Валерия Аркадьевна Дынту, Дынту В.А., Валерія Аркадіївна Динту, Динту В.А., Valeriia Dyntu
Валерия Аркадьевна Дынту, Дынту В.А., Валерія Аркадіївна Динту, Динту В.А., Valeriia Dyntu
Verified email at onua.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Обстановка злочину як елемент криміналістичної характеристики злочинів
ВА Динту, ВА Дынту
202014
Cryptocurrency in the system of money laundering
OD Valeriia Dyntu
Baltic Journal of Economic Studies 4 (5), 75-81, 2018
152018
Обстановка злочину в структурі криміналістичної характеристики злочину
BА Динту
Актуальні проблеми держави і права, 240-246, 2011
132011
Співвідношення обстановки злочину і способу злочину
ВА Динту
Актуальні проблеми держави і права, 593-598, 2012
52012
Cryptocurrency as a means of money laundering
V Dyntu
Кримшалтстика, 267, 2018
42018
Місце кіберпростору у системі обстановки злочину
ВА Динту
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки…, 2016
42016
Аналіз процесуальних відмінностей у проведенні огляду житла чи іншого володіння особи й обстеженні публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи
DVA Динту ВА, Дынту ВА
Право і суспільство, 218-225, 2015
3*2015
Криптовалюта як інструмент легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
ВА Динту
Юридична література, 283-286, 2017
22017
Криминальная обстановка и ее отражение в обстановке преступления
ВА Дынту
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція, 265-268, 2013
22013
Класифікація елементів обстановки злочину
ВА Динту
Правова держава, 224-229, 2012
22012
Криміналістичне імітування обстановки злочину як форма контролю за вчиненням злочину
BА Динту
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право 4…, 2012
2*2012
Процессуальные и криминалистические способы исследования обстановки преступления
BА Динту
Закон и жизнь., 150–154., 2013
12013
Ознаки спеціального слідчого експерименту як форми контролю за вчиненням злочину
ВА Динту, ВА Динту, ВА Динту
Одеса: Гельветика, 2020
2020
The scene of the crime as an object for research
V Dyntu
LEGAL SCHOLARLY DISCUSSIONS IN THE XXI CENTURY, 39, 2019
2019
Criminalistic crime characteristic in the system of criminalistic methodics of crime investigation
V Dyntu, Y Hres
Legea şi Viaţa 330 (6), 34-37, 2019
2019
Scene of crime as a source for proof information
D Valeriia
LEGAL SCHOLARLY DISCUSSIONS IN THE XXI CENTURY 1, 39-60, 2019
2019
Технологія прийняття тактичного рішення: проблемні питання
В Динту
Підприємництво, господарство і право, 350-354, 2019
2019
Bitcoin у системі легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
ВА Динту, АА Мітрофанов
Наукові праці Національного університету “Одеська юридична академія” 19, 122-129, 2017
2017
Аналіз обстановки вчинення завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності
НМ Негрич
Правовий часопис Донбасу, 179-184, 2017
2017
Кіберпростір як обстановка злочину
ВА Динту, ВА Дынту
Одеса: Юридична література, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20