Балака Євгеній Іванович
Балака Євгеній Іванович
Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ)
Підтверджена електронна адреса в kart.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Оцінка економічної доцільності інвестицій в інноваційні проекти на транспорті
ЄІ Балака, ОІ Зоріна, НМ Колеснікова, ІМ Писаревський
навч. посібник/ЄІ Балака, ОІ Зоріна, НМ Колесникова, ІМ Писаревський.-Харків …, 2005
142005
Концепция формирования тарифной политики как фактор конкурентоспособности железнодорожного транспорта
ЕИ Балака, АЮ Чередниченко
Вісник Харківського національного університету ім. ВН Каразіна. Економічна …, 2001
112001
Критерій визначення ефективності функціонування різних транспортних систем перевезень в умовах ринку
Балака, ЄІ, Креймер В.Ю., Колеснікова Н.М.
Залізничний транспорт України, 7-8, 1998
111998
Оцiнка економiчної доцiльностi iнвестицiй в iнновацiйнi проекти на транспортi: навчальний посiбник
ЕI Балака, ОI Зорiна, НМ Колесникова, IМ Писаревський
92005
Соціальна значущість приміських залізничних перевезень у різних соціальних умовах
ЄІ Балака, ОВ Семенцова
Залізн. трансп. України, 85-88, 2007
82007
Передумови створення транспортно-логістичних кластерів у межах міжнародних транспортних коридорів
ЄС Альошинський
Матеріали дев’ятої Міжнар. наук.-практ. конф.«Проблеми міжнар. трансп …, 2013
62013
Концепцiя диверсифiкацiї дiяльностi залiзничного транспорту України на основi створення регiо-нальних транспортно-логiстичних кластерiв
ЕС Альошинський, ЕI Балака, ЮВ Шульдiнер, СО Свiтлична, ...
Залiзничний транспорт України, 24, 2012
62012
Концепция похода к реформированию железнодорожного транспорта
НИ Данько, ЕI Балака, ЕВ Семенцова
НИ Данько, ЕИ Балака, ЕВ Семенцова//Залізничний транспорт України. Науково …, 2011
62011
Інвестиційний менеджмент: конспект лекцій
ЄІ Балака, ОЮ Чередниченко, ОЛ Васильєв
Х.: УкрДАЗТ, 2006
52006
та ін. Тенденції розвитку залізничних перевезень в провідних країнах світу
ЄІ Балака, ОІ Зоріна, НМ Колеснікова
Залізничний транспорт України, 22-23, 2000
52000
Прогнозирование цены и конкурентоспособности новых изделий
Е Балака
Бизнес-Информ, 1999
51999
Оценка экономической эффективности инвестиции в мероприятия научно-технического прогресса
ВЛ Дикань
Учебно-методическое пособие/под. ред. ВЛ Диканя–ХарГАЖТ, Основа, 1995
51995
Організаційний аспект відродження та розвитку залізничного туризму на основі кластерізації
ЄІ Балака, ГО Сіваконева
Технологический аудит и резервы производства, 41-44, 2014
42014
Оцінка економічної ефективності доцільності інвестицій в інноваційні проекти на транспорті
ЄІ Балака, ОІ Зоріна, НМ Колесникова, ІМ Писаревський
навч. посібник/ЄІ Балака, ОІ Зоріна, НМ Колесникова, ІМ Писаревський.–Харків …, 2005
42005
Ефективність удосконалення організації технічного і комерційного огляду вантажних потягів
ЄІ Балака, ОВ Бєлогурова, ОІ Зоріна
Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково–практичних …, 2005
42005
Діалектика інфраструктурних утворень
ЄІ Балака
Вісник Харківського нац. ун-ту ім. Каразіна. Економічна серія.–Харків: ХНУ …, 2005
32005
Вдосконалення управлінського обліку як першочерговий крок комерціалізації на залізничному транспорті
ЄІ Балака
Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: технологія, економіка …, 2004
32004
Удосконалення методів визначення собівартості робіт та послуг залізничного транспорту в умовах його подальшого реформування
ЄІ Балака, НМ Колесникова, ЛЙ Шутікова
Проблеми економіки транспорту. ІІІ Міжнародна наукова конференція. Тези …, 2003
32003
Автоматизированная подсистема иерархичного представления экономической информации
ЕИ Балака, МИ Главчев
Вестник Харьковского гос. политехн. ун-та, 3-4, 1997
31997
Основы организации, экономики и прогнозирования производства: Учебное пособие
ВЛ Дикань, ИГ Бойко, ЕИ Балака
Харьков: Основа, 1995
21995
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20