Ірина Василівна Гловюк, Ирина Васильевна Гловюк, Gloviuk Iryna, Hloviuk Iryna
Ірина Василівна Гловюк, Ирина Васильевна Гловюк, Gloviuk Iryna, Hloviuk Iryna
Львівський державний університет внутрішніх справ
Verified email at lvduvs.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Науково-практичний коментар/відп. ред.: СВ Ківалов, СМ Міщенко, ВЮ Захарченко
К процесуальний кодекс України
Х.: Одіссей 1104, 2013
3932013
Кримінально-процесуальні функції: теорія, методологія та практика реалізації на основі положень Кримінального процесуального кодексу України 2012 р.: монографія
ІВ Гловюк
Юридична література, 2015
842015
Кримінально-процесуальні функції: теоретико-методологічні засади і практика реалізації
ІВ Гловюк
Одеса, 2016
592016
Тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на збирання та перевірку доказів
АС Гловюк І.В.
Порівняльно-аналітичне право., 2013
532013
Повідомлення про підозру: загальна характеристика та проблеми удосконалення
ЮП Аленін, ІВ Гловюк
Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук …, 2014
432014
Судова діяльність у досудових стадіях кримінального процесу: теорія і практика: монографія
ІВ Гловюк
Одеса: Фенікс 230, 2010
352010
Презумпції й тягар доказування у розгляді слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження
ІВ Гловюк
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 84-89, 2013
242013
Окремі аспекти доказування при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження
І Гловюк
Право України, 97-104, 2014
222014
Прийняття процесуальних рішень за новим кримінальним процесуальним законодавством України: навч.-метод. посібник
ЮП Аленін, ВГ Пожар, ІВ Гловюк
Одеса: Фенікс, 2012
222012
Арешт майна як захід забезпечення кримінального провадження: аналіз новел
ІВ Гловюк
202016
Слідчий суддя у кримінально-процесуальному доказуванні
ІВ Гловюк
Часопис Академії адвокатури України, 2013
202013
Судова діяльність у досудовому провадженні
ІВ Гловюк
182008
Стаття 233 КПК України: питання практичної реалізації
ІВ Гловюк
162015
Кримінальне провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого (in absentia) у системі кримінального провадження України
І Гловюк
Право України, 16-25, 2015
152015
Депонування показань свідка, потерпілого за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р.
І Гловюк
Юридичний вісник, 274-281, 2014
142014
Функціональна спрямованість діяльності слідчого судді
ІВ Гловюк
Ученые записки Таврического национального университета им. ВИ Вернадского …, 2013
142013
Деякі аспекти доказування у кримінальному провадженні на підставі угод
ІВ Гловюк
132013
Проблемні питання забезпечення належної правової процедури обшуку (у розрізі новел КПК України)
ІВ Гловюк
122018
Діяльність суду присяжних в Україні за КПК 2012 року: окремі організаційні та процесуальні аспекти
ІВ Гловюк
122014
Деякі проблеми тимчасового вилучення та арешту майна як заходів забезпечення кримінального провадження
ІВ Гловюк
122013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20