Підписатись
Петренко Ірина Володимирівна (Iryna Petrenko)
Петренко Ірина Володимирівна (Iryna Petrenko)
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Підтверджена електронна адреса в ispp.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості побудови соціального діалогу в освітньому вимірі
ІВ Петренко
Особистість у сучасному світі 2, 194-197, 2015
52015
Психологічні механізми розгортання соціального діалогу в освітньому просторі
ІВ Петренко
Актуальні проблеми психології, 170-176, 2014
52014
Дослідження процесу діалогічної партиціпації у просторі освіти
ІВ Петренко
Актуальні проблеми психології 5 (15), 183-190, 2015
42015
Особливості саморегуляції довільної активності у школярів з різною навчальною успішністю
ІВ Петренко
Наук. зап. Ін-ту психології ім. ГС Костюка АПН України/за ред. СД Максименка …, 2008
42008
Специфіка комунікативно-технологічного врегулювання соціальних конфліктів в освітньому середовищі
ІВ Петренко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2018
32018
Комунікативні технології врегулювання соціального конфлікту: ознаки інноваційності
ІВ Петренко
22019
Особливості конструювання соціально-психологічних технологій у просторі освіти
ІВ Петренко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2017
22017
Особливості регулятивної сфери у школярів з різними навчальними досягненнями
ІВ Петренко
Видавництво “Міленіум”, 2016
22016
Особливості рухової обдарованості дітей дошкільного віку
І Петренко
Молода спортивна наука України: Зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та …, 0
2
Забезпечення соціально-психологічної підтримки громадськістю профільної 12-річної школи: робота з вчителями
ОМ Капустюк, ІВ Петренко
СУЧАСНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ДО ПІДРУЧНИКА ДЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ, 41, 2021
12021
Комунікативні технології інформаційного суспільства
АІ Гусєв, НО Довгань, ОВ Івачевська, НС Малєєва, ІВ Петренко
Імекс-ЛТД, 2020
12020
Комунікативно-технологічні засоби врегулювання соціальних конфліктів у просторі освіти
ІВ Петренко
12018
Психологічні комунікативні технології розв’язання соціальних конфліктів в освітньому просторі
ІВ Петренко
Personality, family and society: issue of pedagogy, psychology, politology …, 2017
12017
Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів
ВГ Кремень, НГ Ничкало, НМ Авшенюк, ОВ Аніщенко, МВ Артюшина, ...
НТУ, 2015
12015
Вивчення особливостей самоконтролю у школярів з різним рівнем навчальної успішності
ІВ Петренко
Проблеми освіти: Наук. зб./Інститут інноваційних технологій і змісту освіти …, 2013
12013
Соціально-психологічні технології партнерської взаємодії як засіб підвищення групової ефективності учасників процесу реформування освіти
ІВ Петренко
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ, 21132, 2021
2021
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗГОРТАННЯ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ОСВІТНІХ РЕФОРМ
ІВ Петренко
Технології забезпечення роботи практичного психолога з дітьми та молоддю з …, 2021
2021
Особливості комунікативно-технологічного врегулювання соціальних конфліктів у різних сферах суспільної практики
I Petrenko
Scientific Studios on Social and Political Psychology, 168-178, 2020
2020
Особливості професійної життєстійкості в контексті самоздійснення викладача
ОМ Корніяка, ІВ Петренко
Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я, 73-81, 2020
2020
Соціальний конфлікт: інноваційні комунікативні технології врегулювання
ГМ Бевз, ІВ Петренко, АІ Гусєв, ВІ Давидов, ОВ Івачевська, НС Малєєва, ...
Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та …, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20