Бондарева Олена Євгенівна
Бондарева Олена Євгенівна
професор філології, директор Гуманітарного інституту Київського
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Міф і драма у новітньому літературному контексті: поновлення структурного зв'язку через жанрове моделювання: монографія
О Бондарева
Четверта хвиля, 2006
942006
Міф та антиміф у жанровому моделюванні української драматургії кінця ХХ–початку ХХІ століття
ОЄ Бондарева
Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, 2006
192006
Драматизм міфу і міфологізм драми: моногр.
ОЄ Бондарева
Херсон: Персей, 2000
92000
Числовая символика мифа: Монография
Е Бондарева, А Гуляк
К.: Знання, 2002
72002
Жанровий код перевернутого Євангелія у п’єсі Олега Гончарова «Сім кроків на Голгофу»
ОЄ Бондарева
Русская литература. Исследования, 2008
62008
Омріяна ієрофанія” української діаспори у драматургічних проекціях другої половини ХХ століття/Олена Бондарева.–Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української …
О Бондарева
К.–Херсон: Просвіта, 7-21, 2006
52006
Особливості авторського міфотворення у драмі Я. Верещака «Душа моя зі шрамом на коліні»: текст, підтекст, інтертекст/Олена Бондарева
О Бондарева
Українознавчі студії.–2007–2008, 368-388, 0
3
Людина у ситуації" подвійної вистави": дискурсивний код" театру в театрі"
О Бондарєва
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2008
22008
Міфопоетика як сучасна драматургічна жанротворча стратегія
О Бондарева
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2008
22008
Новітня українська драма: динамічні тенденції розвитку на тлі рецептивної кризи
ОЄ Бондарева
Питання літературознавства, 271-279, 2008
22008
Лесь Подерв’янський: Я просто бавився
ОЄ Бондарева
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2015
12015
Драматургія Івана Франка: сучасна інтерпретація
О Бондарева
Слово і час, 2012
12012
Документальний каркас авторського міфотворення біографічного сюжету у драмі І. Драча «Гора»
ОЄ Бондарева
Вісник Маріупольського державного гуманітарного університету. Сер.: Філологія, 2009
12009
Віртуальний простір у структурному моделюванні жанрового поля сучасної української драматургії
ОЄ Бондарева
Word, 52, 2008
12008
Передчуття післямодерної драми у п’єсі Б. Брехта" Кавказьке крейдяне коло
ОЄ Бондарева
Брехтівський часопис (Brecht-Heft), 48, 0
1
Затверджено МОН України як наукове фахове видання, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (галузь наук «Філологія») на здобуття наукових ступенів доктора і …
ІР Буніятова, ЛІ Бєлєхова, ОЄ Бондарева, Р Водак, СГ Воркачов, ...
2018
Інтегрований курс «Література»(російська та зарубіжна). 5 клас
ОЄ Бондарева, НІ Ільїнська, ГВ Бітківська, ВІ Мацапура
2018
ББК 81+ 83Я73 S90
ЛІ Бєлєхова, ОЄ Бондарева, Р Водак, СГ Воркачов, НФ Гладуш, ...
2017
ТЕКСТОВІ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ 1980–2010-Х РОКІВ
ОЄ Бондарева
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА, 2017
2017
ББК 81+ 83Я73 S90
ІР Буніятова, ЛІ Бєлєхова, ОЄ Бондарева, Р Водак, СГ Воркачев, ...
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20