Ірина Василівна Гловюк, Ирина Васильевна Гловюк, Gloviuk Iryna, Hloviuk Iryna
Ірина Василівна Гловюк, Ирина Васильевна Гловюк, Gloviuk Iryna, Hloviuk Iryna
АО "Баррістерс", Львівський державний університет внутрішніх справ
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvduvs.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Науково-практичний коментар/відп. ред.: СВ Ківалов, СМ Міщенко, ВЮ Захарченко
К процесуальний кодекс України
Х.: Одіссей 1104, 2013
3882013
Кримінально-процесуальні функції: теорія, методологія та практика реалізації на основі положень Кримінального процесуального кодексу України 2012 р.: монографія
ІВ Гловюк
Одеса: Юридична література, 2015
632015
Тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на збирання та перевірку доказів
АС Гловюк І.В.
Порівняльно-аналітичне право., 2013
422013
Кримінально-процесуальні функції: теоретико-методологічні засади і практика реалізації
ІВ Гловюк
Одеса, 2016
372016
Повідомлення про підозру: загальна характеристика та проблеми удосконалення
ІВ Гловюк, ЮП Аленін, ЮП Аленин
282014
Повідомлення про підозру: загальна характеристика та проблеми удосконалення
ІВ Гловюк, ЮП Аленін, ЮП Аленин
282014
Судова діяльність у досудових стадіях кримінального процесу: теорія і практика: монографія
ІВ Гловюк
Одеса: Фенікс 230, 2010
282010
Прийняття процесуальних рішень за новим кримінальним процесуальним законодавством України: навч.-метод. посібник
ЮП Аленін, ВГ Пожар, ІВ Гловюк
Одеса: Фенікс, 2012
182012
Арешт майна як захід забезпечення кримінального провадження: аналіз новел
ІВ Гловюк
152016
Окремі аспекти доказування при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження
І Гловюк
Право України, 97-104, 2014
152014
Судова діяльність у досудовому провадженні
ГІ В.
15*2009
Презумпції й тягар доказування у розгляді слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження
ІВ Гловюк
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 84-89, 2013
142013
Кримінальне провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого (in absentia) у системі кримінального провадження України
І Гловюк
Право України, 16-25, 2015
132015
Слідчий суддя у кримінально-процесуальному доказуванні
ІВ Гловюк
Часопис Академії адвокатури України, 2013
132013
Кримінально-процесуальний кодекс України: наук.-практ. коментар.–Вид. 2-ге, допов. та перероб./за заг. ред. ВТ Маляренка, ЮП Леніна
ВТ Маляренко
Х.: Одіссей, 2010
13*2010
Стаття 233 КПК України: питання практичної реалізації
ІВ Гловюк
102015
Депонування показань свідка, потерпілого за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р.
І Гловюк
Юридичний вісник, 274-281, 2014
102014
Депонування показань свідка, потерпілого за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р.
І Гловюк
Юридичний вісник, 274-281, 2014
102014
Деякі аспекти доказування у кримінальному провадженні на підставі угод
ІВ Гловюк
102013
Деякі проблеми тимчасового вилучення та арешту майна як заходів забезпечення кримінального провадження
ІВ Гловюк
102013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20