Кафедра спортивного туризму
НазваПосиланняРік
Організаційні основи розвитку фізкультурно-спортивного руху в Україні впродовж ХХ століття
АО Кухтій
Львів. держ. ін-т фіз. культури.-Л., 2002
252002
Характеристика основ розвитку фізичної культури і спорту у вітчизняній та сучасній українській науково-методичній думці
ОМ Вацеба, АО Кухтій
Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту, 19-26, 2002
112002
Туризм у формуванні здоров’я особистості як інтегрована медико-біологічна проблема
ЛО Тимошенко
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2011
102011
Суспільно-географічні аспекти злочинності (на матеріалах Львіфвської області)
РМ Скабара
ЛНУ ім. І. Франка.-Львів, 2003
102003
Сучасні тенденції розвитку ресторанного господарства України та Польщі
А Прокопюк, ЮБ Феленчак
Науковий вісник НЛТУ України 25 (4), 2015
92015
Застосування кластерного аналізу в дослідженнях ризиків демографічних втрат: місто, регіон, держава
Ю Феленчак
Схід, 2011
62011
Суть і зміст організаційних основ фізкультурно-спортивного руху в теорії фізичної культури
О Вацеба
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2003
62003
Особливості функціонування та перспективи розвитку галузі фізичного виховання та спорту в Україні
АО Кухтій
Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту, 18-22, 2001
62001
Історичні аспекти формування ризику як категорії суспільних досліджень
ЮБ Феленчак
Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал.–УДК 331 …, 2012
52012
Вплив участі у туристських походах та спеціалізованих підготовчих заняттях на рівень фізичного стану студентів
Л Тимошенко
ЛДІФК, 2005
52005
Формування туристичних маршрутів з використанням сучасних інформаційних технологій
А Кухтій, С Кухтій
42014
Ризики демографічних втрат: основні підходи, поняття та економічна суть
ЮБ Феленчак
Збірник наукових праць Луцького державного технічного університету.–Сер …, 2007
42007
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО РУХУ В ОКРЕМИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ
А Кухтій
ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГIЯ ТА МЕДИКО-БIОЛОГIЧНI ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І …, 2001
42001
Вплив пішохідного туризму на функціональний стан організму студентів (на прикладі спеціальності «Туризм»)
АО Кухтій
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2011
32011
Аналіз і оцінка ризику демографічних втрат: інноваційні підходи та методи (на матеріалах Львівської області)
ЮБ Феленчак, ЛТ Шевчук
Регіональна економіка, 183-190, 2009
32009
Формування організаційних основ системи фізичного виховання і спорту в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття
О Вацеба, А Кухтій
32001
Спортивний туризм: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту
Л Тимошенко, К Лабарткава
ЛДУФК, 2014
22014
Правові та організаційні аспекти діяльності органів місцевого самоврядування з управління розвитком фізичної культури і спорту
А Кухтій, В Загайний
22009
Сучасний стан і перспективи розвитку дитячо-юнацького туризму в Львівській області
С Похмурська, Р Скабара
22007
Зміни рівня фізичного стану студентів-учасників туристських походів вихідного дня
О Жданова, Л Тимошенко
ЛДІФК, 2006
22006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20