Подписаться
Головкова Тетяна Аркадіївна, Головкова Татьяна, Golovkova T.
Головкова Тетяна Аркадіївна, Головкова Татьяна, Golovkova T.
Государственное учреждение "Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения
Подтвержден адрес электронной почты в домене dma.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Роль тяжелых металлов в возникновении репродуктивных нарушений
НМ Паранько, ЭН Белицкая, ТД Землякова, ГГ Шматков, ...
Гигиена и санитария, 28-30, 2002
942002
Биопрофилактика экозависимых состояний у населения индустриально развитых регионов
ЭН Белецкая, ТА Головкова, НМ Онул
Актуальні проблеми транспортної медицини, 2011
202011
Важкі метали в умовах промислових міст як фактор ризику для здоров'я населення
ТА Головкова
Інститут гігієни та медичної екології ім. ОМ Марзеєва АМН України, 2004
132004
Индивидуальная биокоррекция экологозависимых состояний у критических групп населения
ЭН Белецкая, НМ Онул, ВИ Главацкая, ЕВ Антонова, ТА Головкова
Гигиена и санитария 93 (1), 64-67, 2014
72014
Досвід еколого-гігієнічної оцінки вмісту важких металів в об’єктах довкілля у зв’язку з техногенним забрудненням промислового міста
ЕМ Білецька, СА Риженко, ТА Головкова
Гігієна населених місць, 373-376, 2003
72003
Техногенне забруднення атмосферного повітря як фактор впливу на антропометричні показники новонароджених
ЕМ Білецька, СФ Плачков, ОВ Антонова, НМ Онул, ТА Головкова, ...
Довкілля та здоров’я, 60-66, 2010
52010
Еколого-гігієнічна детермінованість погіршення здоров''я населення промислового регіону
ЕМ Білецька, НМ Онул, ТА Головкова, ОВ Антонова, ТД Землякова
Довкілля та здоров’я, 15-18, 2016
32016
Досвід гуманітарно-виховної роботи у вищому медичному навчальному закладі
НМ Онул, ТА Головкова
Філософсько-гуманітарні читання: збірка наукових праць, 241-247, 2017
22017
Эффективность системы очистки сточных вод металлургических предприятий и ее эколого-гигиеническое значение
ЭН Белицкая, НМ Онул, ТА Головкова
International Scientific and Practical Conference World science 5 (6), 29-33, 2017
22017
Деякі аспекти гігієнічної діагностики навколишнього середовища
ТА Головкова
Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне …, 2015
22015
Вміст металів у біосубстратах вагітних промислового регіону
ЕМ Білецька, НМ Онул, ТА Головкова
Вісник проблем біології і медицини, 65-68, 2015
22015
Особенности селенового статуса населения промышленного региона Украины
ЭН Белецкая, НМ Онул, ТА Головкова, ТД Землякова, ЛЕ Чуб, ...
Гигиена и санитария, 30-33, 2011
22011
Біохімічні зміни в організмі дітей як предиктори мікросатурнізму
ЕМ Білецька, НМ Онул, ОВ Антонова, ВІ Главацька, ТД Землякова, ...
Запорожский медицинский журнал= Zaporozhye medical journal 22 (2), 200-205, 2020
12020
Екотоксикологічні аспекти впливу кадмію на організм людини
ТА Головкова
Екотоксикологічні аспекти впливу кадмію на організм людини 1, 146-149, 2018
12018
Особенности гендерных соотношений биоритмов и стресса у студентов медицинского вуза и способы их гармонизации
ТД Землякова, ТА Головкова, ОВ АНТОНОВА
ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО …, 2017
12017
Важкі метали в оточенні людини та показники їх небезпеки
ТА Головкова
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 418-423, 2017
12017
Досвід еколого-гігієнічного моніторингу довкілля
ТА Головкова, ОВ Антонова
Актуальні проблеми транспортної медицини, 2015
12015
Характеристика ренальної елімінації важких металів у мешканців індустріально розвиненого регіону
ВП Стусь, ЕМ Білецька, ТА Головкова
Медичні перспективи 15 (4), 97-106, 2010
12010
Профілактична медицина і громадське здоров’я як складова об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ)
ОА Шевченко, НІ Рублевська, ТА Головкова, ОО Кулагін, ...
ДВНЗ «УжНУ», 2023
2023
Виховна робота зі студентами-важлива складова системи професійної підготовки майбутніх лікарів
ТА Головкова, ОВ Антонова
СПД «Охотнік», 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20