Тамара Жукова
Тамара Жукова
Национальный фармацевтический университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проблеми та перспективи розвитку гомеопатичного методу лікування
ОІ Тихонов, НА Чорна, ТВ Жукова
НФаУ, 2006
62006
Reactivity of N-phenylanthranilic acids derivatives. XXII. Synthesis and acid-base properties of 4, 5-dymethoxy-N-phenylanthranilic acids
SG Isaev, OM Sviechnikova, AO Devjatkina, TV Zhukova, TM Svyatska
42013
Раціональне застосування лікарських засобів: ключові аспекти вирішення проблеми
ІЛ Зупанець, ТВ Жукова, ИА Зупанец
42000
Фізико-хімічні дослідження природної лікарської сировини перги
ВЛ Бербек, ОІ Тихонов, ОМ Костенко, ТВ Жукова, АИ Тихонов, ...
32011
The reactivity of N-phenylanthranilic acids derivatives. XXIV. Kinetics of the alkaline hydrolysis of methyl esters of 4, 5-dymethoxy-N-phenylanthranilic acids in the binarry …
SG Isaev, OM Sviechnikova, AO Devyatkina, TV Zhukova
Вісник фармації, 15-18, 2013
22013
Вивчення реологічних властивостей м'якої лікарської форми при різних температурних режимах
ОІ Тихонов, ВВ Михайленко, ТВ Жукова
НФаУ, 2007
22007
Молекулярний дизайн біологічно активних похідних N-фенілантранілової кислоти за моделлю de nova
ОМ Свєчнікова, СВ Колісник, ОФ Винник, ТА Костіна, ТВ Жукова, ...
12018
Synthesis, structure and research of the pharmacological activity of methyl esters of 6-nitro-N-phenilanthranilic acids
SG Isaev, HO Yeryomina, TV Zhukova, TM Kryuchkova, GP Zhegunova
Вісник фармації, 29-33, 2014
12014
Аналітичні можливості і кількісні співвідношення" структура-біологічна активність" сульфамоїльних похідних фенілантранілової кислоти
ОМ Гайдукевич, ВП Мороз, НЄ Шкуренко, СГ Леонова, ЮВ Сич, ...
11996
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ НФАУ
ІС Гриценко, ТВ Жукова, СВ Колісник, ВП Мороз, ТА Костіна
2019
Методологічні та методичні аспекти міждисциплінарних зв´ язків аналітичної, неорганічної та органічної хімій в НФаУ
ІС Гриценко, ИС Гриценко, ТВ Жукова, СВ Колісник, СВ Колесник, ...
2019
Молекулярний дизайн біологічно активних похідних N-фенілантранілової кислоти за моделлю de nova
СВ Колісник, ОФ Винник, ТА Костіна, ТВ Жукова, ЕН Свечникова, ...
Національний фармацевтичний університет (НФаУ), 2018
2018
Молекулярный дизайн биологически активных производных N-фенилантраниловой кислоты по модели de nova
ОМ Свєчнікова, СВ Колісник, ОФ Винник, ТА Костіна, ТВ Жукова
Журнал органічної та фармацевтичної хімії 16 (1), 49-53, 2018
2018
Особливості сучасного викладання аналітичної хімії в Національному фармацевтичному університеті
ІС Гриценко, ИС Гриценко, ТВ Жукова, СВ Колісник, СВ Колесник, ...
2018
Досвід використання різних форм організації навчання на кафедрі аналітичної хімії НФаУ
ІС Гриценко, ИС Гриценко, ТВ Жукова, СВ Колісник, СВ Колесник, ...
2017
Досвід впровадження семінарів з аналітичної хімії у відповідності до вимог стандартів ISO 9000
ОА Євтіфєєва, ОА Евтифеева, ТВ Жукова, ВП Мороз
НФаУ, 2016
2016
Особливості викладання аналітичної хімії для студентів заочної форми навчання
ВП Мороз, ОА Євтіфєєва, ОА Евтифеева, ІЮ Петухова, ИЮ Петухова, ...
НФаУ, 2015
2015
Сучасні підходи до викладання аналітичної хімії
ОА Євтіфєєва, ОА Евтифеева, ТВ Жукова, КВ Динник, КВ Дынник, ...
НФаУ, 2015
2015
Аналітична хімія: питання та відповіді
ОА Євтіфєєва, КВ Динник, ІЮ Пєтухова, ТВ Жукова, КІ Проскуріна, ...
2015
Етапи розвитку аналітичної хімії та методик викладання дисципліни в Національному фармацевтичному університеті
ОА Євтіфєєва, СВ Колісник, КВ Динник, ТВ Жукова, ТА Костіна, ...
НФаУ, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20