Ірина Василівна Гловюк, Ирина Васильевна Гловюк, Gloviuk Iryna, Hloviuk Iryna
Ірина Василівна Гловюк, Ирина Васильевна Гловюк, Gloviuk Iryna, Hloviuk Iryna
АО "Баррістерс", Львівський державний університет внутрішніх справ
Verified email at lvduvs.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Науково-практичний коментар/відп. ред.: СВ Ківалов, СМ Міщенко, ВЮ Захарченко
К процесуальний кодекс України
Х.: Одіссей 1104, 2013
4222013
Кримінально-процесуальні функції: теорія, методологія та практика реалізації на основі положень Кримінального процесуального кодексу України 2012 р.: монографія
ІВ Гловюк
Юридична література, 2015
772015
Тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на збирання та перевірку доказів
АС Гловюк І.В.
Порівняльно-аналітичне право., 2013
482013
Кримінально-процесуальні функції: теоретико-методологічні засади і практика реалізації
ІВ Гловюк
Одеса, 2016
472016
Повідомлення про підозру: загальна характеристика та проблеми удосконалення
ІВ Гловюк, ЮП Аленін, ЮП Аленин
382014
Судова діяльність у досудових стадіях кримінального процесу: теорія і практика: монографія
ІВ Гловюк
Одеса: Фенікс 230, 2010
342010
Презумпції й тягар доказування у розгляді слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження
ІВ Гловюк
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 84-89, 2013
212013
Окремі аспекти доказування при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження
І Гловюк
Право України, 97-104, 2014
202014
Прийняття процесуальних рішень за новим кримінальним процесуальним законодавством України: навч.-метод. посібник
ЮП Аленін, ВГ Пожар, ІВ Гловюк
Одеса: Фенікс, 2012
192012
Арешт майна як захід забезпечення кримінального провадження: аналіз новел
ІВ Гловюк
182016
Судова діяльність у досудовому провадженні
ІВ Гловюк
182008
Слідчий суддя у кримінально-процесуальному доказуванні
ІВ Гловюк
Часопис Академії адвокатури України, 2013
172013
Кримінальне провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого (in absentia) у системі кримінального провадження України
І Гловюк
Право України, 16-25, 2015
142015
Депонування показань свідка, потерпілого за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р.
І Гловюк
Юридичний вісник, 274-281, 2014
142014
Стаття 233 КПК України: питання практичної реалізації
ІВ Гловюк
132015
Проблемні питання забезпечення належної правової процедури обшуку (у розрізі новел КПК України)
ІВ Гловюк
122018
Деякі проблеми тимчасового вилучення та арешту майна як заходів забезпечення кримінального провадження
ІВ Гловюк
122013
Діяльність суду присяжних в Україні за КПК 2012 року: окремі організаційні та процесуальні аспекти
ІВ Гловюк
112014
Функціональна спрямованість діяльності слідчого судді
ІВ Гловюк
Ученые записки Таврического национального университета им. ВИ Вернадского …, 2013
112013
Деякі аспекти доказування у кримінальному провадженні на підставі угод
ІВ Гловюк
112013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20