Подписаться
Братель Сергій Григорович / Sergii Bratel / https://orcid.org/0000-0001-6826-2582
Братель Сергій Григорович / Sergii Bratel / https://orcid.org/0000-0001-6826-2582
Перший проректор Одеського державного університету внутрішніх справ
Подтвержден адрес электронной почты в домене oduvs.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Громадський контроль за діяльністю міліції
СГ Братель
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за …, 2007
782007
Природа та особливості адміністративних процедур
СГ Братель
Visegrad Journal on Human Rights, 99-103, 2014
242014
Поняття та ознаки адміністративних процедур
СГ Братель
Науковий вісник Херсонського державного університету, 66-69, 2014
232014
Класифікація адміністративних процедур
СГ Братель
Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2014
212014
Адміністративне право зарубіжних країн: курс лекцій
ОВ Кузьменко, ІД Пастух, ОЄ Користін
Київ: Юрінком Інтер, 2014
162014
Шляхи реформування правоохоронної системи України
СГ Братель
Роль правоохоронних органів у формуванні правової держави в р умовах …, 2015
152015
Правоохоронна сфера як об’єкт адміністративно-правового регулювання
СГ Братель
Національна академія управління, 2015
13*2015
Запобігання та протидія проявам корупції (для працівників органів державної влади та місцевого самоврядування І–VII категорії посад
СГ Братель, ВВ Василевич, НІ Золотарьова
К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012
132012
Функції правоохоронної сфери
СГ Братель
Право і суспільство, 63-66, 2015
112015
Дотримання прав і свобод громадян під час затримання працівниками патрульної служби МВС України
СГ Братель
Митна справа, 294-299, 2011
112011
Student-centered online assesment in foreign language classes
O Bratel, M Kostiuk, S Bratel, I Okhrimenko
Linguistics and Culture Review 5 (S3), 926-941, 2021
102021
Student motivation improvement in a foreign language acquisition via the use of distance learning technologies
O Bratel, M Kostiuk, S Bratel, I Okhrimenko, L Rudenko
Applied Linguistics Research Journal 5 (6), 121-134, 2021
102021
Деякі проблеми впровадження демократичного цивільного контролю за діяльністю міліції
СГ Братель
Юридична Україна, 67-71, 2005
102005
Short-term memory training of students during foreign language learning
O Bratel, M Kostiuk, S Bratel, I Okhrimenko, VM Filonenko
Universal Journal of Educational Research.–2020.–№ 8 (4).–Р. 1596-1604, 2020
92020
Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ:[цикл наукових праць]
СГ Братель
С. Братель, 2015
82015
Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ (Загальна частина): підручник
ЮІ Римаренко, ЄМ Моісеєнко, ВІ Олефір
Київ: КНТ, 2008
82008
Місце процесуальної практики Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві
І Корецький, СГ Братель
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2017
7*2017
Громадський контроль за діяльністю міліції: дис.... кандидата юрид. наук: 12.00. 07/Братель Сергій Григорович; Київськ. нац. ун-т внутр. справ
СГ Братель
К, 2007
72007
Нормативно-правове регулювання забезпечення демократичного цивільного контролю за діяльністю міліції
С Братель
Право України, 85-87, 2005
72005
Testing of integrity of police officers: the realities of today
O Drozd, L Havryliuk, S Bratel, O Dotsenko, Y Lakiichuk
J. Legal Ethical & Regul. Isses 24, 1, 2021
62021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20