Леся Матвійчук
Леся Матвійчук
Хмельницький національний університет, кафедра фінансів, банківської справи та страхування
Verified email at khnu.km.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Методика визначення рівня фінансової безпеки машинобудівних підприємств
ЛО Матвійчук
212012
Методи визначення рівня фінансової безпеки підприємства
ЛО Матвійчук
ЖДТУ, 2010
212010
Структура системи фінансової безпеки в управлінні підприємством
ЛО Матвійчук
Хмельницький національний університет, 2010
182010
Концептуальні аспекти фінансової безпеки підприємства
ЛО Матвійчук
Экономический вестник Донбасса, 2009
172009
Економічна сутність ПДВ та його роль у формуванні дохідної частини державного бюджету України
ЛО Матвійчук, І Гоменюк
Миколаївський національний університет імені ВО Сухомлинського, 2016
132016
Підвищення конкурентного потенціалу та економічної безпеки промислових підприємств за умов розвитку глобалізаційних процесів
ВМ Нижник, ДМ Васильківський, ЛО Подра, МВ Чухрій, ІВ Нижник, ...
Хмельницький національний університет, 2013
72013
Концептуальні аспекти фінансової безпеки страхових компаній
ЛО Матвійчук
Вісник Одеського національного університету. Економіка, 30-32, 2013
72013
Податкове планування як інструмент управління фінансово-господарською діяльністю підприємства
ЛО Матвійчук, ЛГ Олійник
Актуальні проблеми економіки, 178-186, 2016
32016
Оцінка стану та використання основних засобів в аграрному секторі економіки
МС Палюх, ЛО Матвійчук
Сталий розвиток економіки, 208-214, 2015
32015
Державне регулювання розміщення коштів страхових резервів
ЛО Матвійчук
Хмельницький національний університет, 2015
32015
Особливості прийняття управлінських рішень у процесі оптимізації структури капіталу машинобудівних підприємств
ЛО Матвійчук
Запорізький національний університет, 2010
32010
Генеза концепцій корпоративної соціальної відповідальності
ЛО Матвійчук, КІ Ткач
Гроші, фінанси і кредит, 332-337, 2016
22016
Методологічні підходи до формування сутності поняття фінансова діяльність підприємства
ЛО Матвійчук
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 193-196, 2016
22016
Особливості боротьби з сепаратизмом в Україні: роль громадянського суспільства
ВП Горбатенко, СВ Стоєцький, ЛО Матвійчук
Держава і право. Юридичні і політичні науки, 306-313, 2014
22014
Антикризові заходи в податковій політиці через призму соціально-економічного дисбалансу України
ЛО Матвійчук, АМ Блинда
22014
Концептуальні підходи до визначення сутності поняття господарська діяльність підприємства
ЛО Матвійчук
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2017
12017
Оцінка міжнародних стандартів в умовах вітчизняної практики обліку необоротних активів
Л Матвійчук
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 24-32, 2015
12015
Податкова політика як інструмент оптимізації фінансової безпеки підприємства
ЛО Матвійчук, ЛГ Олійник
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2015
12015
Оцінка, як спосіб вартісного вимірювання явищ
АА Гнатюк, ЛО Матвійчук
Агросвіт, 69-72, 2014
12014
Методологічні аспекти ансамблевого виконавства як складова домрового мистецтва
Л Матвійчук
Науковий вісник Національної музичної академії України імені ПІ Чайковського, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20