Уманців Юрій Миколайович
Уманців Юрій Миколайович
Київський національний торговельно-економічний університет
Verified email at knteu.kiev.ua - Homepage
TitleCited byYear
Центральний банк і грошово-кредитна політика
ВО Романишин, ЮМ Уманців, ЮМ Уманців
К.: Атіка, 408, 2005
642005
Глобальні фінансові виклики: світовий досвід та українські реалії
ЮМ Уманців
Фінанси України, 73-85, 2009
462009
Механізм економічної політики: Навчальний посібник
ЮМ Уманців
Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010
402010
Розвиток національної банківської системи в умовах глобалізації світової економіки
Ю Уманців
Вісник Національного банку України, 60-64, 2006
272006
Економічна конкуренція в умовах фінансової глобалізації
ЮМ Уманців
Фінанси України, 95-106, 2009
252009
Корпоративні структури у глобальному конкурентному просторі: монографія
ЮМ Уманців
К.: ННЦ ІАЕ 407, 2012
242012
Макроекономічні аспекти державних закупівель
НБ Ткаченко, ЮМ Уманців
Фінанси України, 82-88, 2009
222009
Формування української моделі корпоративного управління
ЮМ Уманців
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Dibpp, 2009
202009
Конкурентна політика на ринку банківських послуг у контексті глобалізації
Ю Уманців
Банківська справа, 55-71, 2008
202008
Офшорне підприємництво у сучасній економіці. Монографія
ЮМ Уманців, ЮА Швед
К.: Атіка, 2004
182004
Конкурентоспроможність національної економіки: навч. посіб.
ВД Лагутін, ВА Романенко, ЮМ Уманців
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011
142011
Економіка України в координатах глобальних фінансових дисбалансів
Ю Уманців, В Ємець
Вісник НБУ, 32-39, 2009
142009
Банківська система України в умовах глобалізації світового фінансового простору
ЮМ Уманців
Фінанси України, 88-100, 2006
142006
Фінансово-промислові групи у структурі сучасної економіки
Ю Уманців, Г Уманців
Підприємництво, господарство і право, 104-108, 2001
142001
Корпоративні структури у системі економічних відносин
Ю Уманців
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 13-25, 2011
112011
Фінансово-економічна криза як новітній виклик конкурентній політиці
Ю Уманців
Банківська справа, 72-82, 2011
92011
Холдингові компанії–сучасні фор ми інтеграції підприємств
Ю Уманців
Підприємництво, господарство і право, 107-110, 2002
82002
Промислово-фінансові групи в Україні: державне регулювання, стан та перспективи розвитку
Ю Уманців, Г Уманців
Підприємництво, господарство і право, 101-104, 2001
82001
Економіка України у вимірі глобальної конкурентоспроможності
Ю Уманців
Вісник антимонопольного комітету України, 14-23, 2011
72011
Модифікація світової фінансової системи в умовах новітніх викликів
Ю Уманців
Вісник Національного банку України, 36-40, 2010
72010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20