль, О Оногда
Праці центру пам’яткознавства 14, 104-132, 2008
32008
Керамічні комплекси ХІV–ХVІ століть з розкопок на території Старого Арсеналу
О Оногда
Лаврський альманах 21, 24-31, 2008
2*2008
Керамічний комплекс другої половини ХІІІ – першої половини XV ст. з досліджень у Кам’янці-Подільському
П Нечитайло, О Оногда
Ukraina Lithuanica, 2021
12021
Спільні риси розвитку гончарного виробництва Середньої Наддніпрянщини й Молдови впродовж ХІV–ХV століть
О Оногда
Археологічна Керамологія, 142-148, 2019
2019
Комплекс із полив’яною керамікою другої половини ХV — першої половини ХVІ ст. (за матеріалами розкопок Старого арсеналу в Києві)
О Оногда
Археологія і давня історія України, 246-253, 2018
2018
Огляд міжнародної літньої школи ЮНЕСКО "Менеджмент та захист історичних міст", 28.08-2.09.2017, м. Люблін
О Оногда
Місто: історія, культура, суспільство, 184-185, 2018
2018
Керамічні комплекси другої половини ХІІІ—середини ХІV ст. з поселень Ходосівка-Рославське та Іванків-3 на Київщині
МО Гунь, ОВ Оногда, ЛВ Чміль
Археологія і давня історія України, 2016
2016
Порівняльний аналіз керамічних комплексів поселень Ходосівка-Рославське та Іванків-3
М Гунь, О Оногда, Л Чміль
Київське Полісся: історія, археологія, етнографія. Матеріали Всеукраїнської…, 2016
2016
Гончарний посуд ХIV-XVI ст. з розкопок на території Старого київського арсеналу
О Оногда
Болховітіновський щорічник, 137-152, 2015
2015
Керамічний комплекс з нововиявленого об'єкта другої половини XV ст. на поселенні в Китаєві
О Оногда
Могилянські читання 2014, 293-299, 2015
2015
До питання про термін пізнє середньовіччя в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох
О Оногда
Церква — наука — суспільство: питання взаємодії, 28-30, 2015
2015
Гончарний посуд XIV - початку XVI ст. з розкопок на території Старого київського Арсеналу
О Оногда
Церква – наука – суспільство: питання взаємодії: Матеріали Дванадцятої…, 2014
2014
Середньовічні керамічні матеріали з розкопок на території Гостиного двору у Києві (2013) [Додаток 1]
О Оногда
Археологічні дослідження київського Гостиного двору, 58-63, 71-72, 2014
2014
Нововиявлені керамічні матеріали другої половини ХІІІ - початку ХVІ ст. з Київського Подолу
ОВ Оногда
Могилянські читання 2012, 245-249, 2013
2013
Керамічний посуд із защипами з розкопок монастирських комплексів ХV — першої половини ХVІ ст. на території Києва
О Оногда
Церква — наука — суспільство: питання взаємодії, 29-31, 2013
2013
Кераміка Середньої Наддніпрянщини другої половини ХІІІ-ХV ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.04 археологія
О Оногда
Інститут археології НАН України, 2012
2012
Північно-східні елементи в київських керамічних комплексах ХV ст.
О Оногда
Могилянські читання 2011, 423-428, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20