Підписатись
Святненко Роман Сергійович / Святненко Роман Сергеевич / Svyatnenko Roman / Sviatnenko Roman
Святненко Роман Сергійович / Святненко Роман Сергеевич / Svyatnenko Roman / Sviatnenko Roman
Національний університет харчових технологій
Підтверджена електронна адреса в nuft.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Analysis of the effectiveness of natural plant extracts in the technology of combined meatcontaining breads
N Bozhko, V Tishchenko, V Pasichnyi, R Svyatnenko
Ukrainian food journal, 522-532, 2019
152019
Теоретико-емпірична оцінка змін структурно-енергетичного стану фізично зміненої води та їх біологічних наслідків
АІ Українець, ЮВ Большак, АІ Маринін, РС Святненко, ...
142019
Вплив імпульсного електромагнитного поля на життєздатність Escherichia Coli в модельному розчині води
РС Святненко, АІ Маринін, АІ Українець, О Кочубей-Литвиненко
142016
Вивчення впливу КВЧ-опромінення води на її структурно-енергетичний стан та можливі біологічні наслідки процессу
ЮВ Большак, АІ Українець, АІ Маринін, РС Святненко
132019
Застосування фізично зміненої (активованої) води для підвищення ефективності технологій харчового виробництва та поліпшення якості продукції
АІ Українець, ЮВ Большак, РС Святненко, ЖІ Прохоренко
Наукові праці Національного університету харчових технологій, 218-224, 2018
132018
Prospects of use of vegetable raw materials in the technology of sour-milk dessert
U Kuzmyk, A Marynin, R Svyatnenko, Y Zheludenko, M Kurmach, ...
EUREKA: Life Sciences,(3), 29-35, 2021
122021
Research into efficiency of pasterization of boiled sausage products in order to improve their storage term
V Pasichnyi, A Ukrainets, О Khrapachov, А Marynin, R Sviatnenko, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 21-28, 2018
122018
Окисно-відновний баланс питної води—показник її якості та фізіологічної повноцінності
АІ Українець, ЮВ Большак, АІ Маринін, РС Святненко
12*2018
Vplyv impulsnykh elektrychnykh poliv na sklad i vlastyvosti nezbyranoho moloka
RS Sviatnenko, OV Kochubei-Lytvynenko, AI Marynin
Naukovi pratsi «NUKhT 22 (4), 246, 2016
12*2016
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ МЕТОДІВ ОБРОБКИ НА МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
КЛОВ Святненко Роман Сергійович, Маринін Андрій Іванович
Всеукраїнський науково-технічний журнал: Техніка, енергетика, транспорт АПК …, 2017
112017
Дослідження впливу електромагнітної обробки на мікроорганізми молочної сироватки
АІ Українець, АІ Маринін, РС Святненко, МІ Бойко, ...
ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СІЛЬСЬКОГО …, 2016
10*2016
Pasteurized sausages with high heme iron content
T Khorunzha, V Pasichnyi, A Marynin, R Svyatnenko, O Moroz
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2019
82019
Дослідження впливу імпульсних електромагнітних полів на органолептичні показники незбираного молока
МІБ Р.С. Святненко., А. І. Маринін., О. В Кочубей-Литвиненко.
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2017
8*2017
Вплив імпульсних електричних полів на амінокислотний склад незбираного молока
РС Святненко, АІ Українець, АІ Маринін, О Кочубей-Литвиненко, ...
7*2018
Вплив імпульсних електричних полів на мікробіологічні показники та вміст вітаміну С в незбираному молоці
РС Святненко, АІ Маринін, АВ Макогон, ОП Фурсік
7*2017
Determining the effect of apple and banana powders dried by sublimation on the quality indicators of a sour milk dessert during storage
U Kuzmyk, A Marynin, R Svyatnenko, Y Zheludenko, M Kurmach
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 3 (11), 111, 2021
52021
Біологічна цінність кров’яних ковбас з використанням сухої молочної сироватки
ВМ Пасічний, О Кочубей-Литвиненко, АІ Маринін, ДВ Гармаш, ...
5*2018
Дослідження особливостей фізико-хімічних показників води, обробленої безреагентним електрохімічним методом
A Marynin, Y Bolshak, R Svyatnenko, D Shtepa
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у …, 2020
4*2020
Biological efficiently of cooked sausages protein
O Fursik, I Strashynskyi, V Pasichnyi, R Svyatnenko
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2019
42019
Vplyv impulsnoho elektromahnytnoho polia na zhyttiezdatnist Escherichia Coli v modelnomu rozchyni vody [Influence of pulsed electromagnetic field on the viability of …
RS Sviatnenko, AI Marynin, AI Ukrainets, OV Kochubei-Lytvynenko
Naukovyi visnyk NUBiP Ukrainy. Seriia: Tekhnika ta enerhetyka APK …, 2016
4*2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20