Mariia Dubyna | Марія Дубина
Mariia Dubyna | Марія Дубина
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Підтверджена електронна адреса в lvet.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Використання криптовалют в сучасних економічних системах України: перспективи та ризики
СВ Васильчак, МВ Куницька-Іляш, МП Дубина
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2017
292017
Оптовий ринок сільськогосподарської продукції як складова інфраструктури аграрного ринку
СВ Васильчак, МП Лучків
Науковий всіник ЛНУВМБТ імені СЗ Гжицького 12 (1), 43, 2010
132010
ASSESSMENT OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS
S Shynkar, Z Gontar, M Dubyna, D Nasypaiko, M Fleychuk
business:theory and practice 1 (21), 2020
112020
Значення сільськогосподарської кооперації в аграрному секторі економіки
МП Дубина
Науковий вісник НЛТУ України 21 (8), 2011
82011
Vykorystannia kryptovaliut v suchasnykh ekonomichnykh systemakh Ukrainy: perspektyvy ta ryzyky [The use of cryptocurrencies in modern economic systems of Ukraine: prospects and …
SV Vasylchak, MV Kunytska-Iliash, MP Dubyna
Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny …, 2017
72017
Using of cryptocurrency in the modern economic systems of Ukraine: prospects and risks
SV Vasylchak, MV Kunytska-Ilyash, MP Dubyna
Scientific Messenger LNUVMBT named after SZ Gzhytskyj 19 (76), 19-25, 2017
52017
Зарубіжний досвід мотивації персоналу підприємства
СВ Васильчак
Формування ринкових відносин в Україні, 2018
22018
Мотиваційні процеси в агропідприємствах
СВ Васильчак, МП Дубина, ОМ Вівчарук, ОА Данило
Формування ринкових відносин в Україні, 47-53, 2018
12018
Зарубежный опыт мотивации персонала предприятия
СВ Васильчак, МП Дубина, СБ Соловий, ОН Вивчарук
Формирование рыночных отношений в Украине, 2018
12018
Мотивационные процессы в аграрных предприятиях
СВ Васильчак, МП Дубина, ОН Вивчарук, ОА Данило
Формирование рыночных отношений в Украине, 2018
12018
Основні напрями бюджетної політики на сучасному етапі
СВ Васильчак, ОР Жидяк, ТМ Полянчич, МП Дубина
Науковий вісник НЛТУ України 22 (5), 2012
12012
Організаційно-економічні особливості виробництва овочів захищеного грунту в контексті продовольчої безпеки країни
ДМП Васильчак С.В., Жидяк О.Р.
Науковий вісник Львівського національного лісотехнічного університету …, 2012
12012
Вплив прямих іноземних інвестицій на розвиток бізнесу: аспекти менеджменту
ДММ Васильчак С.В., Галаченко О.О., Соловій С.Б.
Формування ринкових відносин в Україні., 2021
2021
Формування концепції зміцнення соціально-економічної безпеки санаторно-курортних підприємств
УЯП М. В. Субота, М. П. Дубина
Формування ринкових відносин в Україні, 2020
2020
Государственное регулирование институциональной среды деловой активности в контексте инновационного развития малого предпринимательства
СВ Васильчак, ЮА Гринев, АА Галаченко, МП Дубина
Формирование рыночных отношений в Украине, 2019
2019
Influence of the Direct Foreign Investment on the Sustainable Development of Regional Economy.
VO Vasylchak S., Dubyna M., Solovii S.
MULTILANGUAGE SCIENCE JOURNAL Eurasian Academic Research Journal, 2018
2018
Формування економічної безпеки підприємств харчової промисловості
СВ Васильчак
Формування ринкових відносин в Україні, 2018
2018
Influence of the Direct Foreign Investment on the Sustainable Development of Regional Economy
SSVO Vasylchak S., Dubyna M.
MULTILANGUAGE SCIENCE JOURNAL Eurasian Academic Research Journal., 6-13, 2018
2018
Формирование экономической безопасности предприятий пищевой промышленности
СВ Васильчак, МП Дубина, ОН Вивчарук, УЯ Петриняк
Формирование рыночных отношений в Украине, 2018
2018
Ризики при формуванні міжбюджетних відносин в умовах децентралізації та проблеми формування пенсійної системи в Україні
СВ Васильчак
Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20