Подписаться
Oleg Iemets (Олег Олексійович Ємець, О. А. Емец, O. Yemets, O. Emets, O. Iemetsa, Емець О., Ēmets O)
Oleg Iemets (Олег Олексійович Ємець, О. А. Емец, O. Yemets, O. Emets, O. Iemetsa, Емець О., Ēmets O)
ФО
Подтвержден адрес электронной почты в домене uccu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теорія і методи евклідової комбінаторної оптимізації
ЮГ Стоян, ОО Ємець
К.: ІСДО, 1993
311*1993
Комбинаторная оптимизация на размещениях
ОА Емец, ТН Барболина
К.: Наукова думка, 2008
108*2008
Оптимізація на полірозміщеннях: теорія та методи
ЮГ Стоян, ОО Ємець, ЄМ Ємець
Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005
98*2005
Задачі комбінаторної оптимізації з дробово-лінійними цільовими функціями
ОО Ємець, ЛМ Колєчкіна
К.: Наукова думка, 2005
95*2005
Задачі оптимізації на полікомбінаторних множинах: властивості та розв’язування: Монографія
ОО Ємець, ОВ Роскладка
Полтава: РВЦ ПУСКУ http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/377, 2006
55*2006
Евклидовы комбинаторные множества и оптимизация на них. Новое в математическом программировании
ОА Емец
К.: УМК ВО, 1992
55*1992
Розв'язування задач комбінаторної оптимізації на нечітких множинах
ОО Ємець, ОО Ємець
Полтава: ПУЕТ, 2011
46*2011
Задачі оптимізації на полікомбінаторних множинах: властивості та розв’язування: Тези
ОО Ємець, ОВ Роскладка
Abstracts Seventh International School on Mathematical and Statistical …, 2003
422003
Про розробку тренажерів для дистанційних курсів кафедрою ММСІ ПУЕТ
ОО Ємець
Полтава: ПУЕТ, 2015., 2015
382015
Construction of convex continuations for functions defined on a hypersphere
YG Stoyan, SV Yakovlev, OA Emets, OA Valuiskaya
Cybernetics and Systems Analysis 34 (2), 176-184, 1998
38*1998
Методичні рекомендації до виконання бакалаврської роботи для студентів за освітньою програмою «Комп’ютерні науки» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні …
ОО Ємець
Полтава: РВВ ПУЕТ, 2017
372017
Combinatorial optimization under uncertainty
OA Yemets, AA Roskladka
Cybernetics and Systems Analysis 44 (5), 655-663, 2008
37*2008
Solving optimization problems with linear-fractional objective functions and additional constraints on arrangements
OA Yemets, TN Barbolina, OA Chernenko
Cybernetics and Systems Analysis 42 (5), 680-685, 2006
35*2006
Optimization Problems with Interval Uncertainty: Branch and Bound Method
IV Sergienko, OO Iemets, OO Yemets
Cybernetics and Systems Analysis 49 (5), 673-683, 2013
34*2013
Оптимизация дробно-линейных функций на размещениях
ОА Емец, ОА Черненко
К.: Наукова думка, 2011
31*2011
Відсікання в лінійних частково комбінаторних задачах евклідової комбінаторної оптимізації
ОО Ємець, ЄМ Ємець
Доповіді НАН України, 105-109, 2000
312000
Об одном методе отсечения для задач комбинаторной оптимизации
ОА Емец
Журнал Экономика и математические методы (ЭММ) 33 (4), 120-129, 1997
31*1997
Методичні рекомендації щодо оформлення пояснювальних записок до курсових проектів (робіт) для студентів напряму підготовки 6.040302 «Інформатика» та спеціальності 7.04030203, 8 …
ОО Ємець, ОО Ємець
Полтава: ПУЕТ, 2013
302013
A modification of the method of combinatorial truncation in optimization problems over vertex-located sets
OA Yemets, YM Yemets
Cybernetics and Systems Analysis 45 (5), 785-791, 2009
30*2009
Analysis of mathematical models and methods of solving combinatorial optimization problems on game-type permutations
OA Yemets, NY Ust’yan
Cybernetics and Systems Analysis 43, 848-857, 2007
29*2007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20