Бондарева Олена Євгенівна
Бондарева Олена Євгенівна
професор філології, директор Гуманітарного інституту Київського
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
НазваПосиланняРік
Міф і драма у новітньому літературному контексті: поновлення структурного зв'язку через жанрове моделювання: монографія
О Бондарева
Четверта хвиля, 2006
872006
Міф та антиміф у жанровому моделюванні української драматургії кінця ХХ–початку ХХІ століття
ОЄ Бондарева
Київ: Київський національний універсмтет імені Тараса Шевченка, 2007
172007
Драматизм міфу і міфологізм драми: моногр.
ОЄ Бондарева
Херсон: Персей, 2000
82000
Числовая символика мифа
ЕЕ Бондарева, АБ Гуляк
Киев: Изд-во «Знання, 2002
72002
Жанровий код перевернутого Євангелія у п’єсі Олега Гончарова «Сім кроків на Голгофу»
ОЄ Бондарева
Русская литература. Исследования, 2008
62008
Омріяна ієрофанія” української діаспори у драматургічних проекціях другої половини ХХ століття/Олена Бондарева.–Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української …
О Бондарева
К.–Херсон: Просвіта, 7-21, 2006
42006
Особливості авторського міфотворення у драмі Я. Верещака «Душа моя зі шрамом на коліні»: текст, підтекст, інтертекст/Олена Бондарева
О Бондарева
Українознавчі студії.–2007–2008, 368-388, 0
3
Міфопоетика як сучасна драматургічна жанротворча стратегія
О Бондарева
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2008
22008
Лесь Подерв’янський: Я просто бавився
ОЄ Бондарева
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2015
12015
Драматургія Івана Франка: сучасна інтерпретація
О Бондарева
Слово і час, 2012
12012
Документальний каркас авторського міфотворення біографічного сюжету у драмі І. Драча «Гора»
ОЄ Бондарева
Вісник Маріупольського державного гуманітарного університету. Сер.: Філологія, 2009
12009
Новітня українська драма: динамічні тенденції розвитку на тлі рецептивної кризи
ОЄ Бондарева
Питання літературознавства, 271-279, 2008
12008
Передчуття післямодерної драми у п’єсі Б. Брехта" Кавказьке крейдяне коло
ОЄ Бондарева
Брехтівський часопис (Brecht-Heft), 48, 0
1
Затверджено МОН України як наукове фахове видання, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (галузь наук «Філологія») на здобуття наукових ступенів доктора і …
ІР Буніятова, ЛІ Бєлєхова, ОЄ Бондарева, Р Водак, СГ Воркачов, ...
2018
Інтегрований курс «Література»(російська та зарубіжна). 5 клас
ОЄ Бондарева, НІ Ільїнська, ГВ Бітківська, ВІ Мацапура
2018
ТЕКСТОВІ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ 1980–2010-Х РОКІВ
ОЄ Бондарева
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА, 2017
2017
Великий світ малого жанру (рецензія на монографію: Ленська СВ Українська мала проза 1920–1960-х років: на перетині жанру і стилю/Світлана Ленська.–Полтава: ПолтНТУ, 2014.–656 с.)
O Бондарева
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2015
2015
ББК 83.3 Л64
ОЄ Бондарева, ОВ Єременко, ОВ Кудряшова, КГ Борисенко, ...
2015
Порушення максим принципу спілкування через негативні емоції
ОС Козлова
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 9: Сучасні тенденції …, 2015
2015
ББК 83.3 Укр Л64
ОЄ Бондарева, ОВ Єременко, СО Євтушенко, ОВ Кудряшова, ...
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20