Valeriia Sopko | Валерія Сопко
Valeriia Sopko | Валерія Сопко
Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ
Verified email at knute.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: навч. посіб.
Г Кім, ВВ Сопко, СГ Кім
К.: Центр навчальної літератури, 2004
126*2004
Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів): монографія
ВВ Сопко
К.: Центр навчальної літератури, 2006
902006
Мета і принципи автоматизації бухгалтерського обліку
ВВ Сопко, ММ Бенько
Актуальні проблеми економіки, 186-192, 2010
192010
Bukhhalterskyi oblik
VV Sopko, VV Sopko, OV Sopko
Kyiv, Ukraine: KNEU, 2000
182000
Власний капітал акціонерних товариств: особливості визначення та обліку
ВВ Сопко, ЮВ Панченкова
Науковий вісник НЛТУ України 17 (6), 2007
172007
Інформаційні технології в організації облікового процесу
В Сопко
Актуальні проблеми економіки 1 (115), 205-211, 2011
162011
Бухгалтерський облік у бюджетних установах: первинні документи та облікові реєстри: навчальний посібник.
ЛО Гуцайлюк, ВВ Сопко, ЮМ Іванечко
К.: ЦНЛ, 2006
152006
Концепція бухгалтерського обліку пасивів (капіталу, власності) в управлінні підприємницькою діяльністю
ВВ Сопко
КНЕУ, 2008
142008
Бухгалтерський облік капіталу (пасивів) в управлінні підприємством
ВВ Сопко
Вчені записки. Випуск 8, 2006
122006
Роль інвестиційної діяльності у формуванні прибутку підприємства
ОМ Ромашко, ВВ Сопко
Актуальні проблеми економіки, 107-112, 2008
112008
Трансфертне ціноутворення в міжнародних розрахунках
В Сопко, О Мельничук
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 93–107-93–107, 2016
102016
Аналіз методів оцінки вартості активів у бухгалтерському обліку підприємств: національний та міжнародний аспекти
ВВ Сопко, СВ Андрос
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 244-248, 2010
82010
Інформаційні технології як фактор інтеграції внутрішнього і зовнішнього аудиту
ММ Бенько, ВВ Сопко
Економічний форум, 254-262, 2015
72015
Transfer pricing in international transactions
V Sopko, O Melnychuk
Foreing trade: economics, finance, law, 93-107, 2016
62016
Контролінг як засіб забезпечення системи економічної безпеки підприємства
ВВ Сопко, ОМ Ромашко
Актуальні проблеми економіки, 176-179, 2012
62012
Удосконалення механізму кредитування як один із чинників підвищення прибутковості банків
В Сопко, М Голик
Вісник економічної науки України, 2012
62012
Бухгалтерський облік–базовий інструмент державної регулювальної політики забезпечення фінансово-економічної стабільності та економічного розвитку
ВВ Сопко, ВВ Сопко
Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, 115-126, 2012
62012
Таргет-костинг як метод контролю витрат і прибутку
В Сопко, Л Тринька
Наукові записки ТНЕУ, 207-211, 2006
62006
Основні аспекти організації обліку витрат і доходів
ОМР В.В. Сопко
Actual problems of modern economy development: Collection of scientific …, 2015
52015
Механізм контролю валютного ризику банку
В Сопко, Т Ружанська
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 103-110, 2015
52015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20