Головкова Тетяна Аркадіївна, Головкова Татьяна, Golovkova T.
Головкова Тетяна Аркадіївна, Головкова Татьяна, Golovkova T.
Государственное учреждение "Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения
Verified email at dma.dp.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Роль тяжелых металлов в возникновении репродуктивных нарушений
НМ Паранько, ЭН Белицкая, ТД Землякова, ГГ Шматков, ...
Гигиена и санитария, 28-30, 2002
572002
Биопрофилактика экозависимых состояний у населения индустриально развитых регионов
ЭН Белецкая, ТА Головкова, НМ Онул
Актуальні проблеми транспортної медицини, 2011
122011
Важкі метали в умовах промислових міст як фактор ризику для здоров'я населення
ТА Головкова
Інститут гігієни та медичної екології ім. ОМ Марзеєва АМН України, 2004
102004
Досвід еколого-гігієнічної оцінки вмісту важких металів в об’єктах довкілля у зв’язку з техногенним забрудненням промислового міста
ЕМ Білецька, СА Риженко, ТА Головкова
Гігієна населених місць, 373-376, 2003
62003
Индивидуальная биокоррекция экологозависимых состояний у критических групп населения
ЭН Белецкая, НМ Онул, ВИ Главацкая, ЕВ Антонова, ТА Головкова
Гигиена и санитария 93 (1), 2014
52014
Техногенне забруднення атмосферного повітря як фактор впливу на антропометричні показники новонароджених
ЕМ Білецька, СФ Плачков, ОВ Антонова, НМ Онул, ТА Головкова, ...
Довкілля та здоров’я, 2010
42010
Деякі аспекти гігієнічної діагностики навколишнього середовища
ТА Головкова
Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне…, 2015
22015
Еколого-гігієнічна детермінованість погіршення здоров''я населення промислового регіону
ЕМ Білецька, НМ Онул, ТА Головкова, ОВ Антонова, ТД Землякова
Довкілля та здоров’я, 2016
12016
Досвід еколого-гігієнічного моніторингу довкілля
ТА Головкова, ОВ Антонова
Актуальні проблеми транспортної медицини, 2015
12015
Вміст металів у біосубстратах вагітних промислового регіону
ЕМ Білецька, НМ Онул, ТА Головкова
Вісник проблем біології і медицини, 65-68, 2015
12015
Особенности селенового статуса населения промышленного региона Украины
ЭН Белецкая, НМ Онул, ТА Головкова, ТД Землякова, ЛЕ Чуб, ...
Гигиена и санитария, 28-31, 2011
12011
Оцінка впливу несприятливих чинників навколишнього середовища на організм вагітних жінок
ТА Головкова, ЕМ Білецька, НМ Онул, ОВ Антонова
Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне…, 2019
2019
ТРАНСФОРМАЦІЯ НАУКОВИХ НАПРЯМІВ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ДЗ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ МОЗ УКРАЇНИ В ІСТОРИЧНОМУ ВЕКТОРІ
ЕМ Білецька, НМ Онул, ТА Головкова, ОВ Антонова, ТД Землякова, ...
Історія медичної науки, практики та освіти; збірка статей та тез науково…, 2018
2018
ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ КАДМІЮ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
ТА Головкова
Екотоксикологічні аспекти впливу кадмію на організм людини 1, 146-149, 2018
2018
Вплив чинників довкілля на організм мешканців сучасного промислового міста
ТА Головкова
Український журнал медицини, біології та спорту, 141-144, 2018
2018
Особенности гендерных соотношений биоритмов и стресса у студентов медицинского вуза и способы их гармонизации
ТД Землякова, ТА Головкова, ЕВ Антонова
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб…, 2017
2017
Роль впливу на органызм людини тривалоъ емысыъ свинцю выд антропогенних джерел
ТА Головкова
Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне…, 2017
2017
ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА БЕЗПЕКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ ЗА ВМІСТОМ РАДІОНУКЛІДІВ
ЕМ Білецька, НМ Онул, ТА Головкова, ОІ Андрієнко
Web of Scholar 1 (9), 61-64, 2017
2017
Важкі метали в оточенні людини та показники їх небезпеки
ТА Головкова
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 418-423, 2017
2017
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЕЕ ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ЭН Белицкая, НМ Онул, ТА Головкова
International Scientific and Practical Conference World science 5 (6), 29-33, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20