Євгеній Модло (Eugene Modlo)
Євгеній Модло (Eugene Modlo)
Криворізький металургійний інститут Національної металургійної академії України
Підтверджена електронна адреса в kvmshplus.com - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Використання технології доповненої реальності у мобільно орієнтованому середовищі навчання ВНЗ
ЄО Модло, ЮВ Єчкало, СО Семеріков, ВВ Ткачук
Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і …, 2017
62017
Компетентність бакалавра електромеханіки в моделюванні
ЄО Модло
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2015
42015
Розробка фільтру SageMath для Moodle
ЄО Модло, СО Семеріков
Новітні комп’ютерні технології 12, 233-243, 2014
42014
Комп’ютерне моделювання в підготовці бакалаврів електромеханіки
ЄО Модло
Комп’ютерне моделювання в освіті : матеріали VІ Всеукраїнського науково …, 2013
22013
Modernization of Professional Training of Electromechanics Bachelors: ICT-based Competence Approach
YO Modlo, SO Semerikov
arXiv preprint arXiv:1807.00803, 2018
2018
Засоби мобільного доступу до Scilab
ЄО Модло, СО Семеріков, ОВ Сироватський
Міжнародна науково-методична Інтернет-конференція «Проблеми вищої …, 2018
2018
Використання мобільних Інтернет-пристроїв для забезпечення зворотного зв’язку та оцінювання результатів навчання
ЄО Модло
Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих …, 2017
2017
Вибрационные машины как исполнительные механизмы в системах автоматизации технологических процессов горно-металлургической отрасли
АД Учитель, ЕА Модло, НА Дац
Сучасні технології розробки рудних родовищ. Еколого-економічні наслідки …, 2017
2017
О создании аннотированного каталога автоматизированных систем управления технологическими процессами и механизмами металлургических предприятий
ЕА Модло, АД Учитель
Сучасні технології розробки рудних родовищ. Еколого-економічні наслідки …, 2017
2017
Засоби доповненої реальності у мобільно орієнтованому середовищі професійно-практичної підготовки
ЄО Модло, АМ Стрюк, СО Семеріков
2017
Технологія доповненої реальності у мобільному навчальному середовищі ВНЗ
ВВ Ткачук, СО Семеріков, ЮВ Єчкало, ЄО Модло
Засоби і технології сучасного навчального середовища : матеріали міжнародної …, 2017
2017
Використання мобільних Інтернет-пристроїв для забезпечення рівного доступу до освіти та персоналізації навчання
ЄО Модло
Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих …, 2016
2016
Зміст компетенцій бакалавра електромеханіки в моделюванні технічних об’єктів
ЄО Модло
Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки» 17, 64-70, 2016
2016
До визначення поняття мобільного Інтернет-пристрою
ЄО Модло
Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих …, 2015
2015
Проектування системи компетенцій бакалавра електромеханіки в моделюванні
ЄО Модло
Інформаційні технології в освіті та науці 7, 111-116, 2015
2015
Мехатроніка як новий напрям підготовки фахівців з електромеханіки
ЄО Модло
Сталий розвиток промисловості та суспільства : матеріали міжнародної науково …, 2015
2015
Використання десктопних програм у хмарному середовищі
ЄО Модло
Хмарні технології в освіті : матеріали Всеукраїнського науково-методичного …, 2012
2012
Цифровая система управления тиристорными приводами
ВИ Большаков, АД Учитель, ВГ Файнштейн, ВА Цветнов, ВЗ Сванидзе, ...
Металлургическая и горнорудная промышленность, 104-105, 2006
2006
Опыт разработки и внедрения цифровой системы управления главными электроприводами прокатных станов СПЦ-2 "Криворожстали"
ВГ Файнштейн, ВА Цветнов, ЕА Модло, ВЗ Сванидзе, МИ Костюченко, ...
Металлургическая и горнорудная промышленность, 98-100, 2005
2005
Опыт внедрения систем управления электроприводом
ВГ Файнштейн, ВЗ Сванидзе, ЕА Модло
Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету : [Наук. пр …, 2003
2003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20