Олександр Дзюблюк / Oleksandr Dzyublyuk /  Oleksandr Dziubliuk
Олександр Дзюблюк / Oleksandr Dzyublyuk / Oleksandr Dziubliuk
доктор економічних наук, професор, Західноукраїнський національний університет
Підтверджена електронна адреса в wunu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки
О Дзюблюк
К.: Поліграфкнига 512, 2000
2502000
Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи: монографія
О Дзюблюк, Р Михайлюк
ОВ Дзюблюк, РВ Михайлюк.–2009.–316 с, 2009
2072009
Гроші та кредит: підручник
М Савлук, Б Івасів, О Дзюблюк, В Ющенко
К.: Видавництво КНЕУ, 1999
200*1999
Валютна політика: підручник
О Дзюблюк
К.: Знання 422, 2007
168*2007
Грошово-кредитна політика в період кризових явищ на світових фінансових ринках
О Дзюблюк
Вісник Національного банку України, 20-30, 2009
1252009
Ринок банківських послуг: теоретичні аспекти організації і стратегія розвитку в Україні
О Дзюблюк
Банківська справа, 40-52, 2005
942005
Глобалізаційні процеси та участь іноземного капіталу у розвитку вітчизняної банківської системи
О Дзюблюк
Банківська справа, 37-45, 2008
852008
Банки і підприємства: кредитні аспекти взаємодії в умовах ринкової трансформації економіки:[монографія]
О Дзюблюк, О Малахова
Тернопіль: Вектор, 2008
732008
Центральний банк та грошово-кредитна політика
А Мороз, М Пуховкіна, М Савлук, М Алексеєнко, О Дзюблюк
К.: КНЕУ, 556, 2005
732005
Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин: монографія
О Дзюблюк
Тернопіль: Видавництво «Те-рнопіль», 1996
68*1996
Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин
О Дзюблюк
Тернопіль: Тернопіль 140, 1996
681996
Проблеми забезпечення ефективного функціонування банківської системи в перехідній економіці
О Дзюблюк
Вісник національного банку України, 30-35, 2005
642005
Механизм обеспечения качества кредитного портфеля и управления кредитным риском банка в период кризисных явлений в экономике
А Дзюблюк
Журнал европейской экономики 9 (1), 117-134, 2010
62*2010
Механизм обеспечения качества кредитного портфеля и управления кредитным риском банка в период кризисных явлений в экономике
А Дзюблюк
Журнал Европейской экономики 9 (1), 120-128, 2010
62*2010
Механізм забезпечення якості кредитного портфеля й управління кредитним ризиком банку в період кризових явищ в економіці
О Дзюблюк
Журнал європейської економіки 9 (1), 108-123, 2010
61*2010
Іноземний капітал у банківській системі України: вплив на розвиток валютного ринку та діяльність банків
О Дзюблюк, О Владимир
Вісник Національного банку України, 26-26, 2014
552014
Банківські операції [Текст] : підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. – 2-ге вид. випр. і доповн.
СЗК Дзюблюк О. В.,Чайковський Я. І. Адамик Б. П., Галапуп Н. Д., Малахова О ...
Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2013
54*2013
Банківські операції: Підручник
О Дзюблюк, Б Адамик, О Малахова, О Пруський, З Сороківська, ...
Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2013
54*2013
Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О.В.Дзюблюка
О Дзюблюк, Я Чайковський, Н Галапуп, І Кравчук, О Малахова, ...
Тернопіль: Видавництво ТНЕУ «Економічна думка», 2009
54*2009
Розвиток банківського сектору в умовах деформації світового фінансового простору
О Дзюблюк
Вісник НБУ 4, 76-83, 2011
482011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20