Тимошенко Юлія Володимирівна,  Сенчакович Ю.В.,Senchakovych I
Тимошенко Юлія Володимирівна, Сенчакович Ю.В.,Senchakovych I
Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
Verified email at umsa.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Methacrylate-induced changes in metric parameters of rat palatine glands
Y Senchakovych, G Yeroshenko, Y Anastasia
European International Journal of Science and Technology 4 (No.3), P.131-135., 2015
8*2015
Вплив метакрилату на функцію слинних залоз
ЮВ Сенчакович, ГА Єрошенко, КС Казакова, СМ Білаш
Мир медицины и биологии 10 (1 (43)), 2014
72014
Сучасні погляди на причини дисфункції слинних залоз
ЮВ Сенчакович, КС Казакова, ГА Єрошенко
Мир медицины и биологии 9 (4-1 (41)), 2013
72013
Vplyv metakrylatu na funktsiiu slynnykh zaloz
GA Yeroshenko, S YuV, KS Kazakova, B SM
Svit medytsyny ta biolohii 1 (43), 181-5, 2014
62014
Морфометрична характеристика ланок мікроциркуляторного русла піднебінних залоз щурів при експериментальній гіпосалівації
ЮВ Сенчакович, ГА Єрошенко, ЮВ Сенчакович, ГА Ерошенко
Вищий державний навчальний заклад України Українська медична стоматологічна…, 2014
52014
Прояви хронічної герпетичної інфекції при стоматологічних втручаннях
ТП Скрипнікова, ЛГ Павленко, ЮВ Сенчакович
Вісник стоматології, 2008
52008
Прояви „герпесу напруження” при стоматологічних втручаннях
ТП Скрипнікова, ЛГ Павленко, ТА Хміль, ЮВ Сенчакович
Мат. обласної науково-практичної конференції “Методи поліпшення ортопедичної…, 2007
42007
Особливості цитотопографії мастоцитів в складі слинних залоз щурів
ЮВ Сенчакович, ЮВ Сенчакович, ГА Єрошенко, ГА Ерошенко, ...
Вищий державний навчальний заклад України Українська медична стоматологічна…, 2011
32011
Методи та інструменти формування сприятливого інвестиційного клімату
ЮВ Тимошенко, СМ Невмержицька
Управління розвитком підприємств в умовах динамічної ринкової кон'юнктури, 2019
22019
Lectinochemical characteristics of rat normal masticatory oral mucosa
GA Yeroshenko, YV Timoshenko, KS Каzakova, АI Yeroshenko
Oxford University Press, 2016
22016
Цитоархітектоніка клітинних елементів слизової оболонки твердого піднебіння щурів
ГА Єрошенко, ГА Ерошенко, ЮВ Сенчакович, ЮВ Сенчакович
Вищий державний навчальний заклад України Українська медична стоматологічна…, 2011
22011
Прояви хронiчної герпетичної iнфекцiї при стоматологiчних втручаннях
ТП Скрипнiкова, ЛГ Павленко, ЮВ Сенчакович
Вiсник стоматологiї., 48, 2008
22008
Прояви герпетичної інфекції в порожнині рота
ТП Скрипнікова, ЛГ Павленко, ЮВ Сенчакович
Український стоматологічний альманах, 72-73, 2007
22007
Comparative analysis of metric changes in the sections of hemomicrocirculatory stream of rat mucous membrane of gums and hard palate after exposure to ethanol and methacrylate
G Yeroshenko, K Kazakova, Y Senchakovich, OA Borzykh, A Yeroshenko
Cambridge University Press, 2016
12016
Реакція протокової системи піднебінних залозщурів на введення метакрилату
ЛО Стеченко, ЮВ Івлєва, ЮВ Сенчакович, ЛА Стеченко, ЮВ Ивлева, ...
Вищий державний навчальний заклад України Українська медична стоматологічна…, 2015
12015
Реакція клітинних компонентів слизової оболонки твердого піднебіннящурів на введення адреналіну
ЮВ Сенчакович, ГА Єрошенко, КС Казакова
Український стоматологічний альманах, 2012
12012
Корекція імунологічного статусу пацієнтів із захворюваннями тканин пародонта в післяопераційний період
ПМ Скрипников, СВ Коломієць, ЮВ Сенчакович, ЮМ Вітко
Вищий державний навчальний заклад України Українська медична стоматологічна…, 2012
12012
Прогнозирование и профилактика вирусной инфекции на стоматологическом приеме
ЮВ Сенчакович
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної…, 2008
12008
Сучасні методи освіти. Перспективи розвитку
ПМ Скрипников, ЛМ Хавалкіна, ЮВ Тимошенко, ОА Писаренко
Українська медична стоматологічна академія, 2021
2021
Invia est in medicina via sine lingua latina. Непрохідний шлях в медицині без латинської мови
ПМ Скрипніков, ТП Скрипнікова, ТА Хміль, ОА Писаренко, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20