Подписаться
А. М. Іщенко/A.Ishchenko/ Анна Миколаївна Іщенко/ Anna Ishchenko
А. М. Іщенко/A.Ishchenko/ Анна Миколаївна Іщенко/ Anna Ishchenko
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти/наук. керівник проекту акад. НАН України МЗ Згуровський
Ф економіки України
Міжнародна рада з науки (ICSU), 136, 2015
1402015
Аналіз сталого розвитку–глобальний і регіональний контексти. У 2 ч. Ч. 2. Україна в індикаторах сталого розвитку. Аналіз
МЗ Згуровський, ОА Акімова, АО Болдак, ПЛ Вавулін, ІМ Джигирей, ...
Міжнар. рада з науки (ICSU).–К.: НТУУ «КПІ», 2009.–200 с, 2009
622009
та ринку праці в дзеркалі соціології:[монографія]/за заг. ред. АА Мельниченка
ВНЗ Взаємодія
К.: Освіта України, 2009
72009
Творчість як подолання відчуження
АМ Іщенко
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2011
52011
Феномен надлишкової освіти як фактор формування людського капіталу: філософська рефлексія
АМ Іщенко
Актуальні проблеми філософії та соціології, 83, 2015
22015
Особливості формування соціально-психологічного клімату у вищих навчальних закладах
АМ Іщенко, АА Савело
Молодий вчений, 166-169, 2014
22014
Особливості вимірювання стану розвитку електронного урядування для регіонів України
АМ Іщенко
Інвестиції: практика та досвід, 119-124, 2019
12019
Надлишкова освіта як умова поставання творчої особистості
АМ Іщенко, АН Ищенко
Політехніка, 2009
12009
Evaluation of Good Governance Principles Implementation Using Polling Data
O Akimova, A Ishchenko, A Melnychenko
Journal of Public Administration and Governance 9 (4), 237-247, 2019
2019
Трансформація підготовки сучасних інженерів в контексті бізнес-освіти
ОА Акімова, АМ Іщенко
Політехніка, 2016
2016
Особливості соціологічного оцінювання конкурентного інноваційного потенціалу вищого навчального закладу
АМ Іщенко, АН Ищенко, ОМ Іваненко, ЕН Иваненко
2016
Управління для сталого розвитку: соціально-філософський ракурс
ГА Нерсесян, АМ Іщенко, ГА Нерсесян, АН Ищенко
Політехніка, 2014
2014
ВИКОРИСТАННЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ ПРАВОВОМУ ЗАХИСТІ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ
КВД Іщенко А.М.
ВІСНИК НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право., с.5-14, 2009
2009
Социологические аспекты исследования проблемы управления региональным человеческим развитием
АМ Іщенко, ОА Касаткіна, АА Мельниченко
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2009
2009
Рекомендовано до опублікування Вченою Радою Навчально Наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» НАН України та МОН України (Протокол № 7 від «29» вересня …
АО Болдак, СВ Войтко, ІМ Джигирей, КВ Єфремов, АМ Іщенко, ...
2009
Соціологічні аспекти дослідження проблеми управління регіональним людським розвитком
АМ Іщенко, ОА Касаткіна, АА Мельниченко, АМ Ищенко, ЕА Касаткина
НТУУ «КПІ», 2009
2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–16