Follow
ЛА Легкоступ/ LA Legkostup / Lehkostup L./ Liudmyla Lehkostup
ЛА Легкоступ/ LA Legkostup / Lehkostup L./ Liudmyla Lehkostup
Other namesLiudmyla Lehkostup, L.A. Lehkostup
ДУ "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України"
Verified email at nanu.kiev.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Механизмы биологического действия свинца на пищеварительную систему
СП Луговской, ЛА Легкоступ
Сучасні проблеми токсикології, 45-50, 2002
332002
Experimental study of the influence of Fe2O3 nanoparticles on the rats isolated and in the background of application of the preparation «Quercetin»
IM Trakhtenberg, NM Dmytrukha, TK Korolenko, OS Lahutina, LV Bakalo, ...
Ukrainian Journal of Occupational Health 17 (1), 3-14, 2021
32021
Наночастицы металлов, подходы и методы оценки их токсичности
Трахтенберг И.М, Дмитруха Н.Н., Короленко Т.К., Легкоступ Л.А.
Сборник трудов IV сьезда токсикологов России, 6-8 ноября 2013 г., Москва …, 2013
32013
Investigation of hematotoxic effect of micro-and nanoparticles of iron oxide Fe2O3 under single and long-term intake into the body Investigation of hematotoxic effect of micro …
IM Trachtenberg, NM Dmytrukha, OS Lahutina, TK Korolenko, ...
22021
Неинвазивный метод определения накопления жделеза в печени крыс со свинцовой интоксикацией
Лубянова И.П, Краснокутская Л.М., Дмитруха Н.Н., Легкоступ Л.А.
Український журнал з проблем медицини праці 3 (27), 43-47, 2011
2*2011
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФРОТОКСИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ РТУТИ И СВИНЦА ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОРГАНИЗМ КРЫС РАЗНОГО ВОЗРАСТА
ИМ ТРАХТЕНБЕРГ, СП ЛУГОВСКОЙ, НН ДМИТРУХА, ТК КОРОЛЕНКО, ...
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ, 2006
2*2006
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЧКАХ КРЫС ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ СВИНЦА
ЛУГОВСКИЙ С.П., КОМАРОВ М.А., ЛЕГКОСТУП Л.А., БИЛЬКО Т.О.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ, 2006
2*2006
Особенности возрастных реакций нейтрофилов периферической кров и крыс при воздействии низких доз соединений ртути, свинца и марганца
Л.М. Краснокутская, В.А. Стежка, Л.А. Легкоступ
Современные проблемы токсикологии, 20-26, 2004
2*2004
ОСОБЛИВОСТІ ТОКСИЧНОЇ ДІЇ НАНОЧАСТИНОК Fe ТА Cu НА ОРГАНІЗМ ЩУРІВ ПІСЛЯ ОДНОКРАТНОГО ВВЕДЕННЯ ЇХ В ОЧЕРЕВИНУ
НМ Дмитруха, ТК Короленко, ОС Лагутіна, ЛА Легкоступ
Актуальні проблеми профілактичної медицини, 71-82, 2021
2021
НАНОЧАСТИНКИ ЗАЛІЗА І МІДІ, ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ, ОЦІНКА БЕЗПЕЧНОСТІ
НМ Дмитруха, ОС Лагутіна, ТК Короленко, ЛА Легкоступ
Рекомендовано до друку Вченою радою ДВНЗ" Ужгородський національний …, 2020
2020
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НАНОЧАСТИНОК ОКСИДУ ЗАЛІЗА НА ОРГАНІЗМ ЩУРІВ ЗА УМОВИ ОДНОРАЗОВОГО ІНТРАТРАХЕАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ
ІМ Трахтенберг, НМ Дмитруха, ТК Короленко, ЛА Легкоступ, ...
2020
НАНОСВИНЕЦЬ - ОЦІНКА ПРООКСИДАНТНО-АНТИ- ОКСИДАТНОГО СТАТУСУ ВНУТРІШНІХ ОРГАНАХ ЩУРІВ
Легкоступ Л. А., Утко Н. О.
Бюлетень XVIII читань ім.В.В. Підвисоцького 21-22 травня 2019 р., Одеса …, 2019
2019
SQUID магнітометрія як експрес-метод визначення накопичення заліза в печінці при інтоксикаціях сполуками свинцю
Дмитруха Н.М., Луговський С.П., Лубянова І.П., Мельник Н.А., Легкоступ Л.А ...
2018
Важкі метали – небезпечні забруднювачі, вплив на організм, оцінка засобів профілактики
Трахтенберг І.М., Дмитруха Н.М., Короленко Т.К., Лагутіна О.С., Легкоступ Л.А.
XVII–е чтения В.В. Подвысоцкого: Бюллетень материалов научной конференции …, 2018
2018
Особливості токсичності сполук свинцю в залежності від їх дисперсності
Дмитруха Н.М., Андрусишина І.М., Короленко Т.К., Легкоступ Л.А., Лагутіна О.С.
Збірник матеріалів тез науково-практичної конференції (з міжнародною участю …, 2018
2018
Наночастинки металів, особливості біологічної дії, оцінка безпечності
Дмитруха Н.М., Короленко Т.К., Лагутіна О.С., Легкоступ Л.А.
Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Бабенківські …, 2017
2017
Мікроелементи у нанорозмірному стані, особливості біологічної дії, оцінка безпечності
Трахтенберг І.М., Дмитруха Н.М., Короленко Т.К., Лагутіна О.С., Легкоступ Л.А.
Бюллетень XVI чтений им. В.В. Подвысоцкого 18-19 мая 2017 года, Одесса, 2017 …, 2017
2017
Експозиція важкими металами в умовах виробництва та стан здоров'я працюючих
. Н.М.Дмитруха, Т.К.Короленко, Л.А.Легкоступ, О.С.Лагутіна
4-й міжнародний конгрес захисту навколишнього середовища. Енергоощадність …, 2016
2016
ОЦІНКА БЕЗПЕЧНОСТІ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У НАНОРОЗМІРНОМУ СТАНІ
ІМ Трахтенберг, НМ Дмитруха, ТК Короленко, ОС Лагутіна, ...
Организаторы–основатели конгресса, 218, 2015
2015
Мікроелементарний склад внутрішніх органів щурів за впливу мікро- і наносполук свинцю
Козлов К.П., Легкоступ Л.А.
Матеріали науково - практична конференції з міжнародною участю …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20