Підписатись
Олександр Кравченко
Олександр Кравченко
Житомирський державний технологічний університет, факультет інженерної механіки, кафедра автомобілів та автомобільного господарства
Підтверджена електронна адреса в ztu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретичні підходи до визначення поняття «механізм державного управління»
ОМ Кравченко
Державне управління: удосконалення та розвиток 3, 2009
1042009
Наукові основи управління ефективністю експлуатації автомобільних поїздів
ОП Кравченко
ступеня д-ра техн. наук: спец 05.22. 20" Експлуатація та ремонт засобів …, 2007
162007
Основи теорії експлуатаційних властивостей автомобіля: Навч. посібник./[гріф МОН № 1.4/18-Г-2456 від 02.12. 08]-Луганськ, Вид-во СНУ ім
ВП Волков, ОП Кравченко
В. Даля, 2009
152009
Державна аграрна політика та підтримка тваринництва в Україні
ВМ Онегіна, ОМ Кравченко, ОС Білецький
ХНТУСГ, 2018
142018
Адміністративно-правові засади охорони комерційної таємниці в Україні
ОМ Кравченко
Київ, 2019, 2016
142016
Нормативно-правові заходи забезпечення комерційної таємниці в Україні
ОМ Кравченко
Rechtder Osteuropäischen Staaten 1, 82-89, 2019
112019
Прогнозування фактичного терміну експлуатації та призначення нормативного ресурсу шин вантажних автомобілів
ОП КРАВЧЕНКО, ОП САКНО, ОВ ЛУКІЧОВ
Вестник Донецкой академии автомобильного транспорта, 89-95, 2011
112011
Порівняльний аналіз норм та фактичного ресурсу шин автотранспорту в умовах Донбасу
ОП Кравченко, ОП Сакно, ОВ Лукічов
Вісник СНУ ім. В. Даля, 149, 2010
112010
Суб’єкти та їх повноваження щодо охорони комерційної таємниці в Україні
ОМ Кравченко
Органи публічної влади в Україні: теорія та практика: колект. моногр. Київ …, 0
11
Структура правовідносин у сфері охорони комерційної таємниці в Україні
ОМ Кравченко
Visegrad Journal on Human Rights 3, 137-145, 2019
102019
Аналіз чинників, що визначають інтенсивність і характер зносу протектора шин та його зв'язок з технічним станом елементів автомобіля
ОП Кравченко, ОП Сакно, ОВ Лукічов, МІ Гнатюк
Наукові нотатки, 170-176, 2011
102011
До аналізу надійності автомобільних шин в умовах експлуатації
СВ Захаров, ОП Кравченко, ОП Сакно
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки" 2 (2 (53)), 52-57, 2010
102010
Перспективи адаптації законодавства України до міжнародних стандартів охорони комерційної таємниці
О КРАВЧЕНКО
Law of Ukraine, 2016
92016
Економічна ефективність виробництва та реалізації молока в Україні
ВВ Антощенкова, ОМ Кравченко
Харків, 2016
82016
Досвід зарубіжних країн в правовій охороні комерційної таємниці
ОМ Кравченко
Інформаційна безпека людини, суспільства, держави 1 (17), 91-98, 2015
82015
Аналіз методів оптимізації мікроенергетичних систем (MicroGrid) на основі джерел розподіленої генерації
ВВ Каплун, ОП Кравченко, ВВ Василенко, СС Макаревич, РВ Каплун
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2015
82015
Методологія наукових досліджень (на прикладах автомобільного транспорту): Навчальний посібник/[гріф МОН № 1.4/18-Г-2457 від 02.12. 08]
ВП Волков, МА Подригало, ОП Кравченко, ВМ Міщенко, ІА Мармур
Луганськ, Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009
82009
Фізична картина Всесвіту: пошук нової репрезентації реальності
ОМ Кравченко
Лук’янець ВС, Кравченко ОМ, Озадовська ЛВ та ін. Науковий світогляд на зламі …, 2006
82006
Дистинкція між конфіденційною інформацією та комерційною таємницею
ОМ Кравченко
Право та закон: теорія, методологія, практика: зб. матеріалів Міжн. юрид …, 2021
72021
Ways of adaptation of Ukraine to international standards of legal protection of trade secret
ОМ Кравченко
Visegrad Journal on Human Rights, 75-79, 2018
72018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20