Тамара Жукова
Тамара Жукова
Национальный фармацевтический университет
Verified email at nuph.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Проблеми та перспективи розвитку гомеопатичного методу лікування
ОІ Тихонов, НА Чорна, ТВ Жукова
НФаУ, 2006
62006
Reactivity of N-phenylanthranilic acids derivatives. XXII. Synthesis and acid-base properties of 4, 5-dymethoxy-N-phenylanthranilic acids
SG Isaev, OM Sviechnikova, AO Devjatkina, TV Zhukova, TM Svyatska
42013
Фізико-хімічні дослідження природної лікарської сировини перги
ВЛ Бербек, ОІ Тихонов, ОМ Костенко, ТВ Жукова, АИ Тихонов, ...
42011
Раціональне застосування лікарських засобів: ключові аспекти вирішення проблеми
ІЛ Зупанець, ТВ Жукова, ИА Зупанец
42000
The molecular design of biologically active derivatives of N-phenylanthranilic acid
OM Svechnikova, SV Kolisnyk, OF Vinnyk, TA Kostina, TV Zhukova
Zurnal organičnoï ta farmacevtičnoï himiï 16 (1 (61)), 49, 2018
3*2018
The reactivity of N-phenylanthranilic acids derivatives. XXIV. Kinetics of the alkaline hydrolysis of methyl esters of 4, 5-dymethoxy-N-phenylanthranilic acids in the binarry …
SG Isaev, OM Sviechnikova, AO Devyatkina, TV Zhukova
Вісник фармації, 15-18, 2013
22013
Вивчення реологічних властивостей м'якої лікарської форми при різних температурних режимах
ОІ Тихонов, ВВ Михайленко, ТВ Жукова
НФаУ, 2007
22007
Synthesis, structure and research of the pharmacological activity of methyl esters of 6-nitro-N-phenilanthranilic acids
SG Isaev, HO Yeryomina, TV Zhukova, TM Kryuchkova, GP Zhegunova
Вісник фармації, 29-33, 2014
12014
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ ПЕРГИ
ВЛ Бербек, ОІ Тихонов, ОМ Котенко, ТВ Жукова
Вісник фармації, 20-23, 2011
12011
Аналітичні можливості і кількісні співвідношення" структура-біологічна активність" сульфамоїльних похідних фенілантранілової кислоти
ОМ Гайдукевич, ВП Мороз, НЄ Шкуренко, СГ Леонова, ЮВ Сич, ...
11996
Експрес-аналіз викидних парогазових сумішей органічних розчинників у виробництві лікарських препаратів
ВО Жуков, ТВ Жукова, СВ Позднякова, ВА Жуков
11994
Аналіз ін’єкційних розчинів кальцію хлориду методом іонометрії
ОГ Кизим, ТВ Жукова
2021
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ НФАУ
ІС Гриценко, ТВ Жукова, СВ Колісник, ВП Мороз, ТА Костіна
2019
Методологічні та методичні аспекти міждисциплінарних зв´ язків аналітичної, неорганічної та органічної хімій в НФаУ
ІС Гриценко, ИС Гриценко, ТВ Жукова, СВ Колісник, СВ Колесник, ...
2019
Молекулярний дизайн біологічно активних похідних N-фенілантранілової кислоти за моделлю de nova
СВ Колісник, ОФ Винник, ТА Костіна, ТВ Жукова, ЕН Свечникова, ...
Національний фармацевтичний університет (НФаУ), 2018
2018
Молекулярный дизайн биологически активных производных N-фенилантраниловой кислоты по модели de nova
ОМ Свєчнікова, СВ Колісник, ОФ Винник, ТА Костіна, ТВ Жукова
Журнал органічної та фармацевтичної хімії 16 (1), 49-53, 2018
2018
Особливості сучасного викладання аналітичної хімії в Національному фармацевтичному університеті
ІС Гриценко, ИС Гриценко, ТВ Жукова, СВ Колісник, СВ Колесник, ...
2018
Досвід використання різних форм організації навчання на кафедрі аналітичної хімії НФаУ
ІС Гриценко, ИС Гриценко, ТВ Жукова, СВ Колісник, СВ Колесник, ...
2017
Досвід впровадження семінарів з аналітичної хімії у відповідності до вимог стандартів ISO 9000
ОА Євтіфєєва, ОА Евтифеева, ТВ Жукова, ВП Мороз
НФаУ, 2016
2016
Особливості викладання аналітичної хімії для студентів заочної форми навчання
ВП Мороз, ОА Євтіфєєва, ОА Евтифеева, ІЮ Петухова, ИЮ Петухова, ...
НФаУ, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20