Ганна Балянт  /   Hanna Balyant
Ганна Балянт / Hanna Balyant
кандидат економічних наук, доцент Тернопільський національний
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів
ГРБ О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик
Астон, 2012
352012
Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів
ОВ Дзюблюк, БП Адамик, ГР Балянт, ЮМ Галіцейська, НД Гандзола, ...
Вектор, 2012
352012
Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання
ГРБ О. В. Дзюблюк, О. Б. Васильчишин
ТНЕУ, 2010
102010
Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності: Монографія / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка
О Дзюблюк, В Корнєєв, В Міщенко, М Алексеєнко, С Науменкова
Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В., 2017
92017
Вдосконалення кредитної стратегії банку в контексті управління кредитним ризиком
ГР Балянт
Молодий вчений, 632-636, 2016
72016
Особливості організації системи банківського нагляду, регулювання та контролю у Сполучених Штатах Америки
Г Балянт
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 17-24, 2013
62013
Кредитування інвестиційних проектів в умовах становлення та розвитку ринкових відносин
ГР Балянт
52006
Кредитування інвестиційних проектів в умовах становлення та розвитку ринкових відносин
ГР Балянт
52006
Сучасні тенденції у сфері банківського регулювання
ГР Балянт
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 20-27, 2011
42011
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАНЬ БАНКІВ
ГР Балянт
Вісник Хмельницького національного університету 1 (2), 7-9, 2009
42009
Регулювання діяльності іноземних банків в умовах глобалізації та лібералізації руху капіталу
ГР Балянт
Світ фінансів 2, 20-27, 2008
4*2008
Вплив глобалізації на банківську систему України
ГР Балянт
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 79-87, 2007
42007
Впровадження банківських інновацій та необхідність управління можливими ризиками
Г Балянт, А Ситнікова
ТНЕУ, 2012
32012
Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України
ЮМБ О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик
ТНЕУ, 2014
22014
ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ В КРИЗОВИЙ ПЕРІОД (Monetary policy of central banks of the leading countries in the crisis period)
ГР Балянт, НР Гордій
Наукові записки. Серія “Економіка”., 4-7, 2013
22013
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ І НАПРЯМКИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Г Балянт, Л Прийдун
Українська наука: минуле сучасне, майбутнє, 14-15, 2010
22010
Про методи оцінки ефективності інвестиційних проектів
ГР Балянт
Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. Терноп. акад. нар …, 2004
22004
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
ЗК Сороківська, ГР Балянт
Тернопіль, ТНЕУ, 2018
12018
Трансформація банківської системи у контексті глобалізаційних викликів
ОВ Дзюблюк, ГР Балянт, ЮМ Галіцейська, ГМ Забчук, ОО Іващук, ...
Відень, Premier Publishing, 2018
12018
Теоретичні та практичні аспекти розроблення та реалізації кредитної політики банків
ГР Балянт, ЮМ Галіцейська
Вісник Мукачівського державного університету.–Вип 11, 401-406, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20