Трокоз Віктор Олександрович; V. Trokoz; Trokoz V., Trokoz V.; Трокоз В.О.; Трокоз В.А.; Trikoz V
Трокоз Віктор Олександрович; V. Trokoz; Trokoz V., Trokoz V.; Трокоз В.О.; Трокоз В.А.; Trikoz V
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Физиологическое состояние и продуктивность бычков при включении в рацион экструдированной кормовой добавки
ВФ Радчиков, АН Кот, ВП Цай, ОФ Ганущенко, СЛ Шинкарева, ...
Актуальні питання технології продукції тваринництва: Зб. статей за результ …, 2017
422017
REGULATION MECHANISMS OF CORTISOL LEVEL IN PIGS’ BLOOD SERUM UNDER STRESS
OV Danchuk, VI Karpovskyі, VO Trokoz, RV Postoі.
Fiziol Zh 63 (6), 60-65. https://doi.org/10.15407/fz63.06., 2017
252017
Способ получения лечебного экстракта
ВА Трокоз, ТД Лотош, АБ Абрамова, ТБ Аретинская, ЛМ Гухман
Авторское свидетельство СССР, 1993
191993
Биологически активные продукты из дубового шелкопряда: аспекты использования с лечебно-профилактической целью
ВА Трокоз, ТБ Аретинская, НВ Трокоз
ІІ Всероссийская конференция по вопросам онкологии и анестезиологии мелких …, 2006
182006
Методика визначення типiв вищої нервової дiяльностi свиней у виробничих умовах
ВI Карповський, ВО Трокоз, ДI Криворучко, АВ Трокоз, ...
Наук.-техн. бюл. Iн-ту бiологiї тварин та держ. н.-д. контрол. iн-ту …, 2012
152012
Вміст загального білка та альбумінів у крові корів з різним типом вищої нервової діяльності
ДІ Криворучко, ВІ Карповський, ВО Трокоз
Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С …, 2006
152006
Влияние кормовой добавки Гумат натрия на мясную продуктивность и качество мяса бычков
ВФ Радчиков, ВП Цай, АН Кот, ВА Трокоз, ВИ Карповський, ...
Досягнення та перспективи застосування гумінових речовин у сільському …, 2017
132017
та ін. Фізіологія тварин. Підручник
АЙ Мазурчевич, ВІ Карповський, МД Камбур
Вінниця: Нова Книга, 2010
112010
Фізіологія тварин: підручник
АЙ Мазуркевич, ВІ Карповський, МД Камбур, ВО Трокоз, ВМ Бублик, ...
Вінниця: Нова книга, 2008
11*2008
Умовно-рефлекторна діяльність і типологічні властивості нервової системи свиней під впливом зовнішнього подразника
ВО Трокоз
Науковий вiсник Нацiонального аграрного унiверситету, 196-206, 2004
112004
Metodyka vyznachennia typiv vyshchoi nervovoi diialnosti svynei u vyrobnychykh umovakh [Method of determination of types of higher nervous activity of pigs in production …
VI Karpovskyi, VO Trokoz, DI Kryvoruchko, AV Trokoz, VV Shesterynska, ...
tu biolohii tvaryn ta derzh. n.-d. kontrol. in-tu vetpreparativ ta korm …, 2012
102012
Fiziolohiia tvaryn
AI Mazurkevych, VI Karpovskyi, MD Kambur, VO Trokoz, LM Stepchenko, ...
Vinnytsia: Nova Knyha (in Ukrainian), 2012
102012
Влияние массажа молочной железы на многоплодие, молочность и условнорефлекторную деятельность у свиноматок: Автореф. дисс. … канд. биол. наук / спец. 03.00.13
ВА Трокоз
Львовский зооветеринарный институт, 1989
101989
Стимуляція фізіологічних процесів у організмі тварин біологічно активними речовинами різного походження: автореферат дисертації д-ра с.-г. наук: 03.00.13
ВО Трокоз
Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – Львів …, 2013
92013
The influence of the main cortical processes on the productivity of pigs during the period of technological stress
VI Karpovskyi, VO Trokoz, OV Danchuk, RV Postoi, VV Karpovskyi, ...
Ecology and animal world 2, 8-13, 2016
82016
Эффективность применения биологически активных веществ различного происхождения при выращивании дубового шелкопряда
ВА Трокоз, ТБ Аретинская, СР Халиков.
Зооветеринария: Республиканский научно-популярный месячный журнал, 39–42, 2013
8*2013
Вплив кортико-вегетативних регуляторних механізмів на показники фагоцитозу та рівень циркулюючих імунних комплексів у свиней за умови дії технологічного подразника
ПВ Карповський, ВВ Карповський, ВМ Скрипкіна, АО Ландсман, ...
Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок і …, 2015
72015
Стимуляцiя фiзiологiчних процесiв у органiзмi тварин бiологiчно активними речовинами рiзного походження: Дис.… д-ра с.-г. наук: 03.00. 13.-К., 2012.-435 с
ВО Трокоз
72013
Експериментальне дослідження нового антинаркотичного методу лікування з використанням біологічно активних екстрактів
ЮП Лиманський, ЗА Тамарова, ТБ Аретинська, ..., ВО Трокоз
Архів психіатрії: Науковий журнал, 17-18, 1998
71998
HEMATOLOGICAL AND REPRODUCTIVE PARAMETERS OF THE QUAILS UNDER INFLLUENCE OF AMINO ACIDS AND VITAMIN E COMPLEXES
NP Nischemenko, VO Trokoz, OA Poroshynska, LS Stovbecka, ...
Fiziol. Zh. 63 (5), 34-40, 2017
62017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20