Підписатись
Петренко Ірина Володимирівна (Iryna Petrenko)
Петренко Ірина Володимирівна (Iryna Petrenko)
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Підтверджена електронна адреса в ispp.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості побудови соціального діалогу в освітньому вимірі
ІВ Петренко
Особистість у сучасному світі 2, 194-197, 2015
72015
Дослідження процесу діалогічної партиціпації у просторі освіти
ІВ Петренко
Актуальні проблеми психології 5 (15), 183-190, 2015
52015
Комунікативні технології інформаційного суспільства
АІ Гусєв, НО Довгань, ОВ Івачевська, НС Малєєва, ІВ Петренко
Імекс-ЛТД, 2020
42020
Особливості регулятивної сфери у школярів з різними навчальними досягненнями
ІВ Петренко
Видавництво “Міленіум”, 2016
42016
Психологічні механізми розгортання соціального діалогу в освітньому просторі
ІВ Петренко
Актуальні проблеми психології, 170-176, 2014
42014
Особливості саморегуляції довільної активності у школярів з різною навчальною успішністю
ІВ Петренко
Наук. зап. Ін-ту психології ім. ГС Костюка АПН України/за ред. СД Максименка …, 2008
42008
Рекомендовано до друку вченою радою Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, протокол № 16/21 від 16 грудня 2021 року
АБ Коваленко, ОМ Кокун, ІВ Петренко
32022
Комунікативні технології врегулювання соціального конфлікту: ознаки інноваційності
ІВ Петренко
32019
Специфіка комунікативно-технологічного врегулювання соціальних конфліктів в освітньому середовищі
ІВ Петренко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2018
32018
Особливості конструювання соціально-психологічних технологій у просторі освіти
ІВ Петренко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2017
32017
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ГРОМАДСЬКІСТЮ ПРОФІЛЬНОЇ 12-РІЧНОЇ ШКОЛИ
ОМ Капустюк, ІВ Петренко
Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та …, 2022
22022
Нова українська школа: соціально-психологічні технології підтримки: практичний посібник
ГМ Бевз, ЛІ Гриценок, МС Каніболоцька, СЛ Кравчук, АЮ Мельник, ...
Імекс-ЛТД, 2021
22021
Соціально-психологічні технології партнерської взаємодії як засіб підвищення групової ефективності учасників процесу реформування освіти
ІВ Петренко
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ, 21132, 2021
22021
Застосування технологій swotаналізу для вивчення особливостей діалогічної взаємодії у шкільному середовищі
ІВ Петренко
Актуальні проблеми психології. Психологія обдарованості, 219-225, 2015
22015
Особливості рухової обдарованості дітей дошкільного віку
І Петренко
Молода спортивна наука України: Зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та …, 0
2
Психологічні ресурси взаємодії школи, сімї, громади: практичний посібник
ГМ Бевз, МС Каніболоцька, СЛ Кравчук, АЮ Мельник, ІВ Петренко, ...
Імекс-ЛТД, 2022
12022
Забезпечення соціально-психологічної підтримки громадськістю профільної 12-річної школи: робота з вчителями
ОМ Капустюк
СУЧАСНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ДО ПІДРУЧНИКА ДЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ, 41, 2021
12021
Особливості професійної життєстійкості в контексті самоздійснення викладача
ОМ Корніяка, ІВ Петренко
Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я, 73-81, 2020
12020
Соціальний конфлікт: інноваційні комунікативні технології врегулювання
ГМ Бевз, ІВ Петренко, АІ Гусєв, ВІ Давидов, ОВ Івачевська, НС Малєєва, ...
Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та …, 2020
12020
Комунікативно-технологічні засоби врегулювання соціальних конфліктів у просторі освіти
ІВ Петренко
12018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20