Трокоз Віктор Олександрович; Viktor Trokoz; Trokoz V. O., Trokoz V. A.;Трокоз В. О.; Трокоз В. А.; V
Трокоз Віктор Олександрович; Viktor Trokoz; Trokoz V. O., Trokoz V. A.;Трокоз В. О.; Трокоз В. А.; V
Prof., Dr. Sci. in Agricult., PhD in Biol.; National University of Live and Environmental Sci. of
Подтвержден адрес электронной почты в домене bigmir.net - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Способ получения лечебного экстракта
ВА Трокоз, ТД Лотош, АБ Абрамова, ТБ Аретинская, ЛМ Гухман
Авторское свидетельство СССР, 1993
161993
Биологически активные продукты из дубового шелкопряда: аспекты использования с лечебно-профилактической целью
ВА Трокоз, ТБ Аретинская, НВ Трокоз
ІІ Всероссийская конференция по вопросам онкологии и анестезиологии мелких …, 2006
152006
Фізіологія тварин: Підручник / / За ред. А.Й. Мазуркевича і В.І. Карповського
АЙ Мазуркевич, ВІ Карповський, МД Камбур, ВО Трокоз, та ін.
Вінниця: Нова книга, 2010, 2010
122010
Фізіологія тварин : підручник
АЙ Мазуркевич, ВІ Карповський, МД Камбур, ВО Трокоз, ВМ Бублик, ...
Вінниця: Нова книга, 2008
12*2008
Методика визначення типiв вищої нервової дiяльностi свиней у виробничих умовах та iн
ВI Карповський, ВО Трокоз, ДI Криворучко, АВ Трокоз, ...
Наук.-техн. бюл. Iн-ту бiологiї тварин та держ. н.-д. контрол. iн-ту …, 2012
112012
REGULATION MECHANISMS OF CORTISOL LEVEL IN PIGS’ BLOOD SERUM UNDER STRESS
OV Danchuk, VI Karpovskyі, VO Trokoz, RV Postoі.
Fiziol Zh 63 (6), 60-65. https://doi.org/10.15407/fz63.06., 2017
92017
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОГО РАПСА В ПОДЗОНЕ СВЕТЛО-КАШТАНОВЫХ ПОЧВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГС Егорова, ОВ Плакущева
Вестник АПК Ставрополья, 221-225, 2015
92015
Вміст загального білка та альбумінів у крові корів з різним типом вищої нервової діяльності
ДІ Криворучко, ВІ Карповський, ВО Трокоз
Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С …, 2006
82006
Физиологическое состояние и продуктивность бычков при включении в рацион экструдированной кормовой добавки
ВФ Радчиков, АН Кот, ВП Цай, ОФ Ганущенко, СЛ Шинкарева, ...
Актуальні питання технології продукції тваринництва: Зб. статей за результ …, 2017
72017
Стимуляція фізіологічних процесів у організмі тварин біологічно активними речовинами різного походження: автореферат дисертації д-ра с.-г. наук: 03.00.13
ВО Трокоз
Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – Львів …, 2013
72013
Fiziolohiia tvaryn
AI Mazurkevych, VI Karpovskyi, MD Kambur, VO Trokoz, LM Stepchenko, ...
Vinnytsia: Nova Knyha (in Ukrainian), 2012
72012
Умовно-рефлекторна діяльність і типологічні властивості нервової системи свиней під впливом зовнішнього подразника
ВО Трокоз
Науковий вiсник Нацiонального аграрного унiверситету, 196-206, 2004
72004
Експериментальне дослідження нового антинаркотичного методу лікування з використанням біологічно активних екстрактів
ЮП Лиманський, ЗА Тамарова, ТБ Аретинська, та ін.
Архів психіатрії: Науковий журнал, 129-134, 1998
71998
The influence of the main cortical processes on the productivity of pigs during the period of technological stress
VI Karpovskyi, VO Trokoz, OV Danchuk, RV Postoi, VV Karpovskyi, ...
Ecology and animal world 2, 8-13, 2016
62016
Стимуляцiя фiзiологiчних процесiв у органiзмi тварин бiологiчно активними речовинами рiзного походження: Дис.… д-ра с.-г. наук: 03.00. 13.-К., 2012.-435 с.
ВО Трокоз
62013
Молочна продуктивність корів різних типів вищої нервової діяльності після згодовування їм фосфатів магнію-цинку
ВІ Карповський, ДІ Криворучко, ВО Трокоз, ВМ Костенко, ВА Тіщенко, ...
V Міжнар. Конгрес спеціалістів ветеринарної медицини, 3-5 жовтня 2007 р., м …, 2007
6*2007
4746744
ВО Трокоз, ТД Лотош, АБ Абрамова
61999
Влияние массажа молочной железы на многоплодие, молочность и условнорефлекторную деятельность у свиноматок: Автореф. дисс. … канд. биол. наук / спец. 03.00.13
ВА Трокоз
Львовский зооветеринарный институт, 1989
61989
ВЫРАЩИВАНИЕ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТХОДОВ САХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ВФ Радчиков, ЕО Гливанский, ВА Трокоз, ВИ Карповский, ММ Брошков, ...
ПРИОРИТЕТНЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ – ОСНОВА …, 2016
52016
Фізіологічні аспекти використання амінокислот для підвищення продуктивності тварин: Монографія
МП Ніщеменко, ВО Трокоз, ВІ Карповський.
Національний університет біоресурсів і природокористування України; Київ …, 2015
52015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20