Olha Lukash
Olha Lukash
Сумский государственный университет, Кафедра экономики и бизнес-администрирования
Подтвержден адрес электронной почты в домене econ.sumdu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності машинобудівного комплексу України
ОА Лукаш, ОА Лукаш, ГВ Ткаченко
Вид-во СумДУ, 2006
172006
Екологічний аспект транскордонного співробітництва
ОА Лукаш, ОА Лукаш
" ВТД" Університетська книга", 2006
82006
Соціо-еколого-економічні аспекти природокористування на прикордонних територіях
ОА Лукаш, ОА Лукаш, ЮМ Деревянко, ЮН Деревьянко
" ВТД" Університетська книга", 2009
72009
Еколого-економічні основи формування механізмів транскордонного співробітництва
ОА Лукаш, ОА Лукаш
Видавництво СумДУ, 2008
52008
Удосконалення методичних пiдходiв до аналiзу економiчної ефективностi зовнiшньоекономiчної дiяльностi пiдприємства
ЮМ Деревянко, ЮН Деревьянко, ОА Лукаш, ОА Лукаш
Сумський державний університет, 2011
42011
Трансграничное сотрудничество и экологические конфликты
ВВ Сабадаш, ЛГ Мельник, ОА Лукаш, ВВ Сабадаш, ЛГ Мельник, ...
ООО" Издательство" Левша. Санкт-Петербург", 2009
32009
Охлаждение оборотной воды сахарного завода с использованием грунтовых контуров тепловых насосов
ОО Серьогін, НВ Рябоконь
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Техніка, 122-132, 2014
22014
Вдосконалення підходів до оцінювання вартості компанії
ЮМ Дерев’янко, ОА Лукаш, ЛВ Старченко
Mechanism of Economic Regulation, 93-99, 2013
22013
Companies' Innovative Development Trends in the Green Economy
YM Derevianko, OA Lukash, TV Marchenko
Sumy State University, 2016
12016
Методичні підходи до оцінки еколого-економічної ефективності ресурсозберігаючих проектів
ОВ Пуга
ОДЕКУ, 2016
12016
Формування кластерних моделей розвитку траснкордонних територій: сутність та недоліки
ОА Лукаш, ОА Лукаш
Сумський державний університет, 2014
12014
Фактор часу у закордонних економічних дослідженнях
ЮМ Дерев’янко, ОА Лукаш, ОМ Дериколенко
Mechanism of Economic Regulation, 169-174, 2012
12012
Зовнішня торгівля України в період світової кризи
ОА Лукаш, ОД Лобунько
Вид-во СумДУ, 2010
12010
Визначення екологічного збитку при здійсненні міжнародного співробітництва
ОА Лукаш, ОА Лукаш
Видавництво СумДУ, 2009
12009
Особливості прояву міжнародних екологічних конфліктів на прикордонних територіях
ОА Лукаш, ОА Лукаш, ЮМ Деревянко, ЮН Деревьянко
" ВТД" Університетська книга", 2009
12009
Науково-методичні підходи прийняття рішень на основі методу CLD-аналізу
ОА Лукаш
" ВТД" Університетська книга", 2009
12009
Методичні підходи до формування основ сталого еколого-економічного розвитку функціонально-організаційних структур в межах прикордонних територій
ОА Лукаш, ОА Лукаш
" ВТД" Університетська книга", 2007
12007
Аналіз досвіду європейської інтеграції для України
ОА Лукаш, ОА Лукаш, КО Лазаренко
Вид-во СумДУ, 2006
12006
Приграничное сотрудничество Украины и Российской Федерации как предпосылка (или альтернатива?) вступления в Европейский союз
ОА Лукаш, ОА Лукаш
Издательство СумГУ, 2004
12004
Modern Approaches to the Hysteresis Analysis in Economic Systems and EU experience
YM Derevianko, OA Lukash, OV Kyrychenko
Sumy State University, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20