Follow
Загородна Ольга Михайлівна
Загородна Ольга Михайлівна
к.е.н., доцент кафедри аудиту, ревізії та аналізу, ТНЕУ
Verified email at tneu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Економічний аналіз
ВМ Серединська, ОМ Загородна, РВ Федорович
Астон, 2010
1982010
Теорія економічного аналізу
ВМ Серединська, ОМ Загородна, РВ Федорович
ТзОВ" Видавництво Астон", 2006
702006
Економічний аналіз: навч.-метод. комплекс дисципліни
ІВ Спільник, ОМ Загородна
Тернопіль: ТНЕУ, 2012
612012
Сучасні тенденції фінансової стійкості вітчизняних промислових підприємств
ОМ Проволоцька, АВ Воронкова
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 129-133, 2018
532018
Грошові потоки підприємства: комплексний аналіз за даними фінансової звітності
І Спільник, О Загородна
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 67-85, 2017
432017
Аналіз ефективності збутової діяльності підприємства
ІВ Спільник, ОМ Загородна
Тернопільський національний економічний університет, 2016
412016
Фінансовий аналіз
РВ Федорович, ОМ Загородна, ВМ Серединська
Тернопіль: ТАНГ, 2001
312001
Діагностика фінансового стану і стійкості функціонування підприємства
О Загородна, В Серединська
Вісник ТНЕУ, 20-24, 2010
302010
Аналітичне забезпечення управління власним капіталом
ІВ Спільник, ОМ Загородна
Тернопіль, ТНЕУ,«Економічна думка», 2011
242011
Аналіз виробничо-збутової діяльності у підвищенні конкурентоспроможності підприємства
ІВ Спільник, ОМ Загородна
Економічний аналіз, 106-120, 2014
232014
Аналіз ефективності використання власного і позикового капіталу підприємства
ТА Самойлова
440 Вінниця, 2013
192013
Аналіз системи нормування праці на підприємстві
ВМ Серединська, ОМ Загородна, ІВ Спільник
Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного …, 2015
182015
Оперативне управління грошовими потоками підприємства
О Загородна, В Серединська
Економічний аналіз, 100-104, 2012
182012
Аналітичне підґрунтя формування дивідендної політики
ІВ Спільник, ОМ Загородна
Економічний аналіз, 79-92, 2014
152014
Діагностування проблемних зон виробничо-збутової діяльності за ключовими індикаторами її оцінки.
ОМ Загородна, ІВ Спільник
Тернопіль: ТНЕУ, 2014
132014
Аналіз інвестиційної діяльності підприємства за даними фінансової звітності
ІВ Спільник, ОМ Загородна
Тернопіль, ТНЕУ, Економічна думка, 2013
132013
Конкурентоспроможність продукції: значення та сфера застосування
ВМ Серединська, ОМ Загородна
Причорноморский науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2017
122017
Формування механізму діагностики фінансового стану підприємства
ОМ Загородна, ВМ Серединська
Тернопіль: ТНЕУ, 2018
102018
Удосконалення підходів до аналізу оптимальності структури власного капіталу акціонерних товариств
КП Боримська, РВ Варічева
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 23-30, 2011
102011
Напрямки удосконалення стратегічного управління на підприємстві
ВМ Серединська, ОМ Загородна
Мукачівський державний університет, 2016
72016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20