Подписаться
Готра Вікторія (Отовчиць В.)
Готра Вікторія (Отовчиць В.)
професор кафедри економіки підприємства Ужгородський національний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене uzhnu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретичні основи управління інноваційним розвитком агропромислового виробництва України
ВВ Готра, МІ Ігнатко
312017
Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку аграрного сектору України
ВВ Готра
Актуальні проблеми економіки, 79-84, 2014
272014
Сучасний стан реалізації права на відпочинок в Україні
ВВ Готра
Форум права, 235-240, 2010
222010
Сучасний стан, фактори забезпечення та напрями активізації інвестиційної діяльності у сфері сільського господарства
ВВ Готра
192015
Ресурсний потенціал аграрних підприємств в умовах трансформації відносин власності
ЛМ Газуда
Ужгород: УжНУ, ПП «Медіум, 2004
172004
Аналіз зарубіжного досвіду забезпечення інноваційного розвитку економіки
ВВ Готра
Проблеми і перспективи економіки та управління, 235-243, 2015
122015
Удосконалення використання основних засобів з метою підвищення ефективності господарської діяльності
ВВ Готра, ВВ Ріпич, АВ Дячок
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
102016
Розробка адаптивної стратегії маркетингу
ВВ Готра, ЮІ Філін
Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні, 2017
92017
Інвестиційні передумови формування інноваційного потенціалу АПК
ВВ Готра
Сталий розвиток економіки, 169-177, 2015
82015
Напрями вдосконалення кадрової політики підприємства в сучасних умовах господарювання
ВВ Готра, ТВ Теличко
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка», 86-90, 2019
72019
Управління формуванням конкурентного середовища підприємств сфери послуг.-Рукопис
ВВ Готра
72009
Формування державних пріоритетів інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку АПК України в умовах євроінтеграції: дис... д-ра екон. наук
ВВ Готра
Київ: Сік Груп Україна, 2014
62014
Вплив процесу децентралізації на розвиток сільських територій
ВВ Готра, АЯ Ковач
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка», 30-37, 2021
42021
Зарубіжний досвід розвитку сільських територій
В Готра, А Ковач
Геополітика України: історія і сучасність, 154-160, 2021
42021
Організаційно-економічні аспекти формування інтегрованого інноваційного підприємництва в сучасних умовах
ЯМ Синянська, К Куцкевич, ВВ Готра
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design. Series …, 2019
42019
Вдосконалення організаційної структури підприємства в сучасних умовах
ВВ Готра, ОВ Данайканич, ІЄ Візор
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
42016
Умови та напрямки вдосконалення фінансово-кредитного забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України
ВВ Готра
Актуальні проблеми економіки, 117-123, 2015
42015
Сутність та напрямки реформування державної інноваційної політики в умовах євроінтеграції
ВВ Готра, ІС Щукін
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка», 29-40, 2019
32019
Формування комплексу стратегій маркетингу для групи підприємств кластеру легкої промисловості
ВВ Готра, О Споришко
32017
Инновационный маркетинг как инструмент управления инновационным развитием АПК
ВВ Готра
Проблемы экономики, 11-17, 2015
32015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20