Подписаться
Ірина Василівна Гловюк, Ирина Васильевна Гловюк, Gloviuk Iryna, Hloviuk Iryna
Ірина Василівна Гловюк, Ирина Васильевна Гловюк, Gloviuk Iryna, Hloviuk Iryna
Львівський державний університет внутрішніх справ
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvduvs.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Науково-практичний коментар/відп. ред.: СВ Ківалов, СМ Міщенко, ВЮ Захарченко
К процесуальний кодекс України
Х.: Одіссей 1104, 2013
4892013
Кримінально-процесуальні функції: теорія, методологія та практика реалізації на основі положень Кримінального процесуального кодексу України 2012 р.: монографія
ІВ Гловюк
Одеса: Юридична література, 618, 2015
1202015
Кримінально-процесуальні функції: теоретико-методологічні засади і практика реалізації
ІВ Гловюк
Одеса, 2016
982016
Повідомлення про підозру: загальна характеристика та проблеми удосконалення
ІВ Гловюк, ЮП Аленін, ЮП Аленин
672014
ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ ЯК ЗАХІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ, СПРЯМОВАНИЙ НА ЗБИРАННЯ ТА ПЕРЕВІРКУ ДОКАЗІВ
ІВ Гловюк, СВ Андрусенко
642013
Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану: науково-практичний коментар Розділу IX-1 Кримінального процесуального кодексу України
І Гловюк, О Дроздов, Г Тетерятник, Т Фоміна, В Рогальська, В Завтур
Електронне видання. Львів-Одеса, 2022
502022
Судова діяльність у досудових стадіях кримінального процесу: теорія і практика: монографія
ІВ Гловюк
Одеса: Фенікс 230, 2010
442010
Окремі аспекти доказування при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження
І Гловюк
Право України, 97-104, 2014
312014
Презумпції й тягар доказування у розгляді слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження
ІВ Гловюк
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 84-89, 2013
302013
Прийняття процесуальних рішень за новим кримінальним процесуальним законодавством України: навч.-метод. посібник
ЮП Аленін, ВГ Пожар, ІВ Гловюк
Одеса: Фенікс, 2012
262012
Арешт майна як захід забезпечення кримінального провадження: аналіз новел
ІВ Гловюк
25*2016
Слідчий суддя у кримінально-процесуальному доказуванні
ІВ Гловюк
Часопис Академії адвокатури України, 2013
252013
Судова діяльність у досудовому провадженні
ІВ Гловюк
252008
Депонування показань свідка, потерпілого за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р
І Гловюк
Юридичний вісник, 274-281, 2014
242014
Кримінальне провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого (in absentia) у системі кримінального провадження України
І Гловюк
Право України 7, 16-25, 2015
232015
Проблемні питання забезпечення належної правової процедури обшуку (у розрізі новел КПК України)
ІВ Гловюк
222018
Законне затримання та затримання уповноваженою службовою особою: питання теорії та практики
ІВ Гловюк
Наукові праці Національного університету Одеська юридична академія, 299-311, 2014
222014
Питання унормування належної правової процедури кримінального процесуального забезпечення обміну військовополонених
ІВ Гловюк, ГК Тетерятник
Юридичний науковий електронний журнал, 2022
212022
Стаття 233 КПК України: питання практичної реалізації
ІВ Гловюк
212015
Функціональна спрямованість діяльності слідчого судді
ІВ Гловюк
Ученые записки Таврического национального университета им. ВИ Вернадского …, 2013
202013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20