Підписатись
Олександр Кравченко
Олександр Кравченко
Житомирський державний технологічний університет, факультет інженерної механіки, кафедра автомобілів та автомобільного господарства
Підтверджена електронна адреса в ztu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретичні підходи до визначення поняття «механізм державного управління»
ОМ Кравченко
Державне управління: удосконалення та розвиток 3, 2009
1132009
Адміністративно-правові засади охорони комерційної таємниці в Україні
ОМ Кравченко
Київ, 2019, 2016
222016
Наукові основи управління ефективністю експлуатації автомобільних поїздів
ОП Кравченко
ступеня д-ра техн. наук: спец 05.22. 20" Експлуатація та ремонт засобів …, 2007
202007
Основи теорії експлуатаційних властивостей автомобіля: Навч. посібник./[гріф МОН № 1.4/18-Г-2456 від 02.12. 08]-Луганськ, Вид-во СНУ ім
ВП Волков, ОП Кравченко
В. Даля, 2009
162009
Суб’єкти та їх повноваження щодо охорони комерційної таємниці в Україні
ОМ Кравченко
Органи публічної влади в Україні: теорія та практика: колект. моногр. Київ …, 0
15
Державна аграрна політика та підтримка тваринництва в Україні
ВМ Онегіна, ОМ Кравченко, ОС Білецький
ХНТУСГ, 2018
142018
Дивергенція між конфіденційною інформацією та комерційною таємницею в Україні
ОМ Кравченко
Baltic Journal of Legal and Social Sciences, 110-116, 2022
132022
Нормативно-правові заходи забезпечення комерційної таємниці в Україні
ОМ Кравченко
Rechtder Osteuropäischen Staaten 1, 82-89, 2019
132019
КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ В УКРАЇНІ CONFIDENTIAL INFORMATION AND TRADE SECRET IN UKRAINE
ОМ Кравченко
Екологічне право, 24, 2023
122023
Структура правовідносин у сфері охорони комерційної таємниці в Україні
ОМ Кравченко
Visegrad Journal on Human Rights 3, 137-145, 2019
122019
Інтеграція стандартів охорони комерційної таємниці України до європейського бізнес-середовища. Ампаро. 2022. Спецвипуск
ОМ Кравченко
DOI 10, 2786-5649, 2022
112022
РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТь «КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ» ТА «КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНиЦЯ» У СТРАТЕГІї
ОМ Кравченко
ПРАВОВИЙ ЧАСОПИС ДОНБАСУ LAW JOURNAL OF DONBASS, 98, 2022
112022
Охорона конфіденційної інформації та комерційної таємниці в умовах воєнного стану
ОМ Кравченко
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2022
112022
Перспективи адаптації законодавства України до міжнародних стандартів охорони комерційної таємниці
О Кравченко
Law of Ukraine, 2016
112016
Економічна ефективність виробництва та реалізації молока в Україні
ВВ Антощенкова, ОМ Кравченко
Харків, 2016
112016
Прогнозування фактичного терміну експлуатації та призначення нормативного ресурсу шин вантажних автомобілів
ОП КРАВЧЕНКО, ОП САКНО, ОВ ЛУКІЧОВ
Вестник Донецкой академии автомобильного транспорта, 89-95, 2011
112011
Порівняльний аналіз норм та фактичного ресурсу шин автотранспорту в умовах Донбасу
ОП Кравченко, ОП Сакно, ОВ Лукічов
Вісник СНУ ім. В. Даля, 149, 2010
112010
До аналізу надійності автомобільних шин в умовах експлуатації
СВ Захаров, ОП Кравченко, ОП Сакно
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки" 2 (2 (53)), 52-57, 2010
112010
Досвід зарубіжних країн в правовій охороні комерційної таємниці
ОМ Кравченко
Інформаційна безпека людини, суспільства, держави 1 (17), 91-98, 2015
102015
Аналіз чинників, що визначають інтенсивність і характер зносу протектора шин та його зв'язок з технічним станом елементів автомобіля
ОП Кравченко, ОП Сакно, ОВ Лукічов, МІ Гнатюк
Наукові нотатки, 170-176, 2011
102011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20