Світлана Цінько / Svitlana Tsinko / Светлана Цинько / Цінько С. В. ORCID: 0000-0002-3350-5270
Світлана Цінько / Svitlana Tsinko / Светлана Цинько / Цінько С. В. ORCID: 0000-0002-3350-5270
доцент, Глухівський НПУ ім. О. Довженка / Olexander Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical
Подтвержден адрес электронной почты в домене gnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розвиток у п’ятикласників умінь аудіювання на уроках української мови
СВ Цінько
К, 2000
112000
Навчання слухання (аудіювання) як виду мовленнєвої діяльності на уроках рідної мови
Ц Світлана
Українська мова і література в школі, 15-18, 2003
10*2003
Критерії відбору текстів для сприймання учнями на слух
Ц Світлана
Українська мова і література в школі, 11-14, 2000
82000
Інноваційні методи в навчанні рідної мови
РЛ Цінько Світлана, Ковальова Олена
Українська мова і література в школі, 9-13, 2007
62007
Підготовка вчителів нового формату з позицій упровадження STEM-освіти в Україні
СВ Цінько
ТОКІППО, 2017
42017
Роль ТЗН і комп’ютерних технологій у розвитку професійно-творчого потенціалу майбутніх учителів-словесників
РО Цінько Світлана
Українська мова і література в школі, 40-42, 2005
42005
Мобільні технології – альтернативний засіб вивчення української мови
СЦ Дмитро Марєєв
Дивослово, 2015
3*2015
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя-словесника у процесі викладання шкільного курсу української мови
С Цінько
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 279-283, 2012
32012
Тестові завдання для перевірки рівня сформованості аудіативних умінь учнів
Ц Світлана
Українська мова і література в школі, 80-84, 2001
22001
Аудіювання в навчально-виховному процесі
ЦС Василівна
Педагогіка і психологія, 10-16, 1999
2*1999
Вивчення діалектної лексики засобами ІКТ
С Цінько, М Дмитро
Дивослово, 13-16, 2016
12016
Категорія жіночності в ідіостилі Олександра Довженка
С Цінько
Видавництво НДУ, 2021
2021
Організація освітньо-виховного процесу в Глухівському ліцеї-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою: досвід роботи. Методичний посібник для вчителів і вихователів …
СВ Цінько Світлана, Терещенко Ірина
2021
STEM-освіта як успішна модель модернізації освітнього процесу: навчально-методичний посібник. Глухів: ФОП Цьома С. П., 2021. 117 с.
ЦСВ Терещенко І. І., Савицька І. М., Троша Н. В
2021
Ідеї Івана Огієнка у формуванні національно-патріотичної особистості майбутнього вчителя словесності.
Ц Світлана
Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник. Серія філологічна …, 2020
2020
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
СВ Цінько, НМ Голуб
НДУ імені Миколи Гоголя, 2020
2020
Вплив педагогічних ідей Івана Огієнка на утвердження пріоритетів європейського освітнього простору в Україні
Ц Світлана
Методика викладання європейської інтеграції. Матеріали всеукраїнського …, 2020
2020
Ментальні карти як засіб формування фахової компетентності майбутніх учителів словесності.
Ц Світлана
Навчання філологічних дисциплін у контексті сучасних викликів : збірник …, 2020
2020
Магістерське дослідження як підсумковий етап науково-дослідницької роботи здобувачів вищої освіти : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 014 Середня освіта …
Ц Світлана
Глухів: ГНПУ ім. О. Довженка, 2020., 2020
2020
Сполучення букв йо, ьо.
Ц Світлана
Методична скарбничка педагога / ДЗ «Луганський національний університет …, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20