Драгнєва Н.І. Drahnieva N. N Drahnieva
Драгнєва Н.І. Drahnieva N. N Drahnieva
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ринок праці: реалії та перспективи
НІД Балановська Т.І., Гогуля О.П.
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії 2 (2(5)), 17-23, 2012
82012
Формування системи управління якістю продукції молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах
НИД НІ Драгнєва
Економіка АПК, 18-23, 2008
72008
Аналіз факторів впливу на якість молока
НИД НІ Процюк, НІ Драгнєва
Економіка АПК, 114-117, 2006
52006
Системне управління якістю продукції як фактор ефективної діяльності підприємств
НИД НІ Процюк, НІ Драгнєва
Аграрна наука і освіта 6 (5-6), 148-150, 2005
4*2005
Інтегрована система управління у забезпеченні стратегічного розвитку підприємства
ГОП НІ Драгнєва, БалановськаТ.І.
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії 1 (2(5)), 22-28, 2012
2*2012
Обґрунтування економічно вигідного розміщення переробного підприємства для конверсії органічної сировини
ВВ Кухарець, НІ Драгнєва
Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України.–2010.–Вип …, 2010
12010
USING OF FUZZY MODELLING IN ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
AT T. Balanovska, N. Drahnieva
Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 22-30, 2019
2019
Методичні вказівки до проходження виробничої та переддипломної практики студентами спеціальності 073-Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент організацій і адміністрування …
НП Резнік, НІ Драгнєва, ТО Артюх
2019
Управління персоналом: навчальний посібник
ОП Гогуля, АВ Троян, НІ Драгнєва, ТI Балановська, КП Драмарецька
Видавничий центр НУБіП України, 2015
2015
Управління персоналом: навчальний посібник
АВТ ТІ Балановська, ОП Гогуля, НІ Драгнєва, КП Драмарецька
Київ: ЦП "Компринт", 2015
2015
The Quality of Production as a Factor Contributing to the Effective Activity of Agricultural Enterprises
TI Balanovska, OP Gogulya, NI Dragneva
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 5-12, 2014
2014
The quality of production as a factor contributing to the effective activity of agricultural enterprises Jakość produkcji jako czynnik wpływający na efektywność działania …
TI Balanovska, OP Gogulya, NI Dragneva
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych Problems of Small Agricultural Holdings, 5, 2014
2014
Стратегічне управління у сільськогосподарських підприємствах: теорія та практична проблематика: Монографія
ЗПБ ТІ Балановська, ЛВ Забуранна, ОП Гогуля, ОВ Новак, ЛВ Буценко, НІ Драгнєва
К.: - НУБіП України, 2014
2014
Розвиток системного управління якістю продукції в Україні
НИД НІ Драгнєва
Науковий вісник НУБіП України, 127-131, 2013
2013
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДИЗЕЛЬНОГО БІОПАЛИВА У ПІДПРИЄМСТВАХ АПК
НІ ДРАГНЄВА
2009
Якість молока в особистих селянських господарствах
НИД НІ Драгнєва
Посібник українського хлібороба, 309-311, 2009
2009
Забезпечення якості дизельного біопалива у підприємствах АПК
ВВК НІ Процюк, НІ Драгнєва, НИ Драгнева
Науковий вісник НУБіП України, 200-205, 2009
2009
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ МОЛОКА І МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
ТІ Балановська, НІ Драгнєва
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 173-179, 2008
2008
Формування якості молока в особистих селянських господарствах
НІП НІ Драгнєва, НИ Драгнева
Науковий вісник НАУ, 271-275, 2008
2008
Державне регулювання якості молока та молочної продукції
НИД НІ Драгнєва
Вісник ЖДТУ // Економічні науки, 316-320, 2008
2008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20