"Психологія особистості" науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал
"Психологія особистості" науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал
Precarpathian national university
Підтверджена електронна адреса в pu.if.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Психологічні особливості ціннісного самовизначення особистості у ранній юності
ВІ Сметаняк
Психологія особистості, 177-183, 2012
252012
Архетипи–спільне в нашому житті (розпізнавання архетипів як шлях до унікальності)
О Донченко
Психологія особистості, 170-181, 2011
142011
Суб’єктно-ціннісні особливості процесу самоактуалізації особистості
Є Карпенко
Психологія особистості, 59-68, 2012
132012
Дослідження особистості в контексті духовної парадигми психології
МВ Савчин
Проблеми сучасної психології 9, 2010
102010
Розвиток перфекціоністських настанов у процесі професійної підготовки майбутніх практичних психологів
І Гуляс
Психологія особистості, 40-49, 2012
92012
Суб'єктність у системі професійно значущих якостей особистості майбутніх психологів
З Адамська
Психологія особистості, 51-58, 2011
92011
Конструктивне подолання життєвих криз як детермінанта психологічного благополуччя особистості в ранній дорослості
О Гринів
Психологія особистості, 173-179, 2013
82013
Ціннісні орієнтири мережевого суспільства
В Кремень, В Ткаченко
Психологія особистості, 7-20, 2013
42013
Аксіокорекція педагогічного спілкування у вищих навчальних закладах засобами позитивної психотерапії
Д Черенщикова
Психологія особистості, 184-194, 2012
42012
Практики життєконструювання: до питання про проблемні ситуації в методології конструювання реальностей
О Злобіна
Психологія особистості, 159-163, 2011
42011
Методологічні настанови щодо вивчення емоційного інтелекту в парадигмі позитивної психотерапії
Є Карпенко
Психологія особистості, 90-97, 2014
32014
Онтологія та феноменологія духовної сфери особистості
М Савчин
Психологія особистості, 57-68, 2013
32013
Особливості розвитку емпатійності у студентів різного фахового спрямування
О Кормило
Психологія особистості, 64-70, 2011
32011
Нейропсихолінгвістика vs патопсихолінгвістика у дослідженні особистості (на прикладі вивчення і реабілітації пацієнтів після інсульту)
Л Засєкіна
Психологія особистості, 19-26, 2010
32010
Вступ до Архетипового менеджменту
О Донченко
Психологія особистості, 195-203, 2012
22012
Експресивно-мовленнєва специфіка комунікативної активності в етнопсихологічному вимірі
ОВ Турчин
Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011
22011
Символічні формули етносу як детермінанти особистісного зростання студентської молоді
М Боднар
Психологія особистості, 132-137, 2010
22010
Онтологія та феноменологія духовної рефлексії
М Савчин
Психологія особистості, 44-51, 2010
22010
Персоногенез як онтопсихологічна трансформація нужди
С Максименко
Психологія особистості, 6-10, 2010
22010
Типи інтерсуб'єктивності (несвідоме в інтерперсональному просторі України)
О Донченко
Психологія особистості, 47-57, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20