Follow
Valeriia A. Dyntu, V. Dyntu, Валерия Дынту, В.А. Дынту, Валерія Динту, В.А. Динту
Valeriia A. Dyntu, V. Dyntu, Валерия Дынту, В.А. Дынту, Валерія Динту, В.А. Динту
Verified email at onua.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Cryptocurrency in the system of money laundering
OD Valeriia Dyntu
Baltic Journal of Economic Studies 4 (5), 75-81, 2018
332018
Обстановка злочину як елемент криміналістичної характеристики злочинів
ВА Динту
URL: https://core. ac. uk/download/pdf/50593800. pdf, 2013
262013
Обстановка злочину в структурі криміналістичної характеристики злочину
BА Динту
Актуальні проблеми держави і права, 240-246, 2011
132011
Співвідношення обстановки злочину і способу злочину
ВА Динту
Актуальні проблеми держави і права, 593-598, 2012
62012
Місце кіберпростору у системі обстановки злочину
ВА Динту
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки…, 2016
42016
Cryptocurrency as a means of money laundering
V Dyntu
Кримшалтстика, 267, 2018
32018
Аналіз процесуальних відмінностей у проведенні огляду житла чи іншого володіння особи й обстеженні публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи
DVA Динту ВА, Дынту ВА
Право і суспільство, 218-225, 2015
3*2015
Криптовалюта як інструмент легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
ВА Динту
Юридична література, 283-286, 2017
22017
Криминальная обстановка и ее отражение в обстановке преступления
ВА Дынту
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція, 265-268, 2013
22013
Класифікація елементів обстановки злочину
ВА Динту
Правова держава, 224-229, 2012
22012
Криміналістичне імітування обстановки злочину як форма контролю за вчиненням злочину
BА Динту
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право 4…, 2012
2*2012
Процессуальные и криминалистические способы исследования обстановки преступления
BА Динту
Закон и жизнь., 150–154., 2013
12013
Cryptocurrency as an instrument of terrorist financing
V Dyntu, O Dykyj
Baltic Journal of Economic Studies 7 (5), 67-72, 2021
2021
Місце злочинної діяльності в понятійно-категоріальному апараті криміналістики
ДОВ Динту В.А.
Електронне наукове фахове видання Юридичний науковий електронний журнал…, 2021
2021
Ознаки спеціального слідчого експерименту як форми контролю за вчиненням злочину
ВА Динту, ВА Динту, ВА Динту
Одеса: Гельветика, 2020
2020
The scene of the crime as an object for research
V Dyntu
LEGAL SCHOLARLY DISCUSSIONS IN THE XXI CENTURY, 39, 2019
2019
Criminalistic crime characteristic in the system of criminalistic methodics of crime investigation
V Dyntu, Y Hres
Legea şi Viaţa 330 (6), 34-37, 2019
2019
Features of use of special knowledge with the purpose of introducing personality of crime
YO Hres, VA Dyntu
2019
Scene of crime as a source for proof information
D Valeriia
LEGAL SCHOLARLY DISCUSSIONS IN THE XXI CENTURY 1, 39-60, 2019
2019
Технологія прийняття тактичного рішення: проблемні питання
В Динту
Підприємництво, господарство і право, 350-354, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20