Андрій Кліш
Андрій Кліш
доцент, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Громадсько-політична і наукова діяльність Кирила Студинського
А Кліш
Українська історична біографістика: забуте і невідоме/За ред. проф. ММ …, 2008
72008
Кирило Студинський: життя та діяльність
А Кліш
Тернопіль: В-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011
62011
Кирило Студинський та християнськосуспільний рух в Галичині (кін. ХІХ–поч. ХХ ст.)/Андрій Кліш
А Кліш
Наука. Релігія. Суспільство.–Донецьк, 2006
62006
Роль «Просвіти» Західної України в розвитку музейної справи в міжвоєнний період
І Зуляк, АБ Кліш
Культурна спадщина: традиції та інновації: тези науково-практичної …, 2019
22019
ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ХРИСТИЯНСЬКО-КОНСЕРВАТИВНОЇ ТЕЧІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ–НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
А Кліш
ІСТОРІЯ, 63, 2014
22014
Програмні засади та політична діяльність Польської християнсько-соціальної партії в Галичині
АБ Кліш
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2014
22014
Економічні та освітні аспекти діяльності християнсько-консервативного руху в Східній Галичині наприкінці ХІХ–на початку ХХ ст.
АБ Кліш
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2011
22011
Релігія та церква в ідеології та практичній діяльності християнських суспільників у Східній Галичині наприкінці ХІХ–на початку ХХ ст.
АБ Кліш
Гілея: науковий вісник, 30-34, 2015
12015
Реалізація О. Барвінським ідей українського суспільно-християнського руху наприкінці ХІХ–на початку ХХ ст.
А Кліш
Українознавчий альманах, 160-164, 2015
12015
Часопис Руслан” як джерело до вивчення християнсько-суспільного союзу (1911–1914 рр.)
А Кліш
Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія:: Історія …, 2015
12015
Християнсько-суспільний союз: інституалізація та діяльність
А Кліш
Етнічна історія народів Європи, 55–62-55–62, 2015
12015
Християнський молодіжний рух Східної Галичини міжвоєнного періоду: сучасна українська історіографія
А Кліш
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012
12012
Боротьба за утворення українського університету у Львові і участь у ній Кирила Студинського (20-ті рр. XX ст.)
АБ Кліш
Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка 3 …, 2007
12007
Співпраця Кирила Студинського та Михайла Грушевського
А Кліш
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія …, 2007
12007
Внесок К. Студинського у становлення і розвиток Наукового тоь вариства імені Шевченка
А Кліш
12005
Твори української літератури як джерело інформації про традиційну систему виховання
І Зуляк, А Кліш, О Ятищук
Вектор, 2020
2020
Перлюстрація як елемент тотального контролю в УРСР (1945–1946 рр.)
І Зуляк, А Кліш, О Ятищук
ЛНМУ ім. Д. Галицького, 2020
2020
Іван Зуляк
А Кліш
Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті, 306, 2020
2020
Станіслав Стояловський та його роль у становленні Польського суспільно-християнського руху (кінець ХІХ–початок ХХ ст.)
АБ Кліш
Історія та географія, 85-88, 2019
2019
Іван Зуляк, Мар’яна Зуляк. Антін Крушельницький: життя та діяльність (1878–1937 рр.). Тернопіль: ФОП Осадца ЮВ, 2019. 302 с.
А Кліш
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20