Мельничук Тетяна Володимирівна, Мельничук Татьяна Владимировна, Tetiana Melnychuk
Мельничук Тетяна Володимирівна, Мельничук Татьяна Владимировна, Tetiana Melnychuk
Подтвержден адрес электронной почты в домене onua.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організовані форми злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері: кримінологічне дослідження
ТВ Мельничук, ТВ Мельничук
162009
Кримінологія. Навчально-методичний посібник
ВМ Дрьомін, ЖВ Мандриченко, ТВ Мельничук, ЮО Стрелковська, ...
82015
Цiна економiчної злочинностi: проблемнi аспекти визначення та застосування
ТВ Мельничук
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція, 189-193, 2013
82013
Організовані злочинні угруповання з міжнародними зв’язками в Україні: на шляху до транснаціоналізації
ТВ Мельничук
Південноукраїнський правничий часопис, 219-222, 2011
82011
Кримінологічна безпека: сутність та концептуальне обґрунтування
ТВ Мельничук
Актуальні проблеми держави і права, 132-138, 2011
82011
Перспективні напрями протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні
ГП Жаровська
Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика), 11-16, 2014
72014
Кримінологічна безпека як інтегративна складова національної безпеки України
ДМ Прокоф'єва-Янчиленко, ДМ Прокофьева-Янчиленко
Одеса: Юрид. л-ра, 2014
52014
Кількісно-якісний аналіз економічної злочинності в Україні
ТВ Мельничук
Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук …, 2016
4*2016
Економіко-кримінологічний аналіз ціни злочинності
ТВ Мельничук
Науковий вісник Ужгородського національного університету 3 (Вип.21, Ч.1), 64-69, 2013
42013
Взаємодія поліції та ЗМІ у протидії злочинам та правопорушенням
ТВ Мельничук
Одеса: Видавничий дім" Гельветика", 2017
32017
Генезис теории беловоротничковой преступности в криминологической науке
ТВ Мельничук
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки, 192-199, 2015
32015
Загрози кримінологічної безпеки державних закупівель
ТВ Мельничук
Учёные записки Таврического национального университета имени В.И …, 2013
32013
Транскордонна злочинність: сутність, види та деякі проблеми протидії в умовах євроінтеграції України
ТВ Мельничук
Актуальні проблеми європейської інтеграції, 245-253, 2008
32008
Некоторые проблемы криминологического изучения беловоротничковой преступности в период постмодерна
Т Мельничук
Юридичний вісник, 185-190, 2014
22014
Деякі питання кримінально-правового впливу на економічну контрабанду
ТВ Мельничук
Актуальні проблеми держави і права, 591-597, 2010
22010
Поняття та сутність організованої злочинності у зовнішньоекономічній сфері в контексті категорії "злочинна діяльність"
ТВ Мельничук
Кримінологія в Україні та протидія злочинності: [зб.наук.статей / за ред. М …, 2008
22008
Вплив строків сівби та застосування гербіцидів на продуктивність розторопші плямистоїв умовах Прикарпаття
Т Мельничук, В Сендецький, І Кифорук, О Стельмах, Г Жирун, І Харук
Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Агрономія, 82-87, 2019
12019
Developmental Theories and Criminometric Methods in Modern Criminology: Analytical Overview
T Melnychuk
Russian Journal of Comparative Law 7 (1), 38-47, 2016
12016
Показник ціни злочинності в зарубіжній кримінології
ТВ Мельничук
Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної наукової конференції …, 2013
12013
Кримінологічна оцінка функціональності економічної злочинності
ТВ Мельничук, ТВ Мельничук
Одеса: Юрид. л-ра, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20