Трокоз Віктор Олександрович; Trokoz V. O., Trokoz V., Trokos V., Трокоз В. А., Trikoz V.
Трокоз Віктор Олександрович; Trokoz V. O., Trokoz V., Trokos V., Трокоз В. А., Trikoz V.
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Физиологическое состояние и продуктивность бычков при включении в рацион экструдированной кормовой добавки
ВФ Радчиков, АН Кот, ВП Цай, ОФ Ганущенко, СЛ Шинкарева, ...
Актуальні питання технології продукції тваринництва: Зб. статей за результ …, 2017
732017
REGULATION MECHANISMS OF CORTISOL LEVEL IN PIGS’ BLOOD SERUM UNDER STRESS
OV Danchuk, VI Karpovskyі, VO Trokoz, RV Postoі.
Fiziol Zh 63 (6), 60-65. https://doi.org/10.15407/fz63.06., 2017
302017
Биологически активные продукты из дубового шелкопряда: аспекты использования с лечебно-профилактической целью
ВА Трокоз, ТБ Аретинская, НВ Трокоз
ІІ Всероссийская конференция по вопросам онкологии и анестезиологии мелких …, 2006
192006
Способ получения лечебного экстракта
ВА Трокоз, ТД Лотош, АБ Абрамова, ТБ Аретинская, ЛМ Гухман
Авторское свидетельство СССР, 1993
191993
Влияние кормовой добавки Гумат натрия на мясную продуктивность и качество мяса бычков
ВФ Радчиков, ВП Цай, АН Кот, ВА Трокоз, ВИ Карповський, ...
Досягнення та перспективи застосування гумінових речовин у сільському …, 2017
172017
Методика визначення типiв вищої нервової дiяльностi свиней у виробничих умовах
ВI Карповський, ВО Трокоз, ДI Криворучко, АВ Трокоз, ...
Наук.-техн. бюл. Iн-ту бiологiї тварин та держ. н.-д. контрол. iн-ту …, 2012
162012
Вміст загального білка та альбумінів у крові корів з різним типом вищої нервової діяльності
ДІ Криворучко, ВІ Карповський, ВО Трокоз
Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С …, 2006
152006
Metodyka vyznachennia typiv vyshchoi nervovoi diialnosti svynei u vyrobnychykh umovakh [Method of determination of types of higher nervous activity of pigs in production …
VI Karpovskyi, VO Trokoz, DI Kryvoruchko, AV Trokoz, VV Shesterynska, ...
tu biolohii tvaryn ta derzh. n.-d. kontrol. in-tu vetpreparativ ta korm …, 2012
122012
Fiziolohiia tvaryn
AI Mazurkevych, VI Karpovskyi, MD Kambur, VO Trokoz, LM Stepchenko, ...
Vinnytsia: Nova Knyha (in Ukrainian), 2012
112012
Умовно-рефлекторна діяльність і типологічні властивості нервової системи свиней під впливом зовнішнього подразника
ВО Трокоз
Науковий вiсник Нацiонального аграрного унiверситету, 196-206, 2004
112004
Влияние массажа молочной железы на многоплодие, молочность и условнорефлекторную деятельность у свиноматок: Автореф. дисс. … канд. биол. наук / спец. 03.00.13
ВА Трокоз
Львовский зооветеринарный институт, 1989
101989
Какой заменитель молока нужен телёнку
ГН Радчикова, ВА Трокоз, ВИ Карповский, ММ Брошков, ...
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ВЕТЕРИНАРИИ И ПИЩЕВОЙ …, 2018
92018
Стимуляція фізіологічних процесів у організмі тварин біологічно активними речовинами різного походження: автореферат дисертації д-ра с.-г. наук: 03.00.13
ВО Трокоз
Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – Львів …, 2013
92013
The influence of the main cortical processes on the productivity of pigs during the period of technological stress
VI Karpovskyi, VO Trokoz, OV Danchuk, RV Postoi, VV Karpovskyi, ...
Ecology and animal world 2, 8-13, 2016
82016
Вплив кортико-вегетативних регуляторних механізмів на показники фагоцитозу та рівень циркулюючих імунних комплексів у свиней за умови дії технологічного подразника
ПВ Карповський, ВВ Карповський, ВМ Скрипкіна, АО Ландсман, ...
Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок і …, 2015
82015
Стимуляцiя фiзiологiчних процесiв у органiзмi тварин бiологiчно активними речовинами рiзного походження: Дис.… д-ра с.-г. наук: 03.00. 13.-К., 2012.-435 с
ВО Трокоз
82013
Эффективность скармливания молочного сахара в составе ЗЦМдля телят в возрасте 30-65 дней
ГН Радчикова, ВА Медведский, ВА Томчук, ВИ Карповский, ВА Трокоз, ...
ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ НАУКА БЕЛАРУСИ: Сборник научных трудов 55 (2), 87-96, 2020
72020
Vmist zahalnoho bilka ta yoho fraktsii u syrovattsi krovi svynei riznykh typiv vyshchoi nervovoi diialnosti [The content of the general protein and its fractions in serum of …
AV Trokoz, VI Karpovskiy, VO Trokoz, DI Kryvoruchko, AP Vasyliv
72012
Молочна продуктивність корів різних типів вищої нервової діяльності після згодовування їм фосфатів магнію-цинку
ВІ Карповський, ДІ Криворучко, ВО Трокоз, ВМ Костенко, ВА Тіщенко, ...
V Міжнар. Конгрес спеціалістів ветеринарної медицини, 3-5 жовтня 2007 р., м …, 2007
7*2007
Експериментальне дослідження нового антинаркотичного методу лікування з використанням біологічно активних екстрактів
ЮП Лиманський, ЗА Тамарова, ТБ Аретинська, ..., ВО Трокоз
Архів психіатрії: Науковий журнал, 17-18, 1998
71998
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20