Ирина Мележик | Melezhyk I.I. | Melezhik I.I.
Ирина Мележик | Melezhyk I.I. | Melezhik I.I.
Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного Национальной академии наук Украины
Підтверджена електронна адреса в ipmach.kharkov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Оценка живучести высокотемпературных элементов турбомашин с трещинами
НГ Шульженко, ПП Гонтаровский, ИИ Мележик
Вест. НТУ “ХПИ, 153-160, 2004
152004
Расчет трещиностойкости элементов конструкций методом конечных элементов
НГ Шульженко, ПП Гонтаровский, ИИ Мележик
Вестник НТУ «ХПИ». Динамика и прочность машин.–Х.: НТУ «ХПИ», 127-132, 2005
122005
Оценка трещиностойкости многоопорных замковых соединений лопаток газотурбинной установки ГТК-10-4
ЛБ Гецов, НГ Шульженко, ПП Гонтаровский, ИИ Мележик
Труды научно-производственного объединения по исследованию и проектированию …, 2009
92009
Визначення розрахункового ресурсу та оцінка живучості роторів і корпусних деталей турбін. Методичні вказівки: СОУ-Н МЕВ 40.1 – 21677681 – 52:2011
ОП М. Шульженко, П. Гонтаровський, Ю. Матюхін, І. Мележик
К.: ОЕП «ГРІФРЕ», М-во енергетики та вугільної промисловості України, 2011
82011
Otsenka razvitiya treshchin pri mnogorezhimnom tsiklicheskom nagruzhenii na osnove analiza rasseyannykh povrezhdeniy materiala
NG Shulzhenko, PP Gontarovskiy, NG Garmash, II Melezhik
Dinamika i prochnost mashin [Crack propagation under multicycle stressing …, 2015
72015
Thermostressed state and crack growth resistance of rotors of the NPP turbine K-1000-60/1500.
M Shul’zhenko, P Gontarovskyi, N Garmash, I Melezhyk, T Protasova
Strength of materials 42 (1), 2010
72010
Оценка развития трещины при многорежимном циклическом нагружении на основе анализа рассеянных повреждений материала
НГ Шульженко, ПП Гонтаровский, НГ Гармаш, ИИ Мележик
Проблемы машиностроения, 2015
62015
Оцінка розвитку тріщини при циклічному навантаженні пластинчатих елементів із використанням параметрів розсіяних пошкоджень матеріалу
МГ Шульженко, ПП Гонтаровський, НГ Гармаш, ІІ Мележик
НТУ" ХПІ", 2017
52017
Розрахункове оцінювання розвитку тріщини при циклічному навантаженні з використанням параметрів розсіяних пошкоджень
ІМ М. Шульженко, П. Гонтаровський, Н. Гармаш
Вісник ТНТУ, 197-204, 2013
52013
Розрахункова оцінка розвитку тріщини з контактуючими берегами в плоских елементах конструкцій
ІІМ М.Г. Шульженко, П.П. Гонтаровський, Н.Г. Гармаш
Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей …, 2017
4*2017
Оцінювання впливу агресивного середовища на кінетику тріщин в елементах енергообладнання
ІМ М. Шульженко, П. Гонтаровський
Машинознавство, 45-49, 2011
32011
Оценка трещиностойкости многоопорных замковых соединений лопаток газовых турбин
НГ Шульженко, ПП Гонтаровский, ИИ Мележик
Проблемы прочности, 2008
32008
Моделирование роста кольцевой трещины в цилиндрическом элементе конструкции при циклическом нагружении
ПП Гонтаровский, НГ Шульженко, НГ Гармаш, ИИ Мележик
НТУ" ХПИ", 2018
22018
Оценка влияния влажно-паровой среды на кинетику трещин в сосудах энергооборудования
ИИ Мележик, ПП Гонтаровский, НГ Шульженко
Вісник двигунобудування, 2011
22011
Расчетная оценка трещиностойкости элементов роторов турбомашин
НГ Шульженко, ПП Гонтаровский, ИИ Мележик
Вісник двигунобудування, 2008
22008
Неосесиметричне деформування та тріщиностійкість роторів парових турбін
МШТПІ Мележик
Машинознавство, 13-17, 2007
22007
Numerical Analysis of Stress-Strain State of Fuel Tanks of Launch Vehicles in 3D Formulation
P Gontarovskyi, N Smetankina, N Garmash, I Melezhyk
Conference on Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering …, 2020
2020
Analysis of Crack Growth in the Wall of an Electrolyser Compartment
PP Hontarovskyi, NV Smetankina, NH Garmash, II Melezhyk
Journal of Mechanical Engineering 23 (4), 38-44, 2020
2020
Система контролю технічного стану контактних кілець щітково-контактного апарата турбоагрегату по параметрах вібрації
ІІМ М.Г. Шульженко, Н.Г. Гармаш, Ю.Г. Єфремов, О.В. Депарма, В.Й. Цибулько
Тези доповідей ХV Міжнародної науково-технічної конференції «Енергетичні та …, 2019
2019
Оцінка росту тріщин у пружно-пластичній постановці при циклічному навантаженні смуги
МШ П. Гонтаровський, І. Мележик, Н. Гармаш
14-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові, м …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20