Олена Діонізіївна  Кудрявцева
Олена Діонізіївна Кудрявцева
Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, факультет іноземних мов, кафедра германського, загального і порівняльного мовознавства
Подтвержден адрес электронной почты в домене chnu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Принципи таксономізації прийменників (на матеріалі сучасної німецької мови)
ОД Кудрявцева
Наукові записки. Серія „Філологічна”., С. 216-224, 2008
3*2008
Синтагматичні зв’язки прийменників з підкласами іменників сучасної німецької прози
О Кудрявцева
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія …, 2014
2014
Семантична сполучуваність прийменників у трьох функціональних стилях сучасної німецької мови
ОД Кудрявцева
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2012
2012
Функціонування прийменників фразеологічного типу в німецькій мові.
ОД Кудрявцева
Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики, С …, 2011
2011
Парадигматичні зв’язки між семантичними групами прийменників сучасної німецької мови (на матеріалі трьох функціональних стилів).
ОД Кудрявцева
ІІ Міжнародна науково-практична конференція м. Тернопіль, С. 67-69., 2011
2011
Сполучуваність та функціонування найбільш уживаних прийменників сучасної німецької мови
ОД Кудрявцева
Нова філологія, 158-162, 2011
2011
Функціонування просторових прийменників у художньому та науковому стилях сучасної німецької мови
ОД Кудрявцева
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2010
2010
Семантична сполучуваність прийменників з іменниками (на матеріалі сучасної німецькомовної белетристики)
ОД Кудрявцева
Науковий вісник Чернівецького університету: Германська філологія., С. 14-27, 2009
2009
Парадигматичні зв’язки груп прийменників у сучасній німецькій мові (на матеріалі художнього стилю).
ОД Кудрявцева
Науковий вісник Чернівецького університету: германська філологія., С. 66-72., 2009
2009
Основні параметри сполучуваності прийменників з іменниками у сучасній німецькій мові (на матеріалі художнього стилю)
ОД Кудрявцева
Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л.Українки …, 2008
2008
Вплив граматичного фактора на сполучуваність прийменників з іменниками у сучасній німецькій мові (на мат-лі художнього, публіцистичного і наукового стилів).//
ОД Кудрявцева
Науковий вісник Чернівецького національного університету Зб. наук. пр.–, С …, 2008
2008
Широта сполучуваності та фактори впливу (на матеріалі трьох функціональних стилів сучасної німецької мови)
ОД Кудрявцева
ІІІ Міжнародна наукова конференція: „Актуальні проблеми германської …, 2008
2008
Селективність сполучуваності прийменників з іменниками у сучасній німецькій мові (на матеріалі трьох функціональних стилів)
ОД Кудрявцева
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених:, С.120-122., 2008
2008
Методика дослідження кореляційних зв’язків у системі прийменників
ОД Кудрявцева
2-а Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених …, 2008
2008
Кількісні і якісні характеристики сполучуваності прийменників із лексико-семантичними підкласами іменників у сучасній німецькій мові (на матеріалі публіцистичного стилю)
ОД Кудрявцева
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 175-180, 2008
2008
СЕМАНТИКА, СПОЛУЧУВАНІСТЬ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (на матеріалі художнього, публіцистичного та наукового стилів)
ОД КУДРЯВЦЕВА
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–16