Микола Білошицький к.х.н., с.н.с., доцент
Микола Білошицький к.х.н., с.н.с., доцент
доцент кафедри ППБЖДН ІДУЦЗ
Verified email at dsns.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Аналіз статистичних даних про пожежі та їх наслідки в житловому секторі України
МВ Білошицький, РВ Климась, ОП Якименко, ДЯ Матвійчук
Пожежна безпека: теорія і практика, 9-14, 2013
52013
Вплив співвідношень компонентів на вогне-гасну здатність вогне-гасних АВС-порошків
МВ Білошицький
Наук. Вісник УкрНДІПБ МНС України, №1 (15),2007, с.107-114, 2007
52007
Загороджувальні смуги як спосіб локалізації пожеж у природних еко-системах
ОВК Р.В. Ліхньовський, М.В. Білошицький, В.О. Боровиков, С.В. Жартовський ...
Науковий вiсник: Цивiльний захист та пожежна безпека. – № 2 (2). – 2016 …, 2016
2*2016
Моніторинг надзвичайних ситуацій техногенного характеру засобами дистанційного зондування землі
СВЛ Азаров с.І., Білошицький М.В., Мельник В.І., Потєряйко С.П.
Матеріали ІІ науково-практичної конференції (за міжнародною участю) "Наукове …, 2019
2019
Проблемні питання якості вогнегасників в Україні
АВП М.В.Білошицький, С.А.Єременко, В.В.Кавецький
Матеріали ІІ науково-практичної конференції(за міжнародною участю) "Наукове …, 2019
2019
Умови безпечної експлуатації вогнегасників в Україні
М Білошицький, В Присяжнюк, С Семичаївський
Надзвичайна ситуація +, 22-25, 2019
2019
Проблемні питання надійності порошкових засобів пожежогасіння і шляхи їх вирішення
В Кавецький, М Білошицький, С Єременко, А Пруський, М Копильний, ...
Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека 1, 92-100, 2019
2019
Дослідження ефективності загороджувальних смуг для локалізації пожеж у природних екосистемах із застосуванням речовин із вогнезахисними властивостями
МВ Білошицький, СВ Жартовський, МІ Копильний, ОВ Корнієнко, ...
Матеріали науково-практичної конференції "Стратегія реформування органів …, 2018
2018
Щодо удосконалення системи підготовки керівного складу служби цивільного захисту населення до дій у надзвичайних ситуаціях
Б М., Т О., В Є.
Збірник наукових праць ІДУЦЗ ДСНС України, 2018
2018
Посібник з практичного застосування ДСТУ Б В.1.1-36:2016 "Визначення категорій приміщень, будівель та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою"
СВС М.В.Білошицький, Т.М.Скоробагатько, Н.В.Кравченко, О.П.Борис
ТОВ "Київська книжково-журнальна фабрика", 2018
2018
Проблемні питання організації забезпечення протипожежного захисту в об'єднаних територіальних громадах
МВ Білошицький
Матеріали 19 Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасний стан …, 2017
2017
Екпериментальне визначення впливу розведення впливу розведення розчинів вогнезахисних засобів на ефективність загороджувальних смуг
ЛР Білошицький М.,Жартовський С.,Копильний М.,Корнієнко О.
Науковий вiсник: Цивiльний захист та пожежна безпека., 117-123, 2017
2017
Особливості розрахунку надлишкового тиску вибуху парів сумішей горючих рідин
СЗЦ М.В.Білошицький, В.В.Ніжник, Н.В.Кравченко, О.М.Тесленко
Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека, 14-23, 2017
2017
Наукові засади захисту населення і територій від наслідків лісових пожеж з радіаційно небезпечними факторами
ЮПС С.І.Азаров, С.А.Єременко, В.Л.Сидоренко, М.В.Білошицький, О.М.Смірнова ...
монографія – К.: Українська технологічна група", 2016. – 203 с, 1-203, 2016
2016
Результати досліджень з визначення терміну придатності просочува-льних вогнебіозахис-них речовин для дере-вини "Алана" та "ECOSEPT 450-1"
ОГМБ О.Корнієнко М.Копильний
Надзвичайна ситуація №7 (224) 2016, с.40-41, 40-41, 2016
2016
Посібник, на якого чекають фахівці
ССМБНКО Тимошенко
Надзвичайна ситуація №10-11 (227) 2016, с.30-31, 30-31, 2016
2016
Новий нормативний документ щодо визна-чення категорій примі-щень, будинків та зов-нішніх установок виро-бничого і складського призначення за вибухо-пожежною і пожежною небезпекою
МБССНКС Цимбалістий
Пожежна та техногенна безпека № 11 (38) 2016, с.34-35, 34-35, 2016
2016
Проблеми з якістю вог-негасних порошків в Україні і як їх розв’язати
МБВКМ Копильний
Пожежна та техногенна без-пека № 11 (38) 2016, с.30-31, 30-31, 2016
2016
Сучасний підхід щодо визначення категорій виробничих приміщень та зовнішніх установок за вибухопожежною і пожежною небезпекою
МБССНКВ Нижник
Бизнес и безопасность, № 6, 2016, с.68-71, 68-71, 2016
2016
Аналіз даних щодо класичних і сучасних кислотних та лужних акумуляторів і їх пожежної небезпеки.
МБССН Кравченко
Бизнес и безопасность, № 6, 2016, с.67-70, 67-70, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20