Підписатись
ЛА Легкоступ/ LA Legkostup / Lehkostup L.
ЛА Легкоступ/ LA Legkostup / Lehkostup L.
ДУ "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України"
Підтверджена електронна адреса в nanu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Механизмы биологического действия свинца на пищеварительную систему
СП Луговской, ЛА Легкоступ
Сучасні проблеми токсикології, 45-50, 2002
302002
Наночастицы металлов, подходы и методы оценки их токсичности
Трахтенберг И.М, Дмитруха Н.Н., Короленко Т.К., Легкоступ Л.А.
Сборник трудов IV сьезда токсикологов России, 6-8 ноября 2013 г., Москва …, 2013
22013
Неинвазивный метод определения накопления жделеза в печени крыс со свинцовой интоксикацией
Лубянова И.П, Краснокутская Л.М., Дмитруха Н.Н., Легкоступ Л.А.
Український журнал з проблем медицини праці 3 (27), 43-47, 2011
2*2011
Особенности возрастных реакций нейтрофилов периферической кров и крыс при воздействии низких доз соединений ртути, свинца и марганца
Л.М. Краснокутская, В.А. Стежка, Л.А. Легкоступ
Современные проблемы токсикологии, 20-26, 2004
2*2004
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЧКАХ КРЫС ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ СВИНЦА
ЛУГОВСКИЙ С.П., КОМАРОВ М.А., ЛЕГКОСТУП Л.А., БИЛЬКО Т.О.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ, 2006
1*2006
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НАНОЧАСТИНОК ОКСИДУ ЗАЛІЗА НА ОРГАНІЗМ ЩУРІВ ЗА УМОВИ ОДНОРАЗОВОГО ІНТРАТРАХЕАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ
ІМ Трахтенберг, НМ Дмитруха, ТК Короленко, ЛА Легкоступ, ...
2020
НАНОСВИНЕЦЬ - ОЦІНКА ПРООКСИДАНТНО-АНТИ- ОКСИДАТНОГО СТАТУСУ ВНУТРІШНІХ ОРГАНАХ ЩУРІВ
Легкоступ Л. А., Утко Н. О.
Бюлетень XVIII читань ім.В.В. Підвисоцького 21-22 травня 2019 р., Одеса …, 2019
2019
SQUID магнітометрія як експрес-метод визначення накопичення заліза в печінці при інтоксикаціях сполуками свинцю
Дмитруха Н.М., Луговський С.П., Лубянова І.П., Мельник Н.А., Легкоступ Л.А ...
2018
Важкі метали – небезпечні забруднювачі, вплив на організм, оцінка засобів профілактики
Трахтенберг І.М., Дмитруха Н.М., Короленко Т.К., Лагутіна О.С., Легкоступ Л.А.
XVII–е чтения В.В. Подвысоцкого: Бюллетень материалов научной конференции …, 2018
2018
Особливості токсичності сполук свинцю в залежності від їх дисперсності
Дмитруха Н.М., Андрусишина І.М., Короленко Т.К., Легкоступ Л.А., Лагутіна О.С.
Збірник матеріалів тез науково-практичної конференції (з міжнародною участю …, 2018
2018
Наночастинки металів, особливості біологічної дії, оцінка безпечності
Дмитруха Н.М., Короленко Т.К., Лагутіна О.С., Легкоступ Л.А.
Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Бабенківські …, 2017
2017
Мікроелементи у нанорозмірному стані, особливості біологічної дії, оцінка безпечності
Трахтенберг І.М., Дмитруха Н.М., Короленко Т.К., Лагутіна О.С., Легкоступ Л.А.
Бюллетень XVI чтений им. В.В. Подвысоцкого 18-19 мая 2017 года, Одесса, 2017 …, 2017
2017
Експозиція важкими металами в умовах виробництва та стан здоров'я працюючих
. Н.М.Дмитруха, Т.К.Короленко, Л.А.Легкоступ, О.С.Лагутіна
4-й міжнародний конгрес захисту навколишнього середовища. Енергоощадність …, 2016
2016
Мікроелементарний склад внутрішніх органів щурів за впливу мікро- і наносполук свинцю
Козлов К.П., Легкоступ Л.А.
Матеріали науково - практична конференції з міжнародною участю …, 2015
2015
Особливості функціонального стану та мікроелементарного складу печінки щурів за впливу мікро- і наносполук свинцю.
Краснокутська Л.М., Козлов К.П., Лубянова І.П., Легкоступ Л.А.
«Актуальні питання гігєни та екологічної безпеки України» Зб. тез науково …, 2015
2015
Approaches and methods for evaluating toxicity of lead nanoparticles
at all Trachtenberg I.M., Dmutrukha N.M., Kozlov K.P., Legkostup L.A.
The international summer scool nanotechnology: from fundamental research and …, 2014
2014
Спосіб оцінки гострої органної токсичності сполук важких металів in vitro в моделі культури клітин людини
Трахтенберг І.М., Марченко МЛ., Мележик І., Легкоступ Л.А.
2013
Регистрация накопления железа в печени при воздействии низких доз свинца в условиях эксперимента
Лубянова И.П., Краснокутская Л.М., Легкоступ Л.А.
«Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії». Матеріали XV зїзду …, 2012
2012
Досвід пріоритетних досліджень з промислової токсикології (до 40-річчя діяльності наукового колективу)
Трахтенберг І.М., Дмитруха Н.М., Коршун М.М., Короленко Т.К., Краснокутская ...
«Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії». Матеріали XV зїзду …, 2012
2012
Промислова токсикологія: наукові пріритети, досвід, підсумки
Трахтенберг І.М., Коршун М.М., Дмитруха Н.М., Легкоступ Л.А.
К.:ВД «Авіцена»,, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20