Гидулянова Евгения Николаевна,  Гідулянова Євгенія Миколаїна
Гидулянова Евгения Николаевна, Гідулянова Євгенія Миколаїна
НУ "Одеська юридична академія"
Подтвержден адрес электронной почты в домене onua.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Прийняття процесуальних рішень за новим кримінальним процесуальним законодавством України: навчально-методичний посібник
ІВ Аленін, Ю.П., Пожар, В.Г, Стоянов, М.М., Гідулянова, Є.М., Гловюк
Одеса: Фенікс, 2012
182012
Кримінальне провадження у справах малолітніх
ЄМ Гідулянова
Національний університет «Одеська юридична академія», 2008
172008
Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково практичний коментар / Відп. ред.: С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко
ВК Аленін, Юрій Павлович, Пожар, Вадим Георгійович, Гідулянова Євгенія ...
Х.: Одіссей, 2013
14*2013
Окремі аспекти забезпечення прав неповнолітніх за новим кримінально-процесуальним законодавством України в контексті міжнародних стандартів
ЄМ Гідулянова
Митна справа. – Наук.-аналіт. журнал., 18-23, 2013
32013
Малолітня особа як учасник кримінально-процесуальних правовідносин
ЄМ Гідулянова
Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр., 42-45, 2006
22006
Процесуальний порядок застосування примусових заходів виховного характеру в Україні
ЄМ Гідулянова, ЕН Гидулянова
2014
Окремі особливості прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх: постановлення вироку
ЄМ Гідулянова
Митна справа. – Наук.-аналіт. журнал., 176-181, 2014
2014
Принцип конфіденційності у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх
ЄМ Гідулянова
Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства: матеріали …, 2013
2013
Уголовный процессуальный кодекс Украины: Научно-практический комментарий/ / Отв. ред.: С.В. Кивалов, С.Н. Мищенко, В.Ю. Захарченко
ВК Аленин,Юрій Павлович, Пожар, Вадим Георгійович, Гідулянова, Євгенія ...
Х.: Одиссей, 2013
2013
Ювенальна юстиція в Україні: навчально-методичний посібник
ЄМ Гідулянова
Одеса: Юридична література, 2013
2013
Особливості застосування до неповнолітніх запобіжних заходів
ЄМ Гідулянова
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (серія …, 2013
2013
Особливості предмету доказування у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх
ЄМ Гідулянова
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» 2 …, 2013
2013
Застосування до неповнолітніх заходів кримінально-процесуального примусу
ЄМ Гідулянова
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право», 339-342., 2013
2013
Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх
ЄМ Гідулянова
Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: Матеріали …, 2013
2013
Види проваджень щодо неповнолітніх за новим кримінальним процесуальним законодавством України
ЄМ Гідулянова
Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнародної наукової …, 2013
2013
Участь законного представника як засіб забезпечення реалізації у кримінальному провадженні додаткових гарантій захисту прав та охоронюваних законом інтересів неповнолітніх
ЄМ Гідулянова
Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності …, 2012
2012
Кримінально-процесуальне право України: Підручник
ВКВ Ю.П. Аленін, В.Г. Пожар, Є.М. Гідулянова
Х.: Одіссей, 2009
2009
Попередній розгляд суддею справ малолітніх, як один із процесуальних механізмів вдосконалення судочинства у справах про суспільно небезпечні діяння малолітніх
ЄМ Гідулянова
Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету, 557-559, 2009
2009
Кримінальне провадження у справах малолітніх : автореф. дис ... канд. юр. наук : 12.00.09
ЄМ Гідулянова
В.о. Одес. нац. юрид. акад..– Одеса : Б.в., 2008
2008
Проблемні аспекти процесуального положення малолітньої особи під час провадження у суді першої інстанції
ЄМ Гідулянова
Визначальні тенденції генезису державності і права: Збірник наукових праць …, 2007
2007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20