Ігор Якимишин /  Igor Jakimishin
Ігор Якимишин / Igor Jakimishin
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Verified email at lvet.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Анализ атакующих действий-ударов в ворота и передач мяча при использовании разных тактических систем в мине-футболе (футзале)
ИД Якимишин, АМ Бабич, НН Стахив, АА Ковтун
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
32014
Здоровий спосіб життя, як основний компонент стану здоров’я населення
АМ Бабич, ОЛ Ковбан, ІД Якимишин, АА Ковтун
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
22014
Роль професійно-прикладної підготовки студентів у фізичному вихованні
ЮМ Сопіла, ОТ Голубева, ОВ Василів, АЙ Пацевко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
22012
Игра без мяча-важный показатель тактической подготовлености футболиста
ИД Якимишин, ММ Стахив, АМ Бабич, ЕТ Голубева
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
12015
Побудова тренувального заняття з футзалу
ІД Якимишин, АЙ Пацевко, БС Семенів, ОВ Василів
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
12013
Вітчизняний та зарубіжний досвід сприяння підвищенню рухової активності та стану здоров’я чоловіків
ТГ Приставський, АЙ Пацевко, АМ Бабич, ОЛ Ковбан
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
12012
Мета і задачі занять футзалом, методи діагностики фізичного стану осіб, які займаються
ІД Якимишин, ММ Стахів, АМ Бабич, БС Семенів
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
12012
Вплив фізичної культури, спорту на виховання інтелектуальних, моральних якостей
ТГ Приставський, АЙ Пацевко, ОЛ Ковбан
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2009
12009
Етапи становлення міні-футболу (футзалу) в Україні в період з 1997 по 2000 р. р.
І Якимишин
ЛДУФК, 2009
12009
ПРИЧИНИ, ЩО ГАЛЬМУВАЛИ РОЗВИТОК ФІЗКУЛЬТУРНОГО РУХУ У ГАЛИЧИНІ В АВСТРО-УГОРСЬКИЙ ПЕРІОД
ІД Якимишин, ТГ Приставський
НАУК НИК, 2007
12007
Історичні аспекти розвитку закарпатського футболу під час угорської окупації (1939-1944 рр.)
І Якимишин
ЛДІФК, 2006
12006
Improving the level of technical training of women in wrestling on alysh belts at the stage of initial training
БС Семенів, ТГ Приставський, ЮМ Сопіла, ММ Стахів, ІД Якимишин
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2021
2021
ВПЛИВ COVID-19 НА ЕКОНОМІКУ КРАЇН СВІТУ
І Якимишин
ГРААЛЬ НАУКИ, 50-52, 2021
2021
Підвищення рівння технічної підготовки жінок у боротьбі на поясах «алиш» на етапі початкової підготовки
БС Семенів, ТГ Приставський, ЮМ Сопіла, ММ Стахів, ІД Якимишин
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2021
2021
Вплив гімнастичних комплексів вправ різної модальності на організм студенток факультету ветеринарної медицини
БС Семенів, ІД Якимишин, ОЛ Ковбан, ММ Стахів, ІВ Матіїшин
Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені МП …, 2019
2019
Вплив психофізіологічних та фізичних факторів на структуру професійної підготовки студентів біолого-технологічного факультету
BS Semeniv, MМ Stahiv, ID Yakymyshyn, TG Prystavskyi, AL Kovban
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2017
2017
Дата Матч Арбітр 1 Арбітр 2 3-й арбітр Спостерігач арбітражу Хронометрист
І Якимишин, П Кравцов, С Черноусов, В Олійник, Л Ягупов, ...
Локомотив 30, 29.10, 2016
2016
Дата Матч Арбітр 1 Арбітр 2 3-й арбітр Спостерігач арбітражу Хронометрист
М Чубінський, С Подворний, В Дзюра, Ю Щепанський, О Демянюк, ...
Локомотив 65, 24.12, 2016
2016
Эффективность применения круговой тренировки студентов в процессе физического воспитания
БС Семенів, ОТ Голубева, ОВ Василів, АЙ Пацевко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
2016
Вплив різних тренувальних режимів рухової активності під час занять з фізичного виховання на успішність навчання студентів Львівського національного університету ветеринарної …
B Semeniv, A Patsevko, T Prystavskyi, ID Yakymyshyn
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20