Архієреєв Сергій Ігоревич \ Arkhiiereiev S. (ORCID: 0000-0001-5409-9737)
Архієреєв Сергій Ігоревич \ Arkhiiereiev S. (ORCID: 0000-0001-5409-9737)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
НазваниеПроцитированоГод
Трансакционные издержки и неравенство в условиях рыночной трансформации
СИ Архиереев
Х.: Бизнес Информ 288, 2000
1612000
Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований
АА Гриценко, ТИ Артемова, СИ Архиереев
Форт, 2008
442008
Трансакційний сектор економіки України
СІ Архієреєв
Х.: ХФ НІСД, 2003
382003
Трансакционные издержки институционализации фондового рынка Украины
СИ Архиереев, ЯВ Зинченко, СІ Архієреєв, ЯВ Зінченко
ДонНТУ, 2003
362003
Трансакційні витрати в умовах ринкової трансформації
СІ Архієреєв
Автор. докт. дисертиції.–Харків.–2002.–32 с, 2002
352002
Проблеми та пріоритети формування інноваційної моделі розвитку економіки України
ЯА Жаліло, СІ Архієреев, ЯБ Базилюк
К.: НІСД, 2006
252006
Інноваційний потенціал України: прогнозно-аналітичні оцінки
СІ Архієреєв, ТВ Тарасенко
Х.: Золоті сторінки 111, 2008
212008
Трансакционная архитектоника
СИ Архиереев
Экономическая теория, 69-83, 2004
20*2004
Посттрансформаційна ринкова економіка: інституціоналізація фондового ринку
СІ Архієреєв, ЯВ Зінченко
Економічна теорія, 43-54, 2006
192006
Постсоветский институционализм
РМ Нуреев, ВВ Дементьев, СИ Архиереев, ВМ Полтерович
Донецк: Каштан, 2005
182005
Досвід упровадження урядових програм інноваційного розвитку
ТВ Тарасенко
Х.: Золоті сторінки, 2007
172007
Издержки эксплуатации экономической системы и институциональный трансакционный сектор экономики
СИ Архиереев
ББК У01, 263, 2005
162005
Дуализм институциональной архитектоники и задачи рыночной трансформации
СИ Архиереев
Інституційна архитехтоніка та механізм економічного розвитку: матеріали …, 2005
142005
Институциональные преобразования и трансакционные издержки/ Архиереев С.
С Архиереев
Бизнес Информ, 20-22, 1998
131998
Институциональные преобразования и трансакционные издержки
С Архиереев
Бизнес Информ, 20-22, 1998
131998
Сутність соціального капітала індивіда з позицій неоінституціональної та неокласичної економіки
СІ Архієреєв, СИ Архиереев, МВ Шипілова, МВ Шипилова
122010
Визначення економічної сутності оборотних коштів та джерел їх формування
СІ Архієреєв, ЛА Жмінька
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2013
10*2013
Взаємозвязок розвитку регіональної інноваційної системи, інтераткивних інноваційних комплексів та інноваційної інфраструктури. Приклад регіону Емілія-Романія
СІ Архієреєв, ІО Дерід
Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка, 2008
102008
Роль державної підтримки розвитку венчурного бізнесу для збільшення випуску високотехнологічної та інноваційної продукції
С Архієреєв, О Попадинець
Режим доступу: www. niss. gov. ua, 2008
102008
Державна підтримка випуску високотехнологічної та інноваційної продукції: зарубіжний досвід та висновки для України
С Архієреєв, Т Тарасенко
Харків: Національний інститут стратегічних досліджень [Електронний ресурс …, 0
10
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20