Підписатись
Олександр Ткаченко
Олександр Ткаченко
ВНТУ, ФІТКІ, кафедра ОТ/VNTU, FITCI, CT chair
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Метод кластеризації на основі послідовного запуску k-середніх з удосконаленим вибором кандидата на нову позицію вставки
ОМ Ткаченко, ОФГ Тукало, ОВ Дзісь, СМ Лаховець
Наукові праці Вінницького національного технічного університету, 2012
182012
Швидкий пошук при векторному квантуванні лінійних спектральних частот
НО Біліченко, ОМ Ткаченко, ОД Феферман, СВ Хрущак
Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2008
102008
Формування компетентностей на уроках математики
ОМ Ткаченко, ІМ Кожевнікова, ЛП Шатохіна
Математика в школах України 6 (414), 2-3, 2014
92014
LSF-вокодер на основі векторного квантування
ОМ Ткаченко, НО Біліченко, ОД Феферман, СВ Хрущак
Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2007
92007
Оптимізація параметрів систем управління телекомунікаційними мережами
ОМ Ткаченко, ДО Нацик
Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій 3 (3-4 …, 2005
92005
Двоетапна стратегія пошуку у векторних кодових книгах для ущільнення мовлення
ОМ Ткаченко, ОФГ Тукало
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 194-201, 2011
82011
Динамічний розподіл потоків інформації на телекомунікаційних мережах
ОМ Ткаченко
Тези доповідей ІІІ Міжнар. наук.-техн. конференції «Сучасні інформаційно …, 2007
72007
Ідентифікація параметрів моделі як один з етапів управління складним об’єктом
ОМ Ткаченко
Тези доповідей ІV Міжнар. наук.-техн. конференції студентства та молоді …, 0
7
Пошук векторів у кодових книгах при ущільненні мовлення на основі бінарного дерева
ОМ Ткаченко, ОФ Грійо-Тукало
Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія 20 (1), 2011
62011
Використання комп’ютерних технологій на уроках астрономії
ІМ Кожевнікова, ОМ Ткаченко
Інформатика в школі, 4, 2009
62009
дослідження посаду літописної лтави: 2
ОБ Супруненко, ЮО Пуголовок, КМ Мироненко, ВВ Шерстюк
Інститутська гора.—київ, 2009
62009
Основна задача управління та шляхи її вирішення
ОМ Ткаченко
Тези доповідей ІІІ Міжнар. наук.-техн. конференції студентства та молоді …, 2006
62006
Розробка кодових книг для вокодера на основі LSP
ОМ Ткаченко, ОД Феферман, СВ Хрущак
Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, 219-223, 2005
62005
Розвідка у Середньому Поворсклі. В: Супруненко, ОБ (ред.)
ІМ Гавриленко, ОМ Ткаченко
Полтавський археологічний збірник: збірник наукових праць 3, 93-95, 1995
61995
Імідж навчального закладу: поняття та сутність
ОО Ткаченко
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 95-101, 2016
52016
Метод дельта-уплотнение языковых сигналов
ОМ Ткаченко, ОД Феферман, СВ Хрущак
Інформаційні технології та комп ‘ютерна інженерія, 8-13, 2008
52008
Ефективне векторне квантування LSF-параметрів при ущільненні мовних сигналів
ОМ Ткаченко, ОД Феферман, СВ Хрущак
Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, 124-129, 2007
52007
Реклама як засіб стимулювання збуту фармацевтичної продукції
ЗМ Мнушко, НВ Чорноброва, ОМ Ткаченко, ЗН Мнушко, ЕН Ткаченко
НФаУ, 1995
51995
Скарб крем'яних виробiв з с. Заворскло Полтавського району
ОМ Ткаченко
Археолопчний лтопис Лiвобе-режноТ УкраТни, 90-91, 1988
51988
Когнітивне моделювання складних систем
O Tkachenko
Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері 2 (1), 11-19, 2019
42019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20