Світлана Віротченко
Світлана Віротченко
ХНУ ім. В.Н. Каразіна
Verified email at karazin.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Проксемічна складова англомовного діалогічного дискурсу
СА Віротченко
спец. 10.02. 04 «Германські мови»/Світлана Андріївна Віротченко.–Харків …, 2011
52011
Поліпарадигмальний підхід до перекладу прецедентних імен
ГВ Тащенко
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2017
2*2017
Conceptualization of motion in communicative space in English
S Virotchenko
Lege Artis 2 (2), 392-444, 2017
12017
Особливості вираження негативних емоцій засобами невербальної комунікації (гендерний аспект)
СА Віротченко
Вісник ХНУ імені ВН Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання …, 2016
12016
Вербальні та невербальні маркери конфліктно спрямованого спілкування
СА Віротченко
Тези доповідей П’ятого міжнародного наукового форуму: Сучасна англістика і …, 2013
12013
Засоби невербальної комунікації у професійно-педагогічному спілкуванні
СА Віротченко
Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції «Методичні та …, 2012
12012
СТРАТЕГІЇ ТА СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ КУЛЬТУРНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЛЕКСИКИ З КИТАЙСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ
ОО Ребрій, СА Віротченко
Редакційна колегія, 206, 2018
2018
Редакційна колегія
ОА Кальниченко, ІМ Каминін, НМ Ковальчук, ТГ Лукьянова, ...
2018
Організаційний комітет конференції
BП Кривенко, ОВ Ребрій, CК Криворучко, ОО Чорновол-Ткаченко, ...
2017
Когнітивно-функціональний підхід до вербалізації руху в комунікативному просторі
СА Віротченко
Вісник ХНУ імені ВН Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання …, 2017
2017
Засоби невербальної комунікації як компоненти педагогічної культури викладача
СА Віротченко
Тези доповідей Шостого міжнародного наукового форуму. Сучасна англістика …, 2015
2015
ББК 81.2 Англ-923
ГІ Барташева, СА Віротченко
2014
Highlights of English Literature
ГІ Барташева, СА Віротченко
ХНУ імені ВН Каразіна, 2014
2014
Комбінаторика дієслівних конструкцій проксемного руху з номінаціями інших компонентів невербальної комунікації // Наукові записки
СА Віротченко
Наукові записки. Філологічні науки (мовознавство), 391-396, 2014
2014
Вживання проксемічної складової в ситуації вираження зацікавленості
СА Віротченко
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 76-80, 2014
2014
Функціонування проксемічної складової в ситуації погрози
СА Віротченко
Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство), 61-65, 2013
2013
Особливості функціонування проксемічної складової в позитивно спрямованому спілкуванні
СА Віротченко
OMNES ET SINGULOS : посередництво мови у дискурсивній [спів]творчості : [кол …, 2013
2013
Проксемічна складова у структурі комунікативного простору
СА Віротченко
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 19-24, 2013
2013
Індивідуальний стиль професійного спілкування викладача
СА Віротченко
Матеріали VІ Міжнародної науково-методичної конференції «Методичні та …, 2013
2013
Функціонування проксемічної складової в ситуації розради
СА Віротченко
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 37-41, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20