Трокоз Віктор Олександрович; Трокоз В. О.; Trokoz V. O., Trokoz V., Trokos V., Трокоз В. А.
Трокоз Віктор Олександрович; Трокоз В. О.; Trokoz V. O., Trokoz V., Trokos V., Трокоз В. А.
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Физиологическое состояние и продуктивность бычков при включении в рацион экструдированной кормовой добавки
ВФ Радчиков, АН Кот, ВП Цай, ОФ Ганущенко, СЛ Шинкарева, ...
Актуальні питання технології продукції тваринництва: Зб. статей за результ …, 2017
802017
REGULATION MECHANISMS OF CORTISOL LEVEL IN PIGS’ BLOOD SERUM UNDER STRESS
OV Danchuk, VI Karpovskyі, VO Trokoz, RV Postoі.
Fiziol Zh 63 (6), 60-65. https://doi.org/10.15407/fz63.06., 2017
402017
Влияние кормовой добавки Гумат натрия на мясную продуктивность и качество мяса бычков
ВФ Радчиков, ВП Цай, АН Кот, ВА Трокоз, ВИ Карповський, ...
Досягнення та перспективи застосування гумінових речовин у сільському …, 2017
252017
Биологически активные продукты из дубового шелкопряда: аспекты использования с лечебно-профилактической целью
ВА Трокоз, ТБ Аретинская, НВ Трокоз
ІІ Всероссийская конференция по вопросам онкологии и анестезиологии мелких …, 2006
212006
Способ получения лечебного экстракта
ВА Трокоз, ТД Лотош, АБ Абрамова, ТБ Аретинская, ЛМ Гухман
Авторское свидетельство СССР, 1993
191993
та ін. Фізіологія тварин. Підручник
АЙ Мазурчевич, ВІ Карповський, МД Камбур
Вінниця: Нова Книга, 2010
172010
Фізіологія тварин: підручник
АЙ Мазуркевич, ВІ Карповський, МД Камбур, ВО Трокоз, ВМ Бублик, ...
Вінниця: Нова книга, 2008
17*2008
Методика визначення типiв вищої нервової дiяльностi свиней у виробничих умовах
ВI Карповський, ВО Трокоз, ДI Криворучко, АВ Трокоз, ...
Наук.-техн. бюл. Iн-ту бiологiї тварин та держ. н.-д. контрол. iн-ту …, 2012
162012
Вміст загального білка та альбумінів у крові корів з різним типом вищої нервової діяльності
ДІ Криворучко, ВІ Карповський, ВО Трокоз
Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С …, 2006
162006
Какой заменитель молока нужен телёнку
ГН Радчикова, ВА Трокоз, ВИ Карповский, ММ Брошков, ...
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ВЕТЕРИНАРИИ И ПИЩЕВОЙ …, 2018
152018
Тhe content of calcium and phosphorus in the blood of cows with a different tonus of the autonomic nervous system
OV Zhurenko, VI Karpovskiy, OV Danchuk
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
142018
Metodyka vyznachennia typiv vyshchoi nervovoi diialnosti svynei u vyrobnychykh umovakh [Method of determination of types of higher nervous activity of pigs in production …
VI Karpovskyi, VO Trokoz, DI Kryvoruchko, AV Trokoz, VV Shesterynska, ...
tu biolohii tvaryn ta derzh. n.-d. kontrol. in-tu vetpreparativ ta korm …, 2012
122012
Умовно-рефлекторна діяльність і типологічні властивості нервової системи свиней під впливом зовнішнього подразника
ВО Трокоз
Науковий вiсник Нацiонального аграрного унiверситету, 196-206, 2004
122004
Fiziolohiia tvaryn
AI Mazurkevych, VI Karpovskyi, MD Kambur, VO Trokoz, LM Stepchenko, ...
Vinnytsia: Nova Knyha (in Ukrainian), 2012
112012
Влияние массажа молочной железы на многоплодие, молочность и условнорефлекторную деятельность у свиноматок: Автореф. дисс. … канд. биол. наук / спец. 03.00.13
ВА Трокоз
Львовский зооветеринарный институт, 1989
101989
Эффективность скармливания молочного сахара в составе ЗЦМдля телят в возрасте 30-65 дней
ГН Радчикова, ВА Медведский, ВА Томчук, ВИ Карповский, ВА Трокоз, ...
ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ НАУКА БЕЛАРУСИ: Сборник научных трудов 55 (2), 87-96, 2020
92020
Динаміка титрів антитіл у свиней різних типів вищої нервової діяльності за дії біологічного подразника
АВ Трокоз
Біологія тварин, 140-150, 2013
92013
Стимуляція фізіологічних процесів у організмі тварин біологічно активними речовинами різного походження: автореферат дисертації д-ра с.-г. наук: 03.00.13
ВО Трокоз
Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – Львів …, 2013
92013
Експериментальне дослідження нового антинаркотичного методу лікування з використанням біологічно активних екстрактів
ЮП Лиманський, ЗА Тамарова, ТБ Аретинська, ..., ВО Трокоз
Архів психіатрії: Науковий журнал, 17-18, 1998
91998
The influence of the main cortical processes on the productivity of pigs during the period of technological stress
VI Karpovskyi, VO Trokoz, OV Danchuk, RV Postoi, VV Karpovskyi, ...
Ecology and animal world 2, 8-13, 2016
82016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20