"Психологія особистості" науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал
"Психологія особистості" науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал
Precarpathian national university
Підтверджена електронна адреса в pu.if.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Психологічні особливості ціннісного самовизначення особистості у ранній юності
ВІ Сметаняк
Психологія особистості, 177-183, 2012
222012
Суб’єктно-ціннісні особливості процесу самоактуалізації особистості
Є Карпенко
Психологія особистості, 59-68, 2012
92012
Розвиток перфекціоністських настанов у процесі професійної підготовки майбутніх практичних психологів
І Гуляс
Психологія особистості, 40-49, 2012
62012
Архетипи–спільне в нашому житті (розпізнавання архетипів як шлях до унікальності)
О Донченко
Психологія особистості, 170-181, 2011
62011
Суб'єктність у системі професійно значущих якостей особистості майбутніх психологів
З Адамська
Психологія особистості, 51-58, 2011
62011
Дослідження особистості в контексті духовної парадигми психології
МВ Савчин
Проблеми сучасної психології 9, 2010
62010
Особливості розвитку емпатійності у студентів різного фахового спрямування
О Кормило
Психологія особистості, 64-70, 2011
52011
Ціннісні орієнтири мережевого суспільства
В Кремень, В Ткаченко
Психологія особистості, 7-20, 2013
42013
Конструктивне подолання життєвих криз як детермінанта психологічного благополуччя особистості в ранній дорослості
О Гринів
Психологія особистості, 173-179, 2013
42013
Онтологія та феноменологія духовної сфери особистості
М Савчин
Психологія особистості, 57-68, 2013
32013
Аксіокорекція педагогічного спілкування у вищих навчальних закладах засобами позитивної психотерапії
Д Черенщикова
Психологія особистості, 184-194, 2012
32012
Нейропсихолінгвістика vs патопсихолінгвістика у дослідженні особистості (на прикладі вивчення і реабілітації пацієнтів після інсульту)
Л Засєкіна
Психологія особистості, 19-26, 2010
32010
Персоногенез як онтопсихологічна трансформація нужди
С Максименко
Психологія особистості, 6-10, 2010
32010
Практики життєконструювання: до питання про проблемні ситуації в методології конструювання реальностей
О Злобіна
Психологія особистості, 159-163, 2011
22011
Експресивно-мовленнєва специфіка комунікативної активності в етнопсихологічному вимірі
О Турчин
Психологія особистості, 268-274, 2011
22011
Методологічні настанови щодо вивчення емоційного інтелекту в парадигмі позитивної психотерапії
Є Карпенко
Психологія особистості, 90-97, 2014
12014
Типи інтерсуб'єктивності (несвідоме в інтерперсональному просторі України)
О Донченко
Психологія особистості, 47-57, 2013
12013
Вступ до Архетипового менеджменту
О Донченко
Психологія особистості, 195-203, 2012
12012
Емоційно-ціннісні чинники оптимізації учіння молодших школярів
О Кормило
Психологія особистості, 88-98, 2012
12012
Онтологія та феноменологія духовної рефлексії
М Савчин
Психологія особистості, 44-51, 2010
12010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20